A Colliers International („Colliers") kötelezettséget vállal a személyes adatainak a vonatkozó európai uniós ("EU") adatvédelmi jogszabályok szerinti feldolgozására. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt a Colliers és bármely leányvállalata („Colliers Csoport", illetve „mi") által a személyes adatainak (vagyis azoknak az információknak, amelyek Önt közvetlenül vagy közvetetten azonosítják) feldolgozásáról, az Önnel történő kommunikáció keretében. Az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében a Colliers az adatkezelő.

Az alábbi hozzájárulása alapján a személyes adatait a neve, elérhetőségi adatai és szolgáltatásai, illetve az Önnel történő kapcsolattartás céljából a kommunikációs preferencia tiszteletben tartásával dolgozzuk fel, és információt nyújtunk az Önt érdeklő eseményekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és tartalommal kapcsolatban.

Az Önről szóló személyes adatokat közzétehetjük más Colliers leányvállalatok illetve szolgáltatóink számára is, akik az Önnel történő kommunikáció kivitelezésében nyújtanak segítséget. A címzettek az EGT-n kívül lévő országokban is lehetnek, amelyek lehet, hogy nem rendelkeznek az EGT-vel megegyező adatvédelmi jogszabályokkal.  Ilyen esetben minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak biztonságát az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint.

Az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van: (i) a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését kérelmezni; (ii) a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozást, vagy a feldolgozás elleni tiltakozást kivitelezni; és (iii) az adathordozhatósághoz (azaz a személyes adatainak átvitelét kérelmezni egyik adatkezelőtől a másikhoz, bizonyos körülmények között). Ha ezen jogok közül bármelyiket gyakorolni kívánja, vegye fel a kapcsolatot a Colliers-szel. Szintén joga van panasz benyújtására a személyes adatainak feldolgozásáról a helyi adatvédelmi hatóság felé. 

Minden lépést megteszünk a személyes adatainak elvesztése vagy eltulajdonítása, valamint az arra vonatkozó jogosulatlan hozzáférés, közzététel, másolás, felhasználás vagy módosítás ellen, annak formátumától függetlenül. Az alkalmazandó jogszabályok mindenkori hatálya alatt, kivéve a hozzájárulása visszavonása esetén, a személyes adatait a nyilatkozatban leírt célokból 6 évig megőrizzük, a Colliers Önnel történő utolsó kommunikációjától számítva.