Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

Pasaulē vadošais uzņēmums nekustamā īpašuma pakalpojumu un investīciju pārvaldīšanas nozarē

Colliers pasaule

  • Icon Revenue Gada ieņēmumi $3.3B
  • V3 icon globe Valstis, kurās darbojamies 67
  • V3 icon office national Pieveiktās kvadrātmetri 180Milj
  • V3 icon leasing services Nomas/pārdošanas darījumi 54,000
  • Icon AUM Pārvaldībā esošie īpašumi  $40B
  • Icon People Profesionāļi 18,000

Visi statistikas dati ir par 2020. gadu (US dolāros), un ietver filiāles.

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) ir vadošā daudzveidīgo profesionālo pakalpojumu un ieguldījumu pārvaldes kompānija. Darbojoties 67 valstīs, mūsu vairāk nekā 15 000 uzņēmīgo profesionāļu sadarbojas, lai sniegtu ekspertu konsultācijas nekustamā īpašuma turētājiem, īpašniekiem un investoriem.

Vairāk nekā 25 gadus mūsu pieredzējušā vadība, kurai pieder aptuveni 40 % no mūsu pašu kapitāla, ir nodrošinājusi akcionāriem kopējo gada ieguldījumu atdevi gandrīz 20 % apjomā. 2019. gadā uzņēmuma ieņēmumi bija vairāk kā 3 miljardi USD (3,5 miljardi USD, ieskaitot filiāles), un mūsu ieguldījumu pārvaldības segmentā kopējo pārvaldīto aktīvu summa sastādīja 33 miljardus USD.

 

Uzziniet vairāk vietnē corporate.colliers.com, Twitter @Colliers vai LinkedIn.

Vai vēlaties sazināties ar speciālistu?

SAZINĀTIES

Mēs esam eksperti


Jūsu panākumi ir mūsu panākumi. Mēs esam apņēmušies veicināt izcilu rezultātu sasniegšanu, izmantojot jums piemērotākos īpašumu risinājumus neatkarīgi no jūsu darbošanās vietas.

 

Ar ko mēs atšķiramies

Mēs dodam saviem darbiniekiem iespēju…


Rīkoties uzņēmīgi, lai pārspētu cerības
Sadarboties, lai veicinātu izcilu rezultātu sasniegšanu
Ieguldīt attiecībās, lai panāktu ilgstošu vērtību
Kļūt par speciālistiem, lai virzītu mūsu nozari pretī nākotnei
Rīkoties pareizi attiecībā uz klientiem, darbiniekiem un kopienām

PIEVIENOTIES UZŅĒMUMAM COLLIERS

Mūsu vērtības

Mēs esam izvirzījušies nekustamā īpašuma nozares priekšplānā, ejot citiem pa priekšu un balstoties uz izcilo sasniegumu vēsturi. Mēs veicinām izaugsmi savas un jūsu nākotnes labā. 

Mēs cenšamies veicināt sava uzņēmuma izaugsmi konkurētspējīgā tempā, iekšējo izaugsmi papildinot ar gudru, stratēģiski pārdomātu pievienošanu, kas palielina tirgus daļu, paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu un mūsu ģeogrāfisko darbības rādiusu gan klientu, gan akciju īpašnieku labā. 

Colliers jau vairāk nekā 20 gadus nodrošina lieliskas iespējas akciju īpašniekiem, un rezultāts ir izcila peļņa un nozares izaugsme. Mūsu darbiniekiem pieder nozīmīga mūsu uzņēmuma pašu kapitāla daļa, tāpēc visu mūsu darbību pamatā ir īpašnieka lepnums.

Mūsu stratēģija

Mēs strādājam aizrautīgi, uzņemamies personisku atbildību un vienmēr rīkojamies atbilstoši mūsu klientu, darbinieku un kopienu interesēm. Mums ir unikāla iespēja veicināt pārmaiņas labākas nākotnes vārdā. Mūsu kultūras pamatā ir.

  • Daudzveidība un iekļaujoša pieeja, un mūsu komandās ir cilvēki ar dažādām prasmēm un izcelsmi. Mēs atbalstām daudzveidību, tāpēc pieņemam un paturam darbā labākos darbiniekus un veidojam uzņēmuma kultūru, kurā ir labvēlīga augsne inovācijām. Skatīt Colliers daudzveidības un iekļautības paziņojumu, ko ir parakstījuši mūsu globālie un reģionālie vadītāji.

  • Ilgtspējība. Rūpes par vidi ir svarīgs pareizas rīcības faktors. Mēs nodrošinām risinājumus, kas rada ilgtspējīgākas un veselībai draudzīgākas darba vietas, palīdzot nekustamā īpašuma iemītniekiem, īpašniekiem un ieguldītājiem apjaust ilgtspējības stratēģiju priekšrocības.

  • Mūsu kopienas. Mēs visu darām aizrautīgi, un tas attiecas arī uz iesaisti kopienas dzīvē. Gan uzņēmuma, gan personiskā līmenī notiek aktīvi centieni veicināt savu vietējo kopienu apstākļu uzlabošanos.

Mūsu vadītāji


Mēs atšķiramies nevis ar to, ko darām, bet gan — kā mēs to darām. Mēs piesaistām un izglītojam nozares vadošās personības, nodrošinot tām iespēju domāt un rīkoties atšķirīgi, lai veicinātu izcilu rezultātu sasniegšanu.

Mūsu vadība
PASAULES LĪMEŅA VADĪTĀJI


Our Leaders

Sazināties ar speciālistu

* Obligāts lauks