Tisztelt Ügyfelünk!

A szokásos üzletmenet során bizonyos információkat és dokumentumokat kérünk be Önöktől, illetve Önökről a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából. Ezen tájékoztató célja, hogy megmagyarázza ezeket a jogi követelményeket és azok teljesítésének részleteit.

A hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem törvényeinek megfelelően az ingatlan-tanácsadók számára előírás, hogy bizonyos információkat be kell kérniük a szerződő partnereikről (valamint tulajdonosaikról, vezetőikről), illetve a tervezett tranzakcióról vagy szolgáltatásokról is. A törvény előírása szerint, pontos és teljeskörű információra van szükségünk. Ennek elmulasztása esetén nem áll módunkban semmilyen szolgáltatást nyújtani Önöknek.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása károsíthatja a pénzügyi rendszert, és alááshatja a vagyon- és ingatlanbefektetések iránti bizalmat. A szektor és résztvevőinek védelme érdekében, komolyan vesszük ezeket a jogi követelményeket és együttes erővel küzdünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

Meggyőződésünk, hogy az Önök érdeke is, hogy együttműködjenek azokkal a szolgáltatókkal, akik betartják az ide vonatkozó törvényeket.

Köszönjük szépen a figyelmet és együttműködést. Bízunk benne, hogy továbbra is együtt tudunk dolgozni Önökkel.

A Pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelemhez szükséges kérdőív magyar nyelven ide kattintva letölthető.

Mit nevezünk pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek?
A pénzmosás elfedi az illegális tevékenység révén szerzett vagyon eredetét, gyakran azzal a szándékkal, hogy azt legális tevékenységbe újra befektesse, így a pénz legitimnek tűnjön. A terrorizmus finanszírozása biztosítja a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférést azoknak, akik támogatják a terrorizmust. Ez a pénzügyi támogatás legális és illegális eszközökkel is megvalósulhat.

Miért van erre szükség?
Az ingatlanszakma szakembereinek ugyanúgy, mint a többi ágazatban – pl. a bankszféra és a jogi szféra területén dolgozók számára - különböző intézkedéseket kell tenniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.
Ez magában foglal bizonyos "Ismered az ügyfeled” (Know Your Client, KYC) vagy "Ügyfél átvilágítási” (Customer Due Diligence, CDD) információkat a szerződő felekre (ügyfeleinkre és egyes országokban az ingatlanügyletek további ügyfeleire) vonatkozóan.
Az illetékes felügyeleti szervek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelésre, melynek köszönhetően a cégek egyre nagyobb mértékben igyekeznek azoknak megfelelően működni.

Milyen információkra és dokumentumokra van szükségünk?
Számos tényező függvénye, például egy jogi személyen keresztül vagyunk-e kapcsolatban, hol található a székhelye, és képesek vagyunk-e magunk is információkat gyűjteni.

Magánszemélyek esetén

  • Személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány vagy útlevél) és néhány esetben szükség van lakcímet igazoló dokumentumra.
  • Információ a tranzakció során felhasznált fedezet forrásáról (Members of Legal & Compliance Initiative Real Estate tagságunk előírása alapján)

Jogi személyek esetén
  • Jogi képviselő személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • Hatályos alapító okirat vagy 30 napnál nem régebbi, hatályos cégnyilvántartási kivonat
  • Igazgatók, vezetőség adatai
  • Tulajdonjogok részletezése/tulajdonjogokkal kapcsolatos információk (beleértve bármely, közvetlen vagy közvetett, 25%-os tulajdonjoggal rendelkező tagot)
Előfordulhat, hogy további dokumentumokat és információkat is bekérünk Öntől (pl. hasonló nevek vagy adatok találása esetén).

Egyszerűségre való törekvés
Annak érdekében, hogy mindent minél átláthatóbbá és kezelhetőbbé tegyünk, készítettünk egy kérdőívet ügyfeleink számára, melyben kizárólag olyan kérdéseket teszünk fel, melyre a vonatkozó jogszabályi előírások alapján jogosultak és kötelezettek vagyunk. Ahol csak lehetséges, törekszünk arra, hogy mi magunk szerezzük be a szükséges információkat a rendelkezésünkre álló eszközök és előfizetések használatával. Azonban bizonyos kérdések kapcsán csak Ön tudja megadni számunkra a megfelelő választ, ezért kérjük, hogy a mellékelt kérdőívet a lehető leghamarabb szíveskedjen visszaküldeni számunkra a csatolandó dokumentumokkal együtt.

Biztosíthatom az információt más módon is?
A kérdőív összefoglalja a jogi követelményeket. A szükséges dokumentumok és információk az Ön számára legkényelmesebb módon küldhetők. Kérjük, tartsa szem előtt a jogi követelményeket a szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. (Pl. dokumentumok hitelesítése)

Mi a teendő abban az estben, ha saját szakmai tanácsadóm már lefolytatta a vizsgálatot?
A törvény szerint abban az esetben is szükséges elvégeznünk az ellenőrzéseket, ha más szakmai tanácsadó már lefolytatta a KYC vizsgálatot, mert nem támaszkodhatunk az abban foglalt eredményekre. Azonban az elkészült dokumentáció vagy információ másolatát használhatjuk, feltéve, hogy megfelelnek szabványainknak (például tartalmi követelményeknek megfelelő, hatályos és pontos). Ehhez azonban az Ön beleegyezésére van szükségünk.

Mi történik akkor, ha már voltam korábban ügyfél Önöknél?
Még ha hosszú ideje is állunk szoros kapcsolatban Önökkel, bizonyítanunk kell az ellenőrzési folyamatot, és be kell adnunk a dokumentációkról szükséges másolatokat, valamint a kérdőívet a szabályozó szervezeteknek jogi kérelem alapján. Ezenkívül törvényes követelmény, hogy a dokumentumokat naprakészen tartsuk üzleti kapcsolatunk során.

Mi történik a kapott információkkal?
Megbizonyosodunk arról, hogy megfelelően azonosítottuk Önt, és megfelelően ellenőriztük az Ön (valamint a tulajdonosok és a vezetők) személyazonosságát. Emellett ellenőrizzük a hivatalos szervek által kiadott, valamint pénzügyi szankciókat közzétevő hivatalos listákat.
Az információkat és dokumentumokat a törvénynek megfelelően legalább 5 évig megőrizzük, melyet a Társaságunkkal fennálló kapcsolatunk végétől, vagy az utolsó tranzakció lezárultának dátumától számítunk (attól függően, melyik időpont a későbbi.)
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait bizalmasan kezeljük, kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusellenes finanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeink céljából. Az információt kizárólag az Ön beleegyezésével, vagy hatósági kérésre adjuk át harmadik félnek.

Kapcsolat és további információ
Ha további kérdései merülnek fel, vagy több információra lenne szüksége, kérjük forduljon személyes kapcsolattartójához vagy jogi osztályunkhoz.