"Colliers International" institucionālo investīciju pārdošanas speciālistu komanda redz vairāk nekā vienkārši ēkas, analizējot to, kā īpašuma iegūšana, tā esamība vai pārdošana var uzlabot jūsu uzņēmuma rezultātus.

Nodarbojamies ar investīcijām nekustamajā īpašumā, Latvijā, Baltijā un citur.
Mēs sadarbojamies ar vietējām, reģionālām un starptautiskām iestādēm un investoriem, lai noteiktu, izvērtētu un atlasītu īpašumus, kas visveiksmīgāk papildinātu viņu īpašumu portfeļus, atbilstu īpašumu darbības rezultātiem, ienākumu mērķiem un riska profilam. Lai nodrošinātu pamatotu, labi izpētītu aktīvu iegūšanas stratēģiju, bieži ir nepieciešama kompleksa analīze un inovatīva domāšana.

Kad ir pienācis īstais brīdis objektu pārdošanai, mēs nodrošinām skaidru konkurētspējas analīzi un darījumu vēsturi attiecībā uz salīdzināmiem aktīviem, lai maksimāli palielinātu jūsu īpašuma atdevi no tā pārdošanas. Ar labākajām mārketinga tehnoloģijām un mūsu radošo pieeju, mēs radām stipru investoru interesi par īpašumiem. Tajā pašā laikā mēs strādājam ar jums, lai saglabātu konfidencialitāti, samazinātu traucējumus nomniekiem un pasargātu no nevēlamiem pārsteigumiem uzticamības pārbaudes procesā.

Ar mūsu integrētās platformas palīdzību mēs piedāvājam īpašniekiem iesniegt lūgumu par finansējuma piešķiršanu, novērtēšanas pakalpojumus, īpašuma novērtēšanu un pārvaldīšanu, kā arī projektu vadības pakalpojumus, lai palielinātu ienākumu plūsmu no aktīviem un to vispārējo vērtību.

Mūsu pārbaudītā investīciju pārdošanas sistēma ņem vērā katra investora unikālās prioritātes un apsvērumus par cenu, darījumu slēgšanu un risku. Mūsu specializētās pieejas rezultāts ir īpašuma konkurētspējas profila stratēģiskā attīstība, ātra virzība tirgū un rūpīgs sarunu process, lai nodrošinātu vieglu darījuma noslēgšanu un investīciju atdevi.