„A szétválás a növekedési stratégiánk egyik kritikus és alaposan átgondolt része, ami erősíteni fogja a láthatóságunkat a befektetők és az ügyfelek között, s tovább gyorsítja a Colliers fejlődését a kulcsfontosságú piacokon és szolgáltatási területeken szerte a világon” – közölte Jay Hennick, a Colliers elnöke és legnagyobb részvényese. 

„A Colliers a FirstService részekén kiemelkedő eredményeket ért el, és története egyik legsikeresebb időszakát tudhatja magáénak; a bevételei 2004-ben a megközelítőleg 200 millió dollárról 2014-re 1,6 milliárd dollárra nőttek a kivételes csapatnak, az átgondoltan végrehajtott növekedési stratégiának, s a részvényesi érték létrehozása iránti fegyelmezett megközelítésnek köszönhetően.

E lépés a Colliers részére további rugalmasságot biztosít a növekedési stratégiák tágabb körének megvalósítására, beleértve az akvizíciókat és a szolgáltatói szintű diverzifikációt – mindezt a globális ügyfélszolgáltatás és a részvényesi érték növelésének előmozdítását szem előtt tartva. A Colliers, ami az elmúlt évtized egyik leggyorsabban növekvő kereskedelmi ingatlancége volt, mostantól fókuszált tőkestruktúrával is rendelkezik majd jelentős belső tulajdonviszonyok mellett, ami által olyan erőteljes „tiszta profilú” céggé válik a globális kereskedelmi ingatlanszolgáltatások terén, amely könnyen érthető, értékelhető és összehasonlítható versenytársaival a tőkepiacok számára.

„A küldetésünk az volt, hogy a Colliers Internationalt olyan globális cégként alapozzuk meg, amely a legjobban szolgálja a mai ingatlanos ügyfelek igényeit." mondta Doug Frye, a Colliers globális elnöke és vezérigazgatója. „E küldetés következő szakaszának sikeres előmozdítása érdekében továbbra is növelni fogjuk a globális platformunkat a professzionális szolgáltatások terén, s keresni fogjuk a lehetőségeket a bevételi forrásaink diverzifikálására, miközben erősítjük a kivételes szolgáltatásról szóló hírnevünket. A konszolidáció az üzleti ingatlanszektor realitása, s a Colliers továbbra is úttörő szerepet tölt be, miközben bevált növekedési útjára, erős mérlegére és az arra való összpontosításra épít. Célja, hogy vállalkozó és dinamikus globális üzleti ingatlanszolgáltatói szervezetet hozzon létre, ami hosszú távon szolgálja az ügyfeleket, a professzionális tanácsadókat és részvényeseket” – tette hozzá.

„Bőséges likviditással, szerény áttéttel, s az újonnan létrehozott 525 millió dolláros, ötéves, megújuló hitelkerettel a Colliers rendelkezik azon szükséges anyagiakkal, hogy támogassa folyamatos befektetéseit a kiegyensúlyozott növekedési stratégiájába, ami belső növekedésre, a vezető szakemberek célzott toborzására és átgondolt akvizíciókra koncentrál, ahogyan azt a múltban is gyakran tettük”, mondta el John Friedrichsen, a Colliers pénzügyi vezetője. „Most, hogy befejeződött a szétválás, az erőfeszítéseinket a növekedési stratégiánk végrehajtására összpontosíthatjuk annak biztosítására, hogy a Colliers a nyilvánosan jegyzett cégektől elvárt lehető legmagasabb szinten működjön” – tette hozzá.

A részvényesek érdekét szolgálja az erős belső tulajdonlás és a vezetői folyamatosság, amihez már hozzászoktak; a legnagyobb részvényes, Jay Hennick folytatja a vezetői szerepét mint vezető elnök, míg John Friedrichsen pénzügyi vezetőként és Elias Mulamoottil a Beolvadások és akvizíciók globális vezetőjeként szolgál. Doug Fry, a Colliers International elnöke és vezérigazgatója megtartja az általa már 13 éve betöltött pozíciót Dylan Taylor vezető üzemeltetési tisztségviselővel, aki a Colliers működéséért felelős vezetői csapatot felügyeli.

Vállalati struktúra

2015. április 21-én a FirstService részvényesi egyöntetűen az ügylet mellett szavaztak, s 2015. május 28-án az Ontarioi Legfelsőbb Bíróság (Kereskedelmi lista) jóváhagyta az ügyletet.

A struktúra feltételei értelmében: (i) a korábbi FirstService szavazásra jogosító alárendelt részvényeinek valamennyi birtokosa továbbra is egy szavazásra jogosító alárendelt részvénnyel bír (melyet továbbra is a korábbi FirstService részvénypapírok testesítenek meg, amíg azokat átruházás ellenében le nem cserélik), s egy szavazásra jogosító alárendelt részvényt kap az új FirstService cégből a korábbi FirstService-ben 2015. május 29-i zárás időpontjában birtokolt minden egyes szavazásra jogosító alárendelt részvény után; továbbá (ii) a korábbi FirstService többszöri szavazásra jogosító részvényeinek valamennyi birtokosa továbbra is egy többszöri szavazásra jogosító részvénnyel bír (melyet továbbra is a korábbi FirstService részvénypapírok testesítenek meg, amíg azokat átruházás ellenében le nem cserélik), s egy többszöri szavazásra jogosító részvényt kap az új FirstService cégből a korábbi FirstService-ben 2015. május 29-i zárás időpontjában birtokolt minden egyes többszöri szavazásra jogosító részvény után.

Az új FirstService esetlegesen kibocsátott („if, as and when issued”) részvényeinek kereskedelme, a Colliers felosztását követő részvénykereskedése és a korábbi FirstService részvényeinek kötelezettségvállalási („due bill”) kereskedése várhatóan 2015. június 1-én lesz. Az új FirstService többszöri szavazásra jogosító részvényekkel és a Colliers szavazásra jogosító alárendelt részvényekkel való rendes kereskedés a TSX és a NASDAQ tőzsdéken várhatóan 2015. június 2-án a kereskedési nyitáskor veszi kezdetét. Az új FirstService szavazásra jogosító alárendelt részvényekkel való kereskedés az FSV jelzés alatt fog történni mind a TSX, mind a NASDAQ tőzsdén, míg a Colliers szavazásra jogosító alárendelt részvényekkel való kereskedés a TSX tőzsdén a CIG jelzés, a NASDAQ tőzsdén a CIGI jelzés alatt fog zajlani.

A Colliers International Group Inc. cégről

A Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) világszerte vezető szerepet tölt be az ingatlan jellegű üzleti szolgáltatásokban több mint 16.300 szakemberrel, akik 67 ország 502 irodájában dolgoznak. A Colliers szakemberek, akik vállalkozói kultúrával és jelentős belső tulajdonnal bírnak, teljes körű szolgáltatásokat nyújtanak az ingatlanhasználóknak, a tulajdonosoknak és a befektetőknek szerte a világon. A szolgáltatások között szerepel az ingatlanközvetítés, a globális vállalati megoldások, befektetési értékesítések és tőkepiacok, projektmenedzsment és munkahelyi megoldások, ingatlan- és vagyonkezelés, tanácsadás, értékelési és értékbecslési szolgáltatások, valamint az egyedi kutatási és gondolati vezetés. A Colliers International céget az International Association of Outsourcing Professionals' Global Outsourcing szervezet 10 egymást követő éven keresztül a 100 legnagyobb kiszervezési cége közé sorolta, amellyel minden más ingatlanszolgáltató céget megelőzött.

A Colliers International céggel kapcsolatos legfrissebb hírekért látogasson el a Colliers.com oldalra, vagy kövessen minket a Twitter (@ColliersIntl) és a LinkedIn oldalakon.

 

A jövőre vonatkozó információkat érintő tájékoztatás

A jelen sajtóanyagban szereplő azon információk, melyek nem történelmi tények, „jövőre vonatkozó információk”. Az olyan szavak, mint a „tervez”, „szándékozik”, „kilátás”, „számít”, „előrejelez”, „becsül”, „vél”, „valószínűleg”, „kell”, „lehet”, „fog”, „esetleg” és hasonló kifejezések célja, hogy jövőre vonatkozó információkat tartalmazó állításokat jelöljön meg. A jelen sajtóanyagban szereplő, jövőre vonatkozó információk olyan jelenlegi célokon, stratégiákon, várakozásokon és feltételezéseken alapszanak, melyeket a vezetés az adott időpontban megfelelőnek és ésszerűnek tart. A sajtóanyagban szereplő, jövőre vonatkozó információk többek között magukban foglalnak az alábbiakkal kapcsolatos állításokat: a Colliers várható jövőbeli tulajdonságai.

A jövőre vonatkozó információk a természetüknél fogva olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, melyek a Colliers esetlegesen nem tud befolyásolni vagy megjósolni. A Colliers tényleges eredményei, teljesítménye és sikerei jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó információk által kifejtettektől vagy sugalltaktól. Azon tényezők, amelyek azt okozhatják, hogy a tényleges eredmények, teljesítmény, sikerek vagy események eltérnek a jelenlegi elvárásoktól magukban foglalják többek között az alábbiakkal kapcsolatos kockázatokat és bizonytalanságokat: a Colliers működése és pénzügyi helyzete mint külön jegyzett részvényvállalaté; üzleti ciklusok, beleértve az általános gazdasági feltételeket azon országokban, ahol a Colliers működik, melyek többek között kihatással vannak a szolgáltatások iránti keresletre és a szolgáltatások nyújtásának költségére; a Colliers azon képessége, hogy megvalósítsa az üzleti stratégiáját, beleértve azon képességét, hogy megfelelő akvizíciós alanyokra tegyen szert elfogadható feltételek mellett és sikeresen egyesítse az újonnan megszerzett cégeket a meglévő cégekkel; kormányzati szabályozásban való változások, illetve azok be nem tartása; devizaárfolyamokban lévő változások; megnövekedett verseny; harmadik felek hitele; kamatlábakban való változások; valamint finanszírozás rendelkezésre állása. További információk e tényezőkről és egyéb kockázatokról, valamint bizonytalanságokról, melyek azt okozhatják, hogy a tényleges eredmények vagy események eltérnek a jelenlegi elvárásoktól, a régi FirstService 2014. december 31-ével záruló évre vonatkozó Éves tájékoztató nyomtatványán találhatók a „Kockázati tényezők” cím alatt (amely tényezők a jelen dokumentumban szerepelnek, s amely másolata elérhető a www.sedar.com címen). A Colliers és az új FirstService struktúraügyletre vonatkozó egyes kockázatok és bizonytalanságok részletes leírása a régi FirstService 2015. március 16-i keltezésű Vezetői tájékoztató körlevélben található. A Colliers számára jelenleg nem ismert egyéb tényezők, kockázatok és bizonytalanságok, illetve amelyeket a Colliers jelenleg nem hisz jelentősnek, szintén okozhatják azt, hogy a tényleges eredmények, illetve események jelentősen eltérnek a jövőre vonatkozó információkat tartalmazó nyilatkozat által kifejtettektől vagy sugalltaktól.

Az olvasónak külön felhívják a figyelmét, hogy ne támaszkodjon túlzottan olyan jövőre vonatkozó információkat tartalmazó nyilatkozatokra, melyek e sajtóanyagban szerepelnek, s melyekre a jelen sajtóanyag időpontjában kerül sor, illetve, hogy ezen információkat kizárólag azok rendeltetésszerű céljára használja. A Colliers lemond bármiféle olyan kötelezettségről vagy szándékról, hogy a jövőre vonatkozó információkat frissítse vagy módosítsa, akár új információkból, jövőbeli eseményekből vagy egyéb okból kifolyólag, kivéve a vonatkozó törvény által előírtak szerint.