Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

Sniegt iespēju korporatīvajiem nomniekiem un NĪ ieinteresētajiem „uzņemt apgriezienus” pēc pandēmijas

CRE_Hero

Elastīgi darba telpu risinājumi un tehnoloģijas, kas dod iespēju ilgtspējīgā vidē sadarboties komandām, kuras izmanto darba organizācijas hibrīda modeli, ir tikai daži no faktoriem, kas nomniekiem būtu jāparedz savā stratēģijā, ņemot vērā, ka šobrīd tiem nākas pielāgoties nozares jaunajiem darba organizācijas modeļiem, kā tas norādīts Colliers pārskatā Komerciālais nekustamais īpašums – nozares šodiena, rītdiena un tālāka nākotne: iesaistīšanās, attīstība, apgriezienu uzņemšana.

 

Ir skaidrs, ka lielajām korporācijām ir pienācis laiks rīkoties, lai pēcpandēmijas pasaulē, kurā būs izplatīts darba organizācijas hibrīda modelis, viņu sniegtā pieredze saistībā ar darba vietu nodrošinājumu un nekustamā īpašuma stratēģija apmierinātu darbaspēka vajadzības. Colliers sagatavotais pārskats ir pirmais šāda veida pārskats komerciālā nekustamā īpašuma nozarē, kurā apkopoti dažādu ģeogrāfisko reģionu ekspertu viedokļi, specialās zināšanas par komerciālo nekustamo īpašumu un pakalpojumiem korporatīvajiem klientiem, vērtējot un prognozējot darba telpu nākotni no dažādiem aspektiem. Pārskatu kā praktisku ceļvedi var izmantot korporatīvie nekustamo īpašumu nomnieki, lai izstrādātu stabilu nodarbinātības stratēģiju, kas atbilstīgi mainīgajām uzņēmējdarbības vajadzībām nezaudēs savu aktualitāti ne šodien, ne rīt, ne arī turpmāk.

Pārskatā identificētas sešas galvenās tendences, kas nosaka komerciālā nekustamā īpašuma tagadni un nākotni. Tās ir:

1. jauni darba organizācijas modeļi

2. uz ilgtspējīgumu un daudzveidību balstīta ietekme

3. telpu nākotne

4. jaunu tehnoloģiju apgūšana un izmantošana

5. investīcijas un ieguldījumu portfeļa pārvaldība

6. partnerības iespēju maksimāla izmantošana

 

Colliers savā pārskatā secina, ka šo tendenču ietekmē nākotnē mainīsies organizāciju produktivitāte un darba organizācija. Tendences ir ļoti sarežģītas un savstarpēji saistītas, un, tā kā tās paredz unikālu iespēju un risku kopumu, attiecībā uz katru no tām jāpieņem apzināti organizatoriski lēmumi.

Tradicionālais uzskats, ka īpašuma stratēģija ir atkarīga tikai no īpašuma atrašanās vietas, vairs neatbilst pašreizējai situācijai, jo turpmākajos gados pārmaiņu dzinējspēks, pamatojoties uz sešām ziņojumā norādītajām tendencēm, būs telpas kā pakalpojums un darba organizācijas hibrīda modelis.

Nākamajā desmitgadē organizācijas mainīs savus tradicionālos uzņēmējdarbības modeļus un izmantos pandēmijas laikā ieviesto jauno darba organizācijas modeļu priekšrocības, un tas nozīmē, ka ļoti ievērojamas izmaiņas gaidāmas attiecībā uz telpu aizņemšanas veidu. Colliers eksperti paredz, ka gaidāma biroju renesanse, tāpēc ka progresīvās organizācijas centīsies sabalansēt darbinieku un klientu fizisko un digitālo pieredzi, lai optimizētu produktivitāti, veidotu organizācijas kultūru, veicinātu darbinieku veselību un uzlabotu uzņēmējdarbības rezultātus.  Turklāt, ņemot vērā, ka visas industriālās nozares izjūt aizvien lielāku spiedienu pieņemt lēmumus saskaņā ar ESG jeb vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem, turklāt tām ir jāizpilda savas neto nulles emisijas saistības, šo var uzskatīt par visneparastāko laiku mūsu nozares vēsturē.

Lai uzzinātu vairāk, skat. Komerciālais nekustamais īpašums – nozares šodiena, rītdiena un tālākā nākotne: iesaistīšanās, attīstība, apgriezienu uzņemšana


Related Experts

Anastasija Ruža

PR & Mārketinga vadītāja

Rīga

Mārketinga un komunikāciju vadītāja ar pieredzi finanšu pakalpojumu nozarē. Mārketinga profesionālis ar maģistra grādu mārketingā un biznesa vadībā, kas ir iegūts RISEBA, MBA.

SKATĪT EKSPERTU