Nekad iepriekš nekustamā īpašuma vēsturē vērtēšanai nav bijusi tik nozīmīga loma, kā mūsdienu uzņēmējdarbības apstākļos. Patiess un argumentēts īpašuma novērtējums var būt izšķirošais faktors nozīmīga mērķa sasniegšanā - aizņēmuma nodrošināšanā, pārdošanas darījuma noslēgšanā, labākā aktīva izvēlē - vai arī nespējā sasniegt to visu kopumā.

Mūsu vērtēšanas un konsultāciju pakalpojumi ir veidoti tā, lai sniegtu ieskatu būtiskākajā informācijā par nekustamo īpašumu, tā konkurentiem un vispārējo tirgus dinamiku, kas ietekmē īpašuma vērtību gan šobrīd, gan arī nākotnē. Mēs uzskatām, ka vērtēšana var kalpot par stratēģisku aktīvu investoriem un īpašniekiem, ja sniegtā informācija ir skaidra, savlaicīga un visaptveroša. Mūsu konsultantiem ir vienota vēlme sniegt pakalpojumus visaugstākajā līmenī un nodrošināt ar vislabāko sadarbības pieredzi. Mēs pārvaram papildu grūtības, piemēram, īsus termiņus vai darbu ar sarežģītiem īpašumiem, lai sniegtu klientiem visu nepieciešamo. 

Vērtēšanas mērķis:

 • Vērtēšana aizdevuma vajadzībām
 • Viena aktīva un portfeļa vērtēšana
 • Novērtējuma apskats/pārvaldīšana
 • Diskontētās naudas plūsmas analīze
 • Finansēšana un refinansēšana
 • Portfeļa pārstrukturēšana
 • Pārdošana un saņemšana atpakaļ nomā
 • Pilnvaroto pārstāvju atbalstīšana
 • Stratēģiju veidošana par augstāko cenu un labāko izmantojamību
 • Nepieciešamība pēc savstarpējās uzticēšanās
 • Kapitāla palielināšana
 • Īpašuma iegādāšanās un pārdošana
 • Stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana
 • Apvienošana un iegādāšanās
 • Pārdošanas sarunas un darījums
 • Attīstības novērtējumi
 • Apdrošināšanas vajadzībām
 • SFPS un bilances atbilstība