მთავარ შინაარსზე გადასვლა ქვედა კოლონტიტულზე გადასვლა

ჩვენი გავლენა

ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა ვაკეთოთ ის, რაც სწორია გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობის (ESG) ჭრილში


როგორც ინდუსტრიის ლიდერები, ჩვენ ვაუმჯობესებთ შექმნილ გარემოს

Colliers 2021 | გლობალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

 

2021 Global Impact Report banner

გაიგეთ მეტი ჩვენი მიღწევებისა და პროგრესის შესახებ, რომელიც 2021 წელს განვახორციელეთ მდგრადი განვითარების, ინკლუზიური სამუშაო სივრცეებისა და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სივრცეების მიმართულებით. ანგარიში შემუშვებულია ჩვენი ESG სტრატეგიის,  შექმნილი გარემოს გაუმჯობესებისა  და მდგრადი გავითარების სფეროს ანგარიშგების - GRI, SASB და TCFD წესების შესაბამისად. 

გაეცანით ანგარიშს

ჩვენი მიდგომა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) საკითხების მიმართულებით

ჩვენი გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) სტრატეგია ემსახურება შექმნილი გარემოს გაუმჯობესებას. სტრატეგია შემუშავებულია დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მიზნად ისახავს ბიზნესის განვითარების საკვანძო საკითხების განხილვას მკაფიო და გაზომვადი მიზნებით. 

Elevate ESG video

Colliers-ის ხედვა შექმნილი გარემოს განვითარებისთვის:
 

  • გარემოსდაცვითი: მინიმუმადე დაგვყავს გარემოზე ზემოქმედება ჩვენი და ჩვენი კლიენტების ოპერაციების განხორციელებისას
  • სოციალური: ხელს ვუწყობთ მრავალფეროვანი, თანასწორი და განვითარებადი გარემოს შექმნას
  • ჯანდაცვა: პოპულარიზაციას ვუწევთ ჯანსაღი ცხვრების წესს და ხელს ვუწყობთ ცხოვრების დონის ამაღლებას

დაგვიკავშირდით

* Აუცილებელი ველი
Დაგვიკავშირდით