Prijeđi na glavni sadržaj Preskoči na podnožje

Uvjeti korištenja


Dobrodošli na Colliers.com.

Postavili smo nekoliko temeljnih pravila kako bi ovaj prostor održali korisnim, informativnim i sigurnim za sve. Colliers.com je izrađen na povjerenju te ovaj Sporazum promovira to povjerenje među svim korisnima naših usluga. OVAJ SPORAZUM OPISUJE ODREDBE I UVJETE PO KOJIMA ĆETE KORISTITI USLUGE NA COLLIERS.COM. REGISTRIRAJUĆI SE NA MREŽU COLLIERS.COM DAJETE SUGLASNOST SVIM ODREDBAMA I UVJETIMA ODREĐENIM U OVOM SPORAZUMU. UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA IKOJIM ODREDBAMA I UVJETIMA ODREĐENIM U OVOM SPORAZUMU, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVU INTERNETSKU STRANICU. Colliers.com ima pravo promijeniti smjernice i izjave o odricanju odgovornosti u bilo kojem trenutku, te pri svakoj posjeti Colliers.com internetske stranice se slažete sa trenutnim smjernicama. Ukoliko imate bilo kakva pitanja na koje ove smjernice ne daju odgovore, molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte contact@colliers.com. Osim ako se drukčije ne navodi, ovaj Sporazum o uvjetima korištenja se odnosi na sve korisnike svih usluga na Colliers.com.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Utvrđeni pojmovi
U ovom Sporazumu, sljedeći pojmovi i izrazi imaju sljedeća značenja: "CIPC" stoji za Colliers International Property Consultants, Inc., vlasnik i rukovoditelj Colliers.com. "Colliers.com" predstavlja kolektivni CIPC, Colliers International, društvo članova u vlasništvu Colliers International te uključuje sve podružnice, matično društvo, časnike ili zaposlenike od njih te sve internetske usluge rukovođene od strane CIPC, Colliers International, Colliers.com i svih povezanih ili udruženih tvrtki. "Colliers International" predstavlja mrežu nezavisnih društava članova poznate kao Colliers International Property Consultants.
"Osobni podaci" znače informacije po kojima Vas drugi mogu identificirati, kao što su Vaše ime ili kontaktne informacije, koje ćete sa vremena na vrijeme dati Colliers.com.
"Korisnik" znači svaki korisnik Colliers.com usluga.

2. Izjava o odricanju odgovornosti
Colliers International je mreža društava članova Colliers International Property Consultants od kojih je svako društvo odvojen i neovisan pravni subjekt. 
Informacije sadržane na ovoj stranici se isključivo odnose na opće smjernice o pitanjima od interesa. Provedba i utjecaj zakona može se razlikovati ovisno o specifičnostima uključenih činjenica. Uzimajući u obzir promjenjivu prirodu zakona, pravila i propisa te svojstvene opasnosti elektronske komunikacije, može doći do kašnjenja, manjka ili netočnosti podataka na ovoj stranici. Shodno tome, ova stranica se neće koristiti za savjetovanje sa licenciranim posrednikom komercijalnih nekretnina ili drugim adekvatnim savjetnikom. Prije nego li donesete neku odluku ili krenete u akciju, trebali biste se savjetovati sa Colliersovim stručnjakom. 
Dali smo sve od sebe kako bi osigurali da su sve informacije na ovoj stranici od pouzdanih izvora, no Colliers International nije odgovoran za bilo kakve greške, propuste, ili ishode temeljene na korištenju tih informacijama. Sve informacije sa ove stranice su takve kakve jesu, bez jamstva potpunosti, točnosti, vremenskih perioda ili ishoda temeljenih na korištenju tih informacija, te bez jamstva ikakve vrste, izražene ili implicirane, uključujući ali ne ograničavajući se na jamstva za rad, mogućnost prodaje i prikladnost za određenu svrhu. Ni u kojem slučaju će CIPC, Colliers International, njihova društva članovo ili njihovi partneri, direktori, službenici, vlasnici, agenti ili zaposlenici biti odgovorni Vama ili bilo kome drugome za bilo koju donesenu odluku ili akciju u skladu sa informacijama sa ove stranice ili za bilo koja posljedična, specifična ili slična oštećenja, unatoč upozorenjima na takva moguća oštećenja. 
Određene poveznice vode na druge internetske stranice održavane od treće strane nad kojima Colliers International nema nikakve kontrole. Colliers International se ne povezuje sa točnosti ili bilo kakvim drugim aspektom informacija sadržane na drugim internetskim stranicama te ne preuzima odgovornost za ažuriranjem materijala na bilo kojim takvim internetskim stranicama.

3. Nema preprodaje usluga ili informacija
Slažete se da nećete preprodavati informacije prikupljene sa Colliers.com bez izričitog pismenog dopuštenja od strane CIPC.

4. Rješavanje sporova
Ukoliko imate nekakav spor sa jednim ili više Korisnika, Colliers.com (i naši agenti i zaposlenici) će se isključiti u Vašim tvrdnjama, zahtjevima i štetama (direktnim i posljedičnim) bilo kakve vrste i prirode, poznate i nepoznate, sumnjivim i nesumnjivim, objavljenim i neobjavljenim, koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani sa takvim sporovima.

5. Ograničenja odgovornosti
Ni u kojem slučaju će Colliers.com ili njegovi dobavljači odgovarati za izgubljeni profit ili za bilo koje specifične, slučajne ili posljedične štete (iako nastala, pod ugovorom, odštetna odgovornost ili bilo koja druga teorija odgovornosti) nastale povezanim sa Sporazumom o uvjetima korištenja. Naše obveze i one naših dobavljača prema Vama ili bilo kojoj trećoj stranci nastale pod bilo kakvim okolnostima uporabom Colliers.com ili sadržanih informacija, sadržaja ili predmeta limitirane su na US$1,000.

6. Integritet sustava
Slažete da nećete koristiti uređaj, program ili postupak koji bi se miješao ili pokušao se miješati sa pravilnom djelovanjem Colliers.com stranice ili bilo koje pružane usluge na našoj internetskoj stranici. Slažete se da nećete poduzimate nikakve mjere koje će opterećivati našu internetsku stranicu sa nepotrebnim ili neproporcionalno velikim sadržajem. U slučaju da Vam je izdana lozinka, slažete se da ju nećete proslijediti trećoj stranci ili koristiti u neovlaštene svrhe.

7. Poveznice
Colliers.com može izložiti URL ili ikone kojima se Korisnik povezuje na druge internetske stranice, uključujući bez ograničavanja na stranice koje održavaju treće stranke u čijem su i vlasništvu. Colliers.com ne preuzima nikakvu odgovornost spram bilo koje internetske stranice na koju imate pristup sa ove stranice. Bilo kakav sadržaj, usluga, odgovornost ili osiguranje sa takvih drugih internetskih stranica su isključiva odgovornost vlasnika tih stranica te Colliers.com ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, djelovanje ili pružanu uslugu sa tih stranica.

8. Ograničena Licenca
Sav sadržaj sa ove stranice je zaštićen autorskim pravima i određenim međunarodnim ugovorima Odredbe. Ukoliko nije navedeno drukčije, NIJEDAN sadržaj ne može biti kopiran, reproduciran, dijeljen, ponovno objavljen, preuzet, prikazan, poslan ili prenesen na bilo koji način, uključujući ali ne ograničavajući se, elektronski, mehanički, fotokopirano, snimljeno ili na neki drugi način bez prethodne privole CIPCa ili drugog vlasnika autorskih prava. Dopušteno je prikazati i preuzeti sadržaj sa ove stranice isključivo u interne svrhe tvrtke / organizacije. Dopuštenje će se automatski raskinuti kada dođe do prijestupa ikojih odredaba i uvjeta. Nakon raskida sav preuzet i tiskani materijal mora biti momentalno uništen. Sav neautoriziran način uporabe sadržaja na ovoj stranici krši zakone o autorskim pravima, pravo o zaštitnom znaku, zakone o privatnosti i publicitetu, te komunikacijske propise i statute. 

9. Pravila o zaštiti privatnosti
Naša trenutna pravila o zaštiti privatnosti se mogu pročitati odabravši "Pravila o zaštiti privatnosti" poveznicu koja se nalazi na dnu ove stranice i dio je Sporazuma o uvjetima korištenja.
MOLIMO DA UZMETE U OBZIR DA U SKLOPU NAŠIH PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI, COLLIERS.COM ZADRŽAVA PRAVO NA BILO KAKVE POSTUPKE SA VAŠIM OSOBNIM INFORMACIJAMA KOJE, U NAŠOJ TEMELJNOJ I APSOLUTNOJ DISKRECIJII, SMATRAMO POTREBNIM ILI PRIKLADNIM UKOLIKO NAM TAKVE INFORMACIJE STVARAJU OBVEZE ILI RADI KOJIH ĆEMO IZGUBITI SVE ILI DIO USLUGA PRUŽENE OD STRANE NAŠIH INTERNETSKIH ILI DRUGIH DOBAVLJAČA. 

10. Obeštećenje
Korisnik se slaže nadoknaditi štetu te Colliers.com ne smatra odgovornim za bilo kakve tražbine i zahtjeve od treće strane nastale korištenjem Colliers.com usluga koje je On ili neka druga osoba koristila sa Njegovim korisničkim imenom i lozinkom. Također se slaže nadoknaditi štetu te Colliers.com ne smatra krivim za razumne troškove nastale obranom od takvih tvrdnji od treće strane. 

11. Nema jamstva
MI PRUŽAMO COLLIERS.COM INTERNETSKU STRANICU I NAŠE SU USLUGE TAKVE KAKVE JESU BEZ IKAKVIH IZREČENIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA ILI UVJETA. MI I NAŠI DOBAVLJAČI IZRIČITO OSPORAVAMO IMPLICIRANA JAMSTVA OD NASLOVA, MOĆI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA DJELOVNI CILJ, OČEKIVANJA OD PRIVATNOSTI I NEPOSTOJANJA POVREDA.
NEOGRANIČAVAJUĆI SE NA PRETHODNO NAVEDENO, COLLIERS.COM NE JAMČI DA (I) ĆE USLUGE I SADRŽAJ BITI OD VAŠE POTREBE, (II) ĆE USLUGE BITI NEOMETANE, SIGURNE ILI BEZ GREŠKE, ILI (III) DA ĆE SADRŽAJ PRIKUPLJEN KORIŠTENJEM USLUGA BITI EFEKTIVAN, TOČAN ILI POUZDAN.

12. Općenito poštivanje zakona
Korisnik se slaže da će se ponašati sukladno sa svim primjenjivim zakonima, statutima, pravilnicima i propisima vezano za naše usluge.

13. Bez agencije
Stranke – potpisnici Sporazuma su neovisni, te nijedna agencija, partnerstvo, zajedničko udruženje, poslodavac, zaposlenik ili davatelj franšize, primatelj franšize nije ovim Sporazumom obuhvaćen. 

14. Obavijesti
Osim ako je izričito navedeno drugačije, svaka obavijest sa Colliers.com će biti poslana putem elektroničke pošte sa contact@coliers.com (ukoliko obavijest dolazi od Colliers.com) Korisniku na elektroničku poštu koju je Korisnik naveo prilikom registracije. Obavijest se smatra zaprimljenom 72 sata nakon što je e-pošta poslana, osim ako je primatelj obavješten da je elektronička pošta nevažeća. Alternativno, možemo Vas obavijestiti putem ovjerene pošte, traženom uplatnicom i povratnicom na adresu dostavljene Colliers.com prilikom  transakcije ili ponude. U tom slučaju, obavijest će biti smatrana dostavljenom unutar 3 dana od dana slanja.

15. Intelektualno vlasništvo
Svaka informacija, uključujući no ne i ograničavajući se na opaske, prijedloge, ideje, grafiku ili druga mišljenja koja su priopćena od Korisnika Colliers.comu preko internetske stranice, uključujući no ne i ograničavajući se vezano za intelektualno vlasništvo (osim ako je izričito navedeno drugačije) postaje ekskluzivno vlasništvo od CIPC bez odštete i CIPC može prepisati, inkorporirati, distribuirati ili na neki drugi način koristiti takva priopćenja u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Korisnik se ovime slaže poduzeti sve moguće potrebite mjere kako bi svoja prava dodijelio pravima od CIPC. Zabranjeno je objavljivati ili podijeliti na ili sa internetske stranice svaki nezakoniti, klevetnički, nepristojan, skandalozan, neprimjeren materijal te materijal pornografskog ili prostačkog sadržaja.

COLLIERS, COLLIERS INTERNATIONAL, i obojani logo dizajna zastave su bez suzdržavanja zaštitni znakovi CIPC te se ne smiju kopirati, oponašati ili koristiti u cjelini ili djelomično bez unaprijed pismeno potvrđene privole od CIPC. Nadalje, svi naslovi, prilagođene grafike, ikone i skripte su uslužni žigovi, zaštitni znakovi i/ili zaštitni izgled od CIPC i ne mogu se kopirati, oponašati ili koristiti u cjelini ili djelomično bez unaprijed pismeno potvrđene privole od CIPC. Svi drugi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i imena i loga tvrtki koja su spomenuta na internetskoj stranici su u vlasništvu njihovih vlasnika.

16. Odvojivost
Ukoliko ikakav propis ovog Sporazuma bude proglašen neispravnim, ilegalnim ili neprimjenjivim, valjanost, zakonitost ili primjenjivost ostalih propisa ovog Sporazuma neće ni u kojem pogledu biti narušen ili zahvaćen.

17. Čitav ugovor i odricanje 
Ovaj Sporazum predstavlja čitav sporazum između Colliers.com i Korisnika te zamjenjuje sve dosadašnje, bilo usmene ili oralne, sporazume, razumijevanja, pregovore i rasprave između stranaka. Nikakav dodatak, promjena, odricanje ili raskid ovog Sporazuma neće biti obvezujući osim ako će to izričito biti napomenuto u pismenom obliku od osobe koja će se time obvezivati. Nijedno odricanje od ikojeg propisa ovog Sporazuma se neće predstavljati ili smatrati odrečenim od bilo kojeg drugog propisa (bilo sličnog ili ne) ili trajnim odricanjem osim ako to neće biti izričito spomenuto. 

18. Vaša korespondencija
Podržavamo Vas da podijelite svoje komentare ili pitanja sa drugim korisnicima i sa nama. Obećajemo da ćemo pročitati svu poštu koju nam pošaljete, no možda nećemo moći u prilici odgovoriti na svu. Uzmite u obzir da mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za pregled praktičnih ideja za naše poslovanje (kao što su usluge ili oglašavačke ideje) i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ikakve sličnosti koje se mogu pojaviti u budućim programima. Također, molimo da imate na umu kako ste odgovorni za sav materijal koji podnesete i da ste Vi, a ne Colliers.com, u potpunosti odgovorni za poruku, poslovne tajne i ostale povjerljive informacije u svojim porukama. Bilo kakvo i svo pravo na materijale i ideje koje nam podnesete će postati izričito vlasništvo od Colliers.com.

19. Dodatne informacije
Za sve upite vezane za ovaj Sporazum, možete nas kontaktirati na emea@colliers.com.