Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Toiminnan jatkuvuus ja ohjeistus covid-19 liittyen

Varautuminen ja toiminnan jatkuvuus covid-19-pandemiaan liittyen

Poikkeustilanteisiin liittyvä varautuminen on osa Colliersin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista - tässä ohjeistus

Haluamme turvata asiakkaidemme häiriöttömän toiminnan ja henkilöstön turvallisuuden poikkeustilanteissa. Poikkeustilanteisiin liittyvä varautuminen kuuluu osana Colliersin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. 

Kuvaus Colliersin varautumissuunnitelmasta ja toiminnan jatkuvuudesta 

  • Ylläpidon johtamisen palvelujen turvaaminen keskeytyksettä kuuluu Colliersin varautumis- ja kriisisuunnitelmaan. Päivittäinen ylläpidon johtaminen, pystytään tarvittaessa hoitamaan etänä ja keskeytymättömänä palveluna asiakkaillemme. 
  • Colliersilla on erinomaiset tietotekniset valmiudet ja järjestelmät koko henkilöstön käytettävissä fyysisestä sijaintipaikasta riippumatta.
  • Colliers on lisännyt verkon kapasiteettia maailmanlaajuisesti varmistaakseen häiriöttömän etätyöskentelyn pandemian aikana. 
  • Jokaisella kiinteistö- ja ylläpitopäälliköllä on henkilökohtainen nimetty varahenkilö, joka ottaa vastuun työparin työtehtävistä mahdollisen sairastumisen tms.
  • Työntekijän paikalla olemista edellyttävien töiden suorittaminen sovitaan erikseen asiakkaan kanssa ja niiden aikataulutusta voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan, kiinteistöjen käyttäjien ja yleisten ohjeistusten mukaan. 
  • Aulapalveluissa on asetettu käyttöön varahenkilöjärjestelmä ja asiakkaisiin ollaan jatkuvassa yhteydessä aulapalveluiden järjestämisen osalta. 

Ohjeita henkilöstöllemme covid-19 liittyen

  • Työntekijöillemme on annettu ajantasaiset alueelliset ja valtakunnalliset covid-19-ohjeet, joita päivitetään tarvittaessa
  • Noudatamme etätyösuosituksia aina kun se on mahdollista 
  • Olemme tehostaneet toimistojemme hygieniatasoa sekä korostaneet käsi- ja yskimishygienian ohjeita toimistoissamme
  • Noudatamme maskivelvoitetta kaikilla toimialueilla ja toimipisteissämme sekä kaikissa asiakaskohtaamisissa.

Colliers Finlandin osalta seuraamme tilannetta aktiivisesti ja päivitämme ohjeistustamme tarvittaessa. Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä omaan lähimpään Colliersin yhteyshenkilöönne.

Covid-19-ohjeistus Colliersin hallinnoimissa kiinteistöissä ja tiloissa

Colliers International Finland toimii yhteistyössä manageroimiensa kiinteistöjen omistajien, palveluntuottajien sekä käyttäjien kanssa, jotta niissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten sekä STM:n määräyksiä ja suosituksia. 

Kauppakeskusten ollessa julkisia tiloja, niissä on käytössä tarkat menettelyt covid-19 varautumiseen liittyen. SAFE Shopping Center on myöntänyt Colliersin johtamiin kauppakeskuksiin covid-19-sertifikaatteja, mikä tarkoittaa, että kauppakeskuksessa on tehty ennalta listatut toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Ohjeistuksen toimeenpanemisesta vastaa kauppakeskuksen johto. 

Varautumissuunnitelmien tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan tilojen turvallinen käyttö ja toiminnan jatkuvuus poikkeusoloissa.

Ajantasaiset valtakunnalliset ja paikalliset ohjeet: 

Valtioneuvosto
THL