"Colliers International" ir tīkls, kuru veido "Colliers International" nekustamā īpašuma konsultantu uzņēmēju tīkls, no kuriem katrs uzņēmums ir atsevišķa un neatkarīga juridiska persona.

Informācija, kas iekļauta šajā tīmekļa vietnē, ir vispārīgas vadlīnijas par interesējošiem jautājumiem. Tiesību aktu piemērošana un to ietekme var krasi atšķirties, atkarībā no katra gadījuma specifiskajiem faktiem. Ņemot vērā to, ka tiesību akti un noteikumi var mainīties, kā arī to, ka pastāv risks elektroniskajā saziņā, šīs tīmekļa vietnes informācija var būt ar nepilnībām, izlaidumiem vai tā var tikt ievietota novēloti. Tāpēc šī tīmekļa vietne nevar aizstāt licencēta komerciālā nekustamā īpašuma brokera vai cita kompetenta konsultanta konsultāciju. Pirms lēmuma pieņemšanas vai rīcības uzsākšanas, būtu vēlams konsultēties ar kādu speciālistu no "Colliers International".

Lai arī mēs esam centušies nodrošināt to, ka tīmekļa vietnē pieejamā informācija ir iegūta no uzticamiem avotiem, "Colliers International" nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai nepilnībām, kā arī par sekām, kas radušās pēc šis informācijas izmantošanas. Visa informācija tīmekļa vietnē tiek sniegta, negarantējot, ka tā ir pilnīga, pareiza un nenovecojusi, kā arī neuzņemoties atbildību par sekām, kas radušās šīs informācijas izmantošanas gadījumā, un nesniedzot tiešu vai netiešu garantiju, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar noteiktu darbību, tirdzniecības iespēju vai piemērotības garantiju kādam konkrētam mērķim. Nekādā gadījumā CIPC, "Colliers International", tā biedri (uzņēmumi), partneri, direktori, amatpersonas, īpašnieki, aģenti vai darbinieki nav atbildīgi par jūsu vai kāda cita pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām, kas saistītas ar tīmekļa vietnē ievietoto informāciju, ne arī par izrietošajiem zaudējumiem pat tad, ja ir izteikts brīdinājums par iespējamiem šāda veida zaudējumiem.

Tīmekļa vietne ir sasaistīta arī ar citām vietnēm, ko uztur trešās personas, un kuras nav "Colliers International" pārraudzībā. "Colliers International" neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tās pareizību.