Pakalpojumu sniegšana nomniekiem

Nomas telpa ir kas daudz vairāk par vietu, kurā veikt uzņēmējdarbību

Palīdzēt nomniekiem atrast pareizo nekustamo īpašumu

Noma bieži vien ir svarīgs notikums uzņēmuma pastāvēšanā, kas iezīmē nozīmīgu laika un resursu ieguldījumu jūsu ēkas fiziskajā telpā, un kas ietekmēs jūsu uzņēmumu ilgtermiņā.

Par nomu uzņēmumam bieži vien ir otri lielākie izdevumi aiz algu izmaksāšanas, tāpēc mēs Cenšamies padarīt jūsu nekustamo īpašumu par konkurētspējīgu priekšrocību. Mēs ticam, ka noma var palīdzēt jūsu uzņēmumam šādās jomās:

1. Noma kā apķērīgs stratēģisks gājiens. Kāds izskatīsies jūsu uzņēmums pēc pieciem gadiem? Septiņiem? Desmit? Daudzi uzņēmumi saskaras ar neparedzētu izaugsmi vai paplašināšanos ārpus tirgus cikliem, īpašumu pirkšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību, vadības maiņu un mainīgu konkurences situāciju.

2. Noma kā uzņēmuma zīmola pārveidotājs, uzlabojot jūsu uzņēmuma tēlu ar ēkas prestiža palīdzību vai ar citu lielo zīmolu vai pakalpojumu sniedzēju tuvumu. Piemēram, daudzi uzņēmumi, kas lepojas ar ilgtspējīgu darbību, izvēlas videi draudzīgas ēkas un energoefektīvus risinājumus, lai uzlabotu savu vispārējo zīmola tēlu.

3. Noma kā veids komandu apvienošanā, lai sasniegtu lielāku produktivitāti. Precīzi izplānojot telpu izkārtojumu, uzņēmumi var noteikt veidu, kā to darbinieki sadarbojas gan profesionālajā jomā, gan ikdienā, tādā veidā radot negaidītas sadarbības iespējas un ieguldījumu, kas var veicināt radošumu, uzlabot produktu dizainu, paātrināt projekta izpildi vai uzlabot sadarbības kultūru. 

4. Trīs galvenie faktori nekustamā īpašuma jomā ir atrašanās vieta, atrašanās vieta, atrašanās vieta - patiešām. Kad šis senais teiciens tiek izmantots, runājot par nekustamo īpašumu, tas neatklāj tos trīs atrašanās vietas aspektus, kas var krasi ietekmēt jūsu uzņēmumu.  

  • Atrašanās vieta, kas paredzēta klientiem: Klientus var ietekmēt vismazākie faktori, sākot ar uzņēmuma atrašanās vietas tuvumu kādam citam bieži apmeklētam galamērķim, līdz pat neapmierinošajai automašīnu stāvvietai pie ēkas. Mūsu nomas telpu apskates iespējas palīdzēs jums atklāt šīs nereklamētās priekšrocības vai trūkumus, kas varētu ietekmēt jūsu klientus. 
  • Resursu atrašanās vieta: Ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem ir īpaša nozīme pārdevēju, piegādātāju un maģistrāļu tuvumam. Taču visiem uzņēmumiem ir jāņem vērā nepieciešamo papildpakalpojumu, piemēram, tipogrāfijas vai juridisko pakalpojumu, pieejamība atkarībā no potenciālās uzņēmuma atrašanās vietas.
  • Darbinieku atrašanās vieta: Atrašanās vietai var būt liela nozīme lielākā uzņēmuma aktīva - cilvēku - piesaistei un saglabāšanai. Tuvumā esošais sabiedriskais transports un bērnu aprūpes centri, papildu ērtības, piemēram, velosipēdu novietnes un telpas sportošanai, kā arī piekļuve zaļajām zonām vai izklaides vietām var sniegt priekšrocību jums kā darba devējam.

Mūsu profesionālie brokeri un aģenti palīdzēs jums ņemt vērā katru no iepriekš minētajiem faktoriem, lai sekmīgāk noteiktu jums optimālās darba telpas un veicinātu jūsu uzņēmuma panākumus.Darījuma veikšanas process nomniekiem

Mēs esam izstrādājuši sešu soļu procesu, kuru katrs klients izpilda ar mūsu palīdzību, iegādājoties vai pārdodot telpas.

  • Stratēģijas izstrādāšana
  • Uzticamības pārbaude
  • Projekta īstenošana
  • Priekšlikumi
  • Sarunas
  • Projekta pabeigšana
Latvija
Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010 | Tel: +371 67783333