Mūsu izpratnē dot atpakaļ sabiedrībai ir liela nozīme. Mēs ziedojam savu laiku, prasmes un resursus tādiem mērķiem, kuri ir svarīgi mūsu darbiniekiem, viņu ģimenēm, mūsu klientiem un sabiedrībai.

Mēs esam arī apņēmības pilni praktizēt videi draudzīgu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību — tādu, kas saglabās mūsu sabiedrību veselu un mūsu zemi laimīgu, tajā pašā laikā atbalstot uzņēmējdarbības panākumus ilgtermiņā.
Tādā veidā mēs ne tikai "rīkojamies pareizi", bet arī pārliecināmies, ka mūsu uzņēmums ir atsaucīgāks, un mūsu cilvēki pārliecinātāki par to, kā tie uzzina un reaģē uz pārmaiņām.