Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni
Anatolijs Strelins | Colliers | Rīga

Anatolijs Strelins

Partneris | Būvuzraugs | Projektu vadība

ZVANĪT
Skatīt mazāk

Par mani

Profesionālais kopsavilkums

New Hanza City projekta teritorijas ģenerālplāna izstrādes koordinēšana (~24,5 ha, 2008); New Hanza City teritorijas detālplānojuma izstrādes koordinēšana (24,5 ha, 2009–2011); New Hanza City 1. attīstības fāzes plānojuma skiču izstrādes koordinēšana (~ 4 ha, 2009–2010); New Hanza City teritorijas būvniecības sagatavošanas darbu saskaņošana (2009, 2010); New Hanza City 1. attīstības posma koordinācija – tehniskā projekta izstrāde (objekta kopējā platība (GBA) ~40 000 m2, 2011–2015). 1. attīstības posma būvuzraudzība (2017–2018)

Sasniegumi

Profesionāla izaugsme no tehniskā asistenta līdz partnera amatam. 

Izglītība

AFW Bad Harzburger Manager-Schule projektu vadības kurss, sertifikāts Nr. 420552.

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte - vizuālā eksperta kurss

Rīgas Celtniecības koledža, būvdarbu vadītājs.

Memberships & Involvements

LBS izdots būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikāts, RTU BIF izdots būvniecības vizuālā eksperta sertifikāts

Klienti

Lielākie vietējie un starptautiskie uzņēmumi, attīstītāji un mazumtirdzniecības ķēdes

Pakalpojumi

Prasmes

Būvniecības pārvaldīšana, Inženiertehniskie un celtniecības darbi

Service Lines

Tehniskā projektu vadība

Īpašuma veids

Zeme, Birojs, Daudzģimeņu dzīvokļu, Tirdzniecības telpas

How can I help you?

* Obligāts lauks