Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Blogi: Varastoja, terminaaleja, uusia bisneksiä ja sale and lease back -järjestelyjä

varastojaterminaaleja1536x1040large

Verkkokaupan nousu luo varasto- ja terminaalitiloille aivan uutta kysyntää, ja kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa

Suomen kiinteistömarkkinat kiinnostavat edelleen sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia. Tämänkin vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on tehty merkittäviä transaktioita, joskaan ei kovin suuressa määrin logistiikka- ja tuotantokiinteistöistä. Merkittävin yksittäinen kauppa on edelleen HK:n Vantaan Sale and lease back-transaktio. Tämän lisäksi logistisia ja tuotantokiinteistöjä on myyty Espoossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Tampereella. Paikkakuntien määrä lisääntyi Cromwellin myytyä yhdellä kaupalla 5 teollisuuskiinteistöä.

Verkkokaupan kasvu on luonut terminaalitiloille aivan uutta kysyntää, minkä uskotaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Koska verkkokaupassa liikkuvat tavarat ovat yksilöllisempiä ja vaativat tehokkaita järjestelmiä, on myös pienempien, hyvillä sijainneilla sijaitsevien tilojen kysyntä lisääntynyt.

Logistiikkatoimijoiden päämiessopimukset ovat lyhentyneet ja ovat nykyisin useimmiten alle 5 vuoden pituisia, mikä vaikuttaa operaattoreiden kykyyn ja haluun tehdä pitkiä kiinteistövuokrasopimuksia. Useissa tapauksissa tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin uudisrakennusprojektien käynnistämiseen, sillä sekä aloituspäätöksen tekeminen että rahoituksen saaminen voivat olla hankalia. Mikäli kuitenkin projekti käynnistetään ja siihen saadaan yli 7 vuoden pituinen vuokrasopimus, on sijoittajan tuottovaatimus alle 6 %, joissakin tapauksissa jopa n. 5 %.

Suomesta ei tule kansainvälistä logistista keskittymää sen paremmin sijaintinsa kuin vuokriensakaan johdosta, mutta se ei tarkoita, etteikö Suomi kiinnostaisi muita kuin sellaisia logistiikkayrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu suurien tavaramäärien kuljettamiseen kuluttajille.

Meneillään on merkittäviä investointeja muun muassa metsäteollisuuteen, ja akkujen tuotanto Salossa vaatii yhä suurempaa määrää myös työvoimaa.

Suomi on kiinnostava sijaintipaikka myös datakeskuksille, joista Fortumin vastikään julkaisema hanke Läntiselle Uudellemaalle käyköön esimerkkinä, vaikka muitakin hankkeita on vireillä ja alkamassa. Paperiteollisuuden toimialajärjestelyt ja paperin kulutuksen väheneminen varsinkin Euroopassa ovat tuoneet markkinoille tyhjiä paperintuotantohalleja. Näistä useat sopivat myös datan käsittelyyn, koska ne vaativat samantyyppistä infrastruktuuria kuin paperitehtaatkin: sähköä, jäähdytystä ja stabiilia ympäristöä. Kajaanin Renforsinrannan julkisuudessa esitelty Lumi-projekti on esimerkki hyvin toteutetusta datakeskus-hankkeesta.

Tuotantokiinteistöt ovat edelleen suurelta osin käyttäjien omistamia, vaikka tässäkin segmentissä on havaittavissa ajattelutavan muutosta. Joitakin sale and lease back-järjestelyjä on kylläkin tehty, mutta nykyinen IFRS-kirjanpitojärjestelmä on hidastanut niiden tekemistä, koska koko vuokra-ajan vuokra täytyy kirjata taseeseen velaksi. Toisaalta markkinatilanne olisi otollinen tuotantokiinteistöjen myymiselle, sillä pitkillä vuokrasopimuksilla tuottovaatimukset ovat tällä hetkellä alhaisia ja lähestyvät hyvien varasto- ja terminaalitilojen yieldiä. Jos siis investoiminen omaan ydinliiketoimintaan ylittää kiinteistöstä vaaditun tuoton, kiinteistön myyminen saattaa olla hyvin kannattavaa.

Uskomme, että kiinnostus hyviin logistiikka- ja tuotantokiinteistöihin jatkuu vilkkaana, eikä ole odotettavissa ainakaan lähiaikoina, että tuottovaatimukset nousisivat. Kauppamäärää rajoittaa oikeastaan ainoastaan core-kiinteistöjen rajallinen määrä useimpien logistiikkakiinteistöjen ollessa vanhanaikaisia suhteessa tämän päivän ajatteluun: matalia, liian vähän piha-aluetta ja liian paljon toimistoa.

 

Teksti:

Matti Ahrelma
Head of Capital Markets, Colliers Finland
matti.ahrelma@colliers.com | +358 400 320 999

Capital Markets -tiimimme on erikoistunut palvelemaan suomalaisten ja kansainvälisten kiinteistön omistajien, kiinteistösijoittajien ja -käyttäjien operointia Suomessa ja Pohjoismaissa.

Tutustu Capital Markets -palveluihimme