Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

Rīga plāno sakārtot pieeju sadarbībai ar investoriem

Nakts drona bilde ar tiltu kas krustus iet pāri citam tiltam, kas ir virs apļa ceļa

Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra pārskatīs un sistematizēs savu pieeju lēmuma pieņemšanā par sadarbību ar privātiem investoriem, kas vēlas investēt pilsētai nozīmīgos infrastruktūras objektos.

Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra sadarbībā ar SIA KPMG Baltics  un SIA Colliers International Advisors veiks esošo un potenciālo investoru aptauju ar mērķi izprast privātā sektora investoru un attīstītāju viedokli. Tas tiks darīts esošās Rīgas infrastruktūras attīstības plānošanas sistēmas izvērtējuma ietvaros, lai  sniegtu rekomendācijas procesa uzlabošanai, t.sk. uz abpusējiem ieguvumiem vērstam sadarbības modelim starp pašvaldību un privātajiem investoriem un citiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem. 

Konkursa kārtībā izvēlētajam konsultantu tandēmam, kuriem ir ievērojama pieredze attiecīgajā jomā, papildus projekta īstenošanai tiks piesaistīts arī eksperts no Lielbritānijas -  Dr. Savvas Verdis no Londonas Ekonomikas un Politisko zinātņu universitātes (London School of Economics and Political Science), kuram ir pieredze vairāku šāda veida projektu izstrādē Eiropā un pasaulē.

“Šobrīd lēmumu pieņemšana saistībā ar investīcijām infrastruktūras objektos sadarbībā ar privātajiem investoriem nav sistemātiska. Kad uz Rīgu atnāk privātais investors, kas ir noskatījis konkrētu vietu investīcijām, pašvaldībai nav stingru kritēriju, kā pieņemt lēmumu, vai un cik lielā mērā piedalīties ar infrastruktūras objektu attīstību saistītos privātajos projektos. Mūsu mērķis ir sistematizēt šos kritērijus un izveidot modeli, kas ļauj argumentēti pieņemt šāda veida lēmumus. Izstrādājot kritērijus un izveidojot lēmumu pieņemšanas mehānismus, izmantosim veiksmīgākos Ziemeļeiropas galvaspilsētu piemērus un pieredzi” – skaidro Toms Andersons, Colliers Izpētes un konsultāciju departamenta direktors.

‘Sakārtota investīciju vide un skaidri noteikumi ir viens no pamatkritērijiem, kam pievērš uzmanību investori. Tas ļauj sekmīgāk plānot investīcijas un to atdevi ilgtermiņā. Un ieguvēji ir gan investori, gan pilsēta, gan tās iedzīvotāji,” norāda Evija Šturca, SIA KPMG Baltics partnere.
Projektu plānots veikt līdz šī gada beigām, lai Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra varētu sākt strādāt pie saistošo noteikumu izstrādes un saskaņošanas procesa virzībai Rīgas Domē un VARAM.

 

Related Experts

Toms Andersons

Director | Research & Advisory

Rīga

Strādā nekustamo īpašumu un finanšu nozarē ilgāk par deviņiem gadiem. Strādājot šajā nozarē, Toms ir ieguvis plašu zināšanu spektru un lielu praktisko pieredzi. Ir piedalījies neskaitāmu komercīpašumu, industriālo un dzīvojamo projektu biznesa plānu izstrādē, kā arī virzījis valstī lielākā nekustamā īpašuma portfeļa pārvērtēšanu. Pašlaik strādā ar pētniecības un konsultāciju projektiem visos nekustamā īpašuma nozares sektoros – veic priekšizpēti, gatavo koncepciju izstrādes projektus un tirgus izpētes ziņojumus.

SKATĪT EKSPERTU

Anastasija Ruža

PR & Mārketinga vadītāja

Rīga

Mārketinga un komunikāciju vadītāja ar pieredzi finanšu pakalpojumu nozarē. Mārketinga profesionālis ar maģistra grādu mārketingā un biznesa vadībā, kas ir iegūts RISEBA, MBA.

SKATĪT EKSPERTU