Esiet sveicināti Colliers.com.

Mēs esam izveidojuši pamatnoteikumus, kas palīdzēs uzturēt šo sadaļu noderīgu, informatīvu un drošu visiem. Colliers.com pamatā ir uzticēšanās, un šis līgums palīdzēs veicināt uzticēšanos mūsu lietotāju starpā. ŠIS LĪGUMS IEKĻAUJ NOTEIKUMUS, SASKAŅĀ AR KURIEM JŪS IZMANTOSIET COLLIERS.COM PIEDĀVĀTOS PAKALPOJUMUS. REĢISTRĒJOTIES TIEŠSAISTĒ COLLIERS.COM, TĪMEKĻA VIETNĒ, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM NOTEIKUMIEM, KAS IZKLĀSTĪTI ŠĪĪ LĪGUMA IETVAROS. JA NEPIEKRĪTAT KĀDAM NO ŠIEM NOTEIKUMIEM, LŪDZU, NEIZMANTOJIET ŠO TĪMEKĻA VIETNI. Colliers.com pieder tiesības mainīt un atsaukt šīs pamatnostādnes jebkurā laikā, un jūs piekrītat, ka katra Colliers.com tīmekļa vietnes apmeklēšanas reize ir pakļauta pašreizējām pamatnostādnēm. Ja šajos noteikumos neradāt atbildi jūsu jautājumam, lūdzu, rakstiet uz contact@colliers.com. Šie lietotāju noteikumi attiecas uz visiem lietotājiem, kas izmanto Colliers.com pakalpojumus, ja šeit nav norādīts citādāk.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Terminu definīcijas
Šādiem vārdiem un vārdu savienojumiem līguma ietvaros ir šāda nozīme: "CIPC" ir saīsinājums no Colliers International Property Consultants, Inc., kas ir Colliers.com īpašnieks un pārvaldnieks. "Colliers.com" iekļauj CIPC, "Colliers International" un tā biedrus (uzņēmumus), kā arī citas filiāles, mātes uzņēmumu filiāles, amatpersonas vai darbiniekus un CIPC, "Colliers International", Colliers.com un citu saistīto uzņēmumu Internetā sniegtos pakalpojumus. "Colliers International" ir neatkarīgo uzņēmēju tīkls, kas pazīstams kā "Colliers International" nekustamā īpašuma konsultantu uzņēmēju tīkls.

"Personiskā informācija" ir informācija, ar kuras palīdzību citi var jūs identificēt, piemēram, jūsu vārds vai kontaktinformācija, ko laiku pa laikam norādīsiet Colliers.com. "Lietotājs" ir jebkurš Colliers.com pakalpojumu lietotājs.

2. Atruna
"Colliers International" ir tīkls, kuru veido "Colliers International" nekustamā īpašuma konsultantu uzņēmēju tīkls, no kuriem katrs uzņēmums ir atsevišķa un neatkarīga juridiska persona.

Informācija, kas iekļauta šajā tīmekļa vietnē, ir vispārīgas vadlīnijas par interesējošiem jautājumiem. Tiesību aktu piemērošana un to ietekme var krasi atšķirties, atkarībā no katra gadījuma specifiskajiem faktiem. Ņemot vērā to, ka tiesību akti un noteikumi var mainīties, kā arī to, ka pastāv risks elektroniskajā saziņā, šīs tīmekļa vietnes informācija var būt ar nepilnībām, izlaidumiem vai tā var tikt ievietota novēloti. Tāpēc šī tīmekļa vietne nevar aizstāt licencēta komerciālā nekustamā īpašuma brokera vai cita kompetenta konsultanta konsultāciju. Pirms lēmuma pieņemšanas vai rīcības uzsākšanas, būtu vēlams konsultēties ar kādu speciālistu no "Colliers International".

Lai arī mēs esam centušies nodrošināt to, ka tīmekļa vietnē pieejamā informācija ir iegūta no uzticamiem avotiem, "Colliers International" nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai nepilnībām, kā arī par sekām, kas radušās pēc šis informācijas izmantošanas. Visa informācija tīmekļa vietnē tiek sniegta, negarantējot, ka tā ir pilnīga, pareiza un nenovecojusi, kā arī neuzņemoties atbildību par sekām, kas radušās šīs informācijas izmantošanas gadījumā, un nesniedzot tiešu vai netiešu garantiju, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar noteiktu darbību, tirdzniecības iespēju vai piemērotības garantiju kādam konkrētam mērķim. Nekādā gadījumā CIPC, "Colliers International", tā biedri (uzņēmumi), partneri, direktori, amatpersonas, īpašnieki, aģenti vai darbinieki nav atbildīgi par jūsu vai kāda cita pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām, kas saistītas ar tīmekļa vietnē ievietoto informāciju, ne arī par izrietošajiem zaudējumiem pat tad, ja ir izteikts brīdinājums par iespējamiem šāda veida zaudējumiem.

Tīmekļa vietne ir sasaistīta arī ar citām vietnēm, ko uztur trešās personas, un kuras nav "Colliers International" pārraudzībā. "Colliers International" neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tās pareizību.

3. Aizliegta pakalpojumu un informācijas tālākpārdošana
Jūs piekrītat, ka nepārdosiet tālāk informāciju, ko ieguvāt no Colliers.com, bez CIPC rakstiskas atļaujas.

4. Strīdi
Ja jums ir radies strīds ar vienu vai vairākiem lietotājiem, jūs atbrīvojat Colliers.com (un mūsu aģentus un darbiniekus) no jebkāda veida zināmām vai nezināmām, paredzamām vai neparedzamām, atklātām vai neatklātām pretenzijām, prasībām un zaudējumiem (tūlītējiem vai secīgiem), kas varētu rasties šī strīda rezultātā vai jebkādā veidā varētu būt saistīti ar šiem strīdiem.

5. Atbildības ierobežojums
Nekādā gadījumā Colliers.com un tā piegādātāji nav atbildīgi par zaudētu peļņu vai kādiem citiem īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai tie radušies no līguma, delikta vai kāda cita atbildības veida), kas radušies no vai jebkādā veidā ir saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem. Mūsu un piegādātāju saistības pret jums vai kādu citu trešo personu jebkuros apstākļos, kas radušies Colliers.com vai tajā esošās informācijas, funkciju vai satura izmantošanas rezultātā, ir mērāma USD 1000 apmērā.

6. Sistēmas viengabalainība
Kā lietotājs jūs piekrītat neizmantot nekādas ierīces, programmatūras vai rutīnprogrammas, lai traucētu vai mēģinātu traucēt Colliers.com tīmekļa vietnes vai kādu vietnē piedāvāto pakalpojumu darbību. Jūs piekrītat, ka neveiksiet tādas darbības, kas varētu izraisīt pārmērīgi lielu slodzi mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūrai. Ja jums tiek piešķirta parole, jūs piekrītat to neizpaust trešajām personām un neizmantot to neatļautiem mērķiem.

7. Tīmekļa saites
Colliers.com var ievietot URL vai ikonas, kas lietotājiem ļauj nokļūt citās tīmekļa vietnēs, tai skaitā, neierobežoti piekļūt tādām vietnēm, kuras pārvalda trešās personas, nevis Colliers.com. "Colliers International" nepārstāv nevienu no šīm tīmekļa vietnēm, kurām jūs varat piekļūt no Colliers.com. Par visu saturu, pakalpojumiem, attēlojumiem vai garantijām, kas norādītas attiecīgajās vietnēs, ir pilnībā atbildīgi šo vietņu pārvaldnieki, un Colliers.com neuzņemas nekādu atbildību par vietņu saturu, darbību vai piedāvātajiem pakalpojumiem.

8. Ierobežota licence
Visus šajā vietnē ievietotos materiālus aizsargā autortiesību likums un starptautisko līgumu noteikumi. NEVIENU no pieejamajiem materiāliem nav atļauts kopēt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt, lejuplādēt, attēlot, izziņot vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar elektronisku vai mehānisku veidu, vai izveidojot fotokopijas vai ierakstus, vai kādā citā veidā, bez CIPC vai attiecīgā autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad šeit norādīts citādāk. Atļauja attēlot un lejuplādēt šīs vietnes materiālus tiek piešķirta tikai uzņēmumu/organizāciju iekšējai izmantošanai. Šī atļauja tiek nekavējoties liegta, ja tiek pārkāpti kādi no šiem noteikumiem. Lieguma gadījumā jums nekavējoties ir jāiznīcina visi lejuplādētie un izdrukātie materiāli. Jebkura neatļauta vietnes materiālu izmantošana var tikt uzskatīta par autortiesību likuma, preču zīmju likuma, likuma par konfidencialitāti un publicitāti un komunikācijas noteikumu un statūtu pārkāpšanu.

9. Konfidencialitātes politika
Mūsu pašreizējo konfidencialitātes politiku var apskatīt, spiežot uz "Konfidencialitātes politikas" hipersaiti šīs lapas apakšā, un tā veido daļu no šī līguma lietošanas noteikumiem.

ŅEMIET VĒRĀ: KĀ DAĻU NO KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS, COLLIERS.COM SAGLABĀ TIESĪBAS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ RĪKOTIES PĒC MŪSU IESKATIEM AR JŪSU SNIEGTO PERSONISKO INFORMĀCIJU, JA ŠĀDA INFORMĀCIJA VARĒTU RADĪT SAREŽĢĪJUMUS VAI TĀS DĒĻ MĒS VARĒTU ZAUDĒT VISUS VAI DAĻU NO MUMS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM, KO NODROŠINA MŪSU INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI VAI CITI PIEGĀDĀTĀJI.

10. Atlīdzināšana
 Kā lietotājs jūs piekrītat atlīdzināt vai novērst kaitējumu Colliers.com, kas radies no jebkāda veida trešo personu pretenzijām vai prasībām saistībā ar Colliers.com sniegtajiem pakalpojumiem, ko esat veicis jūs pats vai cita persona, izmantojot jūsu lietotājvārdu un paroli. Jūs arī piekrītat atlīdzināt vai novērst zaudējumus Colliers.com, kas radušies atbildot uz šāda veida trešo personu prasībām.

11. Bez garantijas
MŪSU TĪMEKĻA VIETNE COLLIERS.COM UN MŪSU PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI BEZ JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS VAI NOTEIKTA STĀVOKĻA. MĒS UN MŪSU PIEGĀDĀTĀJI ĪPAŠI ATRUNĀJAM NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR NOSAUKUMA PIEMĒROTĪBU TIRGUM, PIEMĒROTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM, KONFIDENCIALITĀTES UN BEZPĀRKĀPUMU NODROŠINĀJUMU.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, COLLIERS.COM NEGARANTĒ, KA (I) PAKALPOJUMI UN MATERIĀLI ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM; (II) PAKALPOJUMI TIKS VEIKTI NETRAUCĒTI, DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM; (III) IEGŪTĀ INFORMĀCIJA NO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS BŪS EFEKTĪVA, ATBILSTOŠA VAI UZTICAMA.

12. Vispārējā atbilstība tiesību aktiem
 Kā lietotājs jūs piekrītat rīkoties saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem, statūtiem, rīkojumiem un noteikumiem, kuri attiecas uz mūsu pakalpojumu izmantošanu.

13. Bez starpniecības izveidošanas
Jūs un Colliers.com ir neatkarīgas līgumslēdzējas puses, un neviena aģentūra, sabiedrība, kopuzņēmums, darba vai franšīzes attiecības netiek paredzētas, netieši norādītas vai izveidotas ar šo līgumu.

14. Paziņojumi
Visi paziņojumi tiek nosūtīti Colliers.com pa e-pastu contact@colliers.com (ja paziņojumi paredzēti Colliers.com) vai jums, kā lietotājam, uz e-pasta adresi, ko norādījāt Colliers.com vietnē reģistrēšanās brīdī, izņemot gadījumus, kad noteikts citādāk. Paziņojums tiks uzskatīts par nodotu 72 stundas pēc e-pasta nosūtīšanas, ja vien sūtītājs nav saņēmis informāciju, ka attiecīgā e-pasta adrese ir nederīga. Tādā gadījumā paziņojums tiks nosūtīts pa pastu ar sūtījuma priekšapmaksu un apstiprinājumu par šī sūtījuma saņemšanu uz Colliers.com norādīto adresi, kas ievadīta, veicot kādu darījumu vai piedaloties konkursā. Šādā gadījumā paziņojums tiks uzskatīts par nodotu 3 dienas pēc nosūtīšanas datuma.

15. Intelektuālais īpašums
Jebkura informācija, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar piebildēm, ierosinājumiem, idejām, grafiskiem attēlojumiem vai citiem materiāliem, kas iegūti saziņas procesā Colliers.com tīmekļa vietnē, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar intelektuālo īpašumu, kas ar to saistīts (izņemot gadījumus, kā noteikts citādi), kļūst par CIPC ekskluzīvo īpašumu bez jebkādas atlīdzības, un CIPC var kopēt, iekļaut, izplatīt vai kā citādi izmantot šādu saziņu jebkāda veida komerciālam vai nekomerciālam mērķim. Jūs piekrītat veikt jebkādas tālākās darbības, kas būtu nepieciešamas, lai nodotu jūsu šāda veida tiesības CIPC. Jums ir aizliegts publicēt vai nosūtīt uz tīmekļa vietni jebkādus nelikumīga, nepatiesa, apmelojoša, neadekvāta, apkaunojoša, uzbudinoša, pornogrāfiska vai zaimojoša rakstura materiālus.

COLLIERS, COLLIERS INTERNATIONAL un attēls ar krāsaino karogu ir CIPC preču zīmes, kuras nav atļauts pilnībā vai daļēji kopēt, imitēt vai izmantot bez CIPC iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Papildus tam, visas vietnes galvenes, speciālās grafikas, pogu ikonas un skripti ir CIPC pakalpojumu zīmes, preču zīmes un/vai firmas korporatīvā identitāte, kuru nav atļauts pilnībā vai daļēji kopēt, imitēt vai izmantot bez CIPC iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Visas citas preču zīmes, reģistrētās preču zīmes un uzņēmumu nosaukumi vai logo, kas šeit minēti, ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

16. Piemērojamie tiesību akti
Šī līguma lietošanas noteikumi ir pakļauti ASV Delavēras štata likumiem, un puses neatsaucami piekrīt Delavēras štata tiesu jurisdikcijai.

17. Atšķirtība
Ja kāds no šī līguma noteikumiem tiks uzskatīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neīstenojamu, tas nekādā gadījumā neietekmēs vai mazinās pārējo līguma noteikumu spēkā esamību, likumību un īstenojamību.

18. Pilnīga vienošanās un tās atcelšana
Šis līgums veido pilnīgu vienošanos starp Colliers.com un lietotāju, aizstājot visas iepriekš veiktās mutvārdu vai rakstiskās vienošanās un sarunas starp abām pusēm. Šī līguma papildinājumi, izmaiņas, tā atcelšana vai izbeigšana var būt saistoša tikai tad, ja to rakstiski veikusi iesaistītā persona. Kāda līguma noteikuma atcelšana neatcels pārējos noteikumus (arī tad, ja noteikumi ir līdzīgi) un nesaglabās to atcelšanas iespēju, izņemot gadījumus, kad norādīts citādāk.

19. Jūsu sarakste
Mēs iedrošinām jūs sniegt savus komentārus un jautājumus citiem lietotājiem un Colliers.com. Mēs apsolām, ka izlasīsim visas ziņas, ko saņemsim, bet mēs, iespējams, nevarēsim uz tām visām atbildēt. Iegaumējiet, ka mēs neuzņemamies atbildību par nepieprasīto ideju izskatīšanu (piemēram, produktu vai reklāmas ideju) un neuzņemsimies atbildību par iespējamu līdzīgo ideju izmantošanu nākotnes projektos. Lūdzu iegaumējiet arī to, ka jūs esat atbildīgs par jebkādu materiālu iesniegšanu un jūs, nevis Colliers.com, pilnībā atbildat par šo ziņojumu, tirdzniecības noslēpumu vai citu konfidenciālas informācijas iekļaušanu savos ziņojumos. Iesniedzot jebkādus materiālus un idejas šajā vietnē, jūs mums piešķirat visas tiesības tās izmantot, un Colliers.com kļūst par to ekskluzīvo īpašnieku.

20. Papildinformācija
Ja rodas papildu jautājumi saistībā ar šo paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums.