Ugrás a fő tartalomra Ugrás a láblécre

Szerződési feltételek


Üdvözöljük a Colliers.com-on!

Felállítottunk néhány alapszabályt annak biztosítása érdekében, hogy ezt a felületet úgy tarthassuk fenn, hogy mindenki számára hasznos, informatív és biztonságos maradjon. A Colliers.com a bizalomra épül, és ez a megállapodás elősegíti a bizalom fokozását a szolgáltatásunk minden felhasználója között.
E SZERZŐDÉS FELSOROLJA AZOKAT A FELTÉTELEKET, AMELYEK ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁSOKAT A COLLIERS.HU WEBHELYEN HASZNÁLJA MAJD. A COLLIERS.COM ONLINE REGISZTRÁCIÓJÁNAK BEFEJEZÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA, A SZERZŐDÉSBEN FELSOROLT FELTÉTELEKET. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA EZT AZ OLDALT.
A Colliers.com fenntartja a jogot arra, hogy ezen irányelveket és a nyilatkozatokat bármikor megváltoztassa, és Ön beleegyezik, hogy a Colliers.com webhelyére tett minden látogatására a jelenlegi irányelvek vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van, amelyre az útmutató nem ad megfelelő választ, kérjük, írjon e-mailt a contact@colliers.com címre. Ha a jelen szerződés másként nem rendelkezik, ez a használati feltételek a Colliers.com bármely szolgáltatásának minden felhasználójára vonatkozik.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Fogalom meghatározások
E megállapodásban a következő szavak vagy kifejezések jelentése a következő: "CIPC" a Colliers International Property Consultants, Inc., a Colliers.com tulajdonosa és üzemeltetője. A "Colliers.com" együttesen a CIPC-t, a Colliers International-t és a Colliers International tagvállalatait foglalja magában, beleértve a leányvállalatokat, az anyavállalatok leányvállalatait, tisztviselőit vagy alkalmazottait, valamint a CIPC, a Colliers International, a Colliers.com és a kapcsolódó vállalatok által üzemeltetett internetes szolgáltatásokat. vagy kapcsolt társaságok. "Colliers International": a Colliers International Property Consultants néven ismert független tagvállalatok hálózata.

"Személyes adatok": olyan információk, amelyek alapján Ön mások számára azonosítható, például a neve vagy elérhetőségi adata, amelyet időről időre megadhat a Colliers.com számára. "Felhasználó": a Colliers.com szolgáltatás bármely felhasználója.

2. Nyilatkozat
A Colliers International a Colliers International Property Consultants tagvállalatainak hálózata, amelyek mindegyike különálló és független jogi személy.

A weboldalon található információk általános útmutatásként szolgálnak csak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben. A jogszabályok alkalmazása és hatása az érintett tények függvényében nagyban változhat. Tekintettel a törvények, rendeletek és szabályozások változó jellegére, valamint az elektronikus kommunikáció velejáró veszélyeire, azok az oldalon található információk késéseivel, kihagyásaival vagy pontatlanságával járhatnak. Ennek megfelelően az oldal nem helyettesítheti az engedéllyel rendelkező kereskedelmi ingatlanirodát vagy más illetékes tanácsadót. Mielőtt döntést hozna vagy bármilyen intézkedést megtenne, konzultáljon egy Colliers International szakemberrel.
Bár mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az ezen a weboldalon található információk megbízható forrásokból származnak, a Colliers International nem felelős semmilyen hibáért vagy mulasztásáért, vagy ezen információk felhasználásából származó következményekért. A webhelyen található összes információ "ahogy van", a teljességére, a pontosságára, az időszerűségére vagy az ezen információk felhasználásával kapott eredményekre nincs garancia, valamint bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ideértve, de nem korlátozva azokra garanciákra a teljesítményre, a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra. A CIPC, a Colliers International, annak tagvállalatai, vagy azok partnerei, igazgatói, tisztviselői, tulajdonosai, ügynökei vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem lesznek felelősek Önnek vagy bárki másnak a jelen oldalon vagy a weboldalon szereplő információk alapján hozott döntésekért vagy tett lépésekért, vagy bármilyen következményes, különleges vagy hasonló károkért, még akkor is, ha erről értesítik az ilyen károk lehetőségét.
A webhely egyes linkei kapcsolódnak más olyan webhelyekhez, amelyeket harmadik felek tartanak fenn, és amelyek felett a Colliers International nem rendelkezik ellenőrzéssel. A Colliers International nem vállal semmiféle nyilatkozatot a más webhelyeken található információk pontosságáról vagy bármely más aspektusáról, és nem vállal semmiféle kötelezettséget az ilyen webhelyek anyagának frissítésére.

3. Az információ vagy szolgáltatás viszonteladásának tilalma 
Ön beleegyezik, hogy a CIPC kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem adja tovább a Colliers.com-tól beszerzett információkat.

4. Jogviták
Abban az esetben, ha vitás kérdés merül fel egy vagy több más Felhasználóval, akkor a Colliers.com(és ügynökei és alkalmazottai)  mentesül mindenfajta és természetű, ismert és ismeretlen, gyanúsított és bármiféle jellegű és tényleges károkért (tényleges és következményes). nem vitatott, nyilvánosságra hozott és nem nyilvánosságra hozott, amelyek ilyen vitákból származnak, vagy bármilyen módon kapcsolódnak hozzájuk.

5.  A felelősség korlátozása
A Colliers.com vagy annak szállítói semmilyen esetben nem felelnek az elvesztett nyereségért vagy bármilyen különleges, véletlenszerű vagy következményes károkért (amelyek azonban szerződés alapján, károkozás vagy bármilyen más felelősség elmélet alapján merülnek fel), amelyek a jelen Felhasználási Feltételekből származnak vagy azokkal kapcsolatban.  A mi felelősségünk, és beszállítóink, az Ön vagy harmadik felek felelőssége minden körülmény esetén, amely a Colliers.com vagy annak bármely információjának, tulajdonságainak vagy tartalmának használatából származik, 1000 USD-ig korlátozódik.

6. A rendszer integritása
Ön, mint Felhasználó, beleegyezik abba, hogy semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint nem zavar, vagy megkísérel zavarni a Colliers.com webhely megfelelő működését vagy a webhelyünkön nyújtott szolgáltatásokat. Ön beleegyezik abba, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró a webhelyünk infrastruktúrájára. Ha jelszót kap, akkor beleegyezik abba, hogy nem adja ki jelszavát harmadik fél számára, vagy bármilyen jogosulatlan célra használja a jelszavát.

7. Weboldal linkek
A Colliers.com olyan URL-eket vagy ikonokat jeleníthet meg, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy más weboldalakhoz kapcsolódjanak, ideértve korlátozás nélkül az olyan webhelyeket is, amelyeket harmadik fél üzemeltet, és amelyeket nem a Colliers.com tart fenn. A Colliers.com semmiféle semmilyen nyilatkozatot nem vállal egyetlen olyan webhelyről sem, amelyre Ön hozzáférhet ezen a webhelyen keresztül. Az ilyen weboldalakon szereplő bármely tartalom, szolgáltatás, reprezentáció vagy garancia kizárólag a webhelyek üzemeltetőjének felelőssége, és a Colliers.com nem vállal felelősséget a weboldalon nyújtott tartalomért, működéséért vagy szolgáltatásáért.

8. Korlátozott licenc
A webhelyen található összes anyagot szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések rendelkezései védik. A leírásban foglaltak kivételével az anyag NEM másolható, sokszorosítható, terjeszthető, újra közzé tehető, letölthető, megjeleníthető, elküldhető vagy továbbítható bármilyen formában vagy bármilyen módon, ideértve, de nem korlátozva az elektronikus, mechanikai, fénymásoló, rögzítő vagy egyébként a CIPC vagy a többi alkalmazandó szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül. A weboldalon szereplő anyagok megjelenítésére és letöltésére csak a belső / vállalati használatra engedélyezték. Ez az engedély automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a feltételeket. A felmondás után a letöltött és nyomtatott anyagokat azonnal meg kell semmisíteni. A webhelyen található bármilyen anyag jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó törvényeket, a magánélet védelmére és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, valamint a kommunikációs szabályokat és rendelkezéseket.

9. Adatvédelmi rendelkezések
Jelenlegi adatvédelmi irányelveinket az oldal alján található "Adatvédelmi irányelvek" linkre kattintva tekintheti meg, és ezek a jelen Felhasználási Feltételek részét képezik.
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatvédelmi politikánk részeként a colliers.com fenntartja a jogot az Ön személyes adataival kapcsolatban bármilyen intézkedés meghozatalára, amelyet mi kizárólagos és teljes belátása szerint szükségesnek vagy megfelelőnek tartunk, ha ezek az információk felelősséget okozhatnak a az internetszolgáltatók vagy más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások egészét vagy egy részét elveszíthetjük.

10. Kompenzáció
Ön, mint Felhasználó, vállalja, hogy kártalanítja és megóvja a Colliers.com-ot bármely harmadik fél igényével vagy követelésével szemben, amelyet a Colliers.com által az Ön által megadott vagy az Ön felhasználónevét és jelszavát használó bármely személy igénybevétele okozta. Azt is vállalja, hogy kártalanítja és ártalmatlannak tartja a Colliers.com-ot az ilyen harmadik felek követeléseivel szembeni megvédéséhez kapcsolódó minden ésszerű költséggel.

11. Garanciamentesség
a colliers.com weboldalt és szolgáltatásainkat "ahogy van", bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy feltétel nélkül nyújtjuk. Mi és beszállítóink kifejezetten tagadjuk meg a tulajdonjog, a forgalmazhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság, a magánélet elvárása és a jogsértés tilalmának hallgatólagos garanciáit.
A fentiek korlátozása nélkül a colliers.com nem vállal garanciát arra, hogy (i) a szolgáltatások és anyagok megfelelnek az ön igényeinek, (ii) a szolgáltatások folyamatosak, biztonságosak és hibamentesek, vagy (iii) a használatból nyert tartalom a szolgáltatások hatékonyak, pontosak és megbízhatóak lesznek.

12. A törvények általános betartása
Ön, mint Felhasználó, vállalja, hogy betartja az alkalmazandó törvényeket, törvényeket, rendeleteket és rendeleteket a szolgáltatásunk használatával kapcsolatban.

13. Függetlenség
Ön és a Colliers.com független vállalkozók, és a jelen Megállapodás nem irányítja, közvetíti vagy nem hozza létre ügynökségi, partnerségi, közös vállalkozási, munkavállalói-munkáltatói vagy franchise-vevői kapcsolatot.

14. Észrevételek
A kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában minden értesítést a Colliers.com-nak e-mailben kell elküldeni a contact@colliers.com címre (a Colliers.com-nak küldött értesítések esetén), vagy Önnek, a Felhasználónak az e-mail címen, amelyet Ön továbbadja a Colliers.com-nak a regisztráció során. Az értesítést az e-mail küldése után 72 órán belül közöltnek kell tekinteni, kivéve, ha a küldő felet értesítik, hogy az e-mail cím érvénytelen. Alternatív megoldásként értesítést küldünk Önnek hitelesített levélben, előre fizetett postai úton és a kért visszatérítési átvételi e-mailben a Colliers.com webhelyre megadott címre az ügylet vagy az ajánlat folyamat során. Ebben az esetben a felmondást a kézbesítés napjától számított 3 nappal kell értesítettnek tekinteni.

15. Szellemi tulajdon
Bármely információ, ideértve, de nem korlátozva a megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat vagy egyéb beadványokat, amelyeket a webhelyen közölt a Colliers.com-al, ideértve, de nem korlátozva a velük kapcsolatos szellemi tulajdonra (kivéve, ha kifejezetten másként adjuk meg), a CIPC kizárólagos tulajdonában ellentételezés nélkül, és a CIPC másolhatja, beépítheti, terjesztheti vagy más módon felhasználhatja az ilyen kommunikációt bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra. Ezúton vállalja, hogy minden további intézkedést megtesz, amelyre szükség lehet ahhoz, hogy jogait ugyanazon átruházza a CIPC-re. Tilos a jogellenes, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, botrányos, gyulladást okozó, pornográf vagy profán anyag feladása vagy továbbítása a webhelyre vagy a webhelyről.

A COLLIERS, a COLLIERS INTERNATIONAL és a színes zászló formatervezése nem korlátozza a CIPC védjegyeit, és a CIPC előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, utánozható vagy használható egészben vagy részben. Ezenkívül az összes oldal fejléce, egyedi grafika, gombikonok és szkriptek a CIPC szolgáltatási védjegyei, védjegyei és / vagy kereskedelmi jelképei, és azokat a CIPC előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet másolni, utánozni vagy felhasználni egészben vagy részben. . Az összes többi védjegy, regisztrált védjegy és cégnév vagy logó a tulajdonosaik tulajdona.

16. Elkülöníthetőség
Ha e megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát semmilyen módon nem érinti vagy ronthatja.

17. Teljes megállapodás és lemondás
Ez a Megállapodás képezi a teljes megállapodást a Colliers.com és a Felhasználó között, és felváltja a felek közötti korábbi megállapodásokat, egyetértéseket, tárgyalásokat és megbeszéléseket, akár szóban, akár írásban. A jelen Megállapodás kiegészítése, módosítása, lemondása vagy felmondása csak akkor kötelező érvényű, ha azt a kötelező személy írásban hajtja végre. A jelen Megállapodás bármely rendelkezésének lemondása nem minősül bármely más rendelkezés (akár hasonló), akár folytatódó lemondásnak vagy folyamatos lemondásnak, hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik.

18. Az Ön levelezése
Javasoljuk, hogy ossza meg észrevételeit és kérdéseit más felhasználókkal és velünk. Megígérjük, hogy elolvassa az összes nekünk küldött levelet, de lehet, hogy nem tudjuk mindegyikre válaszolni. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget vállalkozásunk kéretlen ötleteinek (például termék- vagy reklámötletek) felülvizsgálatáért, és a jövőbeni programokban esetlegesen megjelenő hasonlóságok miatt nem vállalunk felelősséget. Ezenkívül kérjük, ne feledje, hogy Ön felelős minden olyan anyagért, amelyet benyújt, és hogy Ön, és nem a Colliers.com, teljes felelősséggel tartozik az üzenetben, üzleti titokban vagy egyéb bizalmas információban. A nekünk benyújtott anyagokhoz és ötletekhez fűződő minden jog és a Colliers.com kizárólagos tulajdonává válik.
19. Kiegészítő információk
A jogi nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az emea@colliers.com címen.