რატომ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან?


ჩვენ გთავაზობთ სანდო, დროულ და კომერციულად გამართლებულ რჩევებს.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს სამშენებლო საკონსულტაციო სერვისებს, შეგვიძლია ვმართოთ საინვესტიციო პროექტი კონცეფციის ჩამოყალიბებიდან პროექტის სრულ შესრულებამდე. კლიენტს შეუძლია მოგვანდოს პროექტის სრული სასიცოცხლო ციკლი ან მისი ცალკეული ნაწილები: პროექტის მართვა, საინვესტიციო დაგეგმვა, ტექნიკური ზედამხედველობა, ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა, ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება, ტენდერების გამოცხადება, ქვე-კონტრაქტორებთან და მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების წარმოება, მშენებლობის ზედამხედველობა ხარისხის და ხარჯების კონტროლის ჩათვლით.

ჩვენი ძირითადი შეთავაზება