Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Marko Huovinen: Tulevaisuuden energiahinnat askarruttavat

Tulevaisuuden energiahinnat askarruttavat

Colliersin talotekniset konsultointipalvelut apuna kiinteistöjen vihreässä siirtymässä

Elämme tällä hetkellä erittäin poikkeuksellisia aikoja Venäjän aloitettua Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan. Venäjään kohdistetaan historiallisen suuria talouspakotteita sodan lopettamiseksi, ja vaatimukset Venäjän energiakaupan lisäämiseksi pakotelistalle kasvavat. Torstaina 7.4. EU päätti Venäjältä tulevan kivihiilen tuontikiellosta. Ukrainan sota kiihdyttää fossiilisista energiamuodoista irtaantumista ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Nopeasti muuttunut geostrateginen tilanne tekee välttämättömäksi hiilineutraaliuuden saavuttamisen aiottua nopeammin.

Epävakaa tilanne saattaa aiheuttaa jopa energian saatavuuteen ongelmia, koska lämmön ja sähkön tuotannossa käytettävän polttoaineen saatavuuteen tulee häiriötekijöitä. Suuri kysyntä ja saatavuuden niukkuus johtaa valitettavan usein vain yhteen asiaan, raaka-aineen sekä polttoaineen hinnannousuun. Valtiolla on hinnoittelua alentavia mekanismeja tai tukimuotoja käytettävissään, mutta ainakaan vielä ei ole näköpiirissä verotuksen alentamista. On selvää, että raaka-aineen hinnannousu tulee koitumaan energiaa käyttävän yrityksen ja kuluttajan maksettavaksi. 

Rakennusten energiankäyttö vastaa Suomessa noin 40 % energian loppukäytöstä ja aiheuttaa noin 30 % kasvihuonekaasupäästöistä. Energiahintojen nousulla on siten merkittävä vaikutus rakennettuun ympäristöön.

Vaikutukset toimitilakiinteistöissä

Toimitilakiinteistöissä energian ja veden hankintakustannusten osuus hoitokustannuksista on nykyisellään tyypillisesti 30–40 % luokkaa. Osassa kiinteistöjä käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja lämpöä ja maksetaan normihinnoiteltua korkeampaa hintaa. Hankintatapa itseasiassa vain siirtää tuotantovelvoitetta toisaalle, eikä siitä syystä muuta millään muotoa itse kiinteistön energiankäytön tehokkuutta puhumattakaan energiansäästöstä. Totta on, että kiinteistö käyttää tällöin puhtaasti tuotettua energiaa. Tämä on kuitenkin hieman eri asia kuin energiansäästö ja sen mukanaan tuomat kustannus- ja ympäristöhyödyt.

Suomessa energiaomavaraisuuteen, johon nyt luonnollisesti pyritään, vaikuttaa myös kiinteistöjen energiankäyttö. Kiinteistöt voisivat osaltaan osallistua energiansäästön tai oman uusiutuvan tuotannon kautta lämmön ja sähkön tuotantotarpeen pienentämiseen siellä, mistä sitä nyt kiinteistöön ostetaan. Käytännössä kiinteistön energiakustannuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla energiatehokkuuteen tähtäävillä toimenpiteillä tai uusiutuvia hyödyntäviin lämmitys- ja sähköntuotantotapoihin siirtymällä. Kiinteistöittäin ratkaisu usein löytyy edellisiä yhdistelemällä. Kiinteistön tuottaessa itse käyttöönsä lämpöä tai sähköä omalla tontillaan uusiutuvilla energiantuottomuodoilla, sen tarvitsee ostaa vähemmän kallista energiaa. Tällä puolestaan taklataan energian hintamuutosten vaikutuksia kiinteistön hoitokustannuksiin.

Uusiutuviin lämmitysmuotoihin lukeutuvat aurinkovoimalat sekä erilaiset lämpöpumpputeknologiaan perustuvat ratkaisut, jotka hyödyntävät hukkalämmön lähteitä, ulkoilmaa tai maahan sitoutunutta lämpöä tuottaessaan kiinteistössä tarvittavaa lämmitysenergiaa. Usein samalla laitteistolla oikein suunniteltuna voidaan tuottaa myös kiinteistön tarvitsema jäähdytysenergia, jonka tuotannossa syntynyttä lämpöä voidaan esimerkiksi maalämpöratkaisussa varastoida maaperään myöhemmin lämmityskaudella hyödynnettäväksi. Lämpöpumpputeknologia on nykyisin hyvin kehittynyttä ja toimintavarmaa myös toimitilakiinteistöissä. Suurten lämpöpumppujärjestelmien (>500 kW) kannattavuutta tulee entisestään nostamaan niiden ottosähkön oikeuttaminen alempaan veroluokan II sähköveroon. Muutos edellyttää Euroopan komission hyväksynnän, ja sen odotetaan tulevan voimaan myöhemmin vuoden 2022 aikana annettavalla erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Lämpöpumppuratkaisut ovat kannattavia jo ilman sähköveromuutostakin, mutta muutoksen uskotaan siivittävän entisestään investointeja edellä kuvattuihin ratkaisuihin.

Colliers konsultointipalvelut apuna ratkaisuissa

Ymmärrys kiinteistön mahdollisuuksista uusiutuvien paikalliseen hyödyntämiseen kasvaa ammattilaisten taloteknisellä konsultaatiolla, joka huomioi kiinteistön energiatavoitteet korjaustarpeiden ratkaisuissa ja aikataulutuksessa. Colliersin taloteknisen asiantuntijaryhmän konsultointipalvelu auttaa ja tukee asiakkaitamme ratkaisuvalinnoissa, joiden vaikutukset ulottuvat kiinteistön elinkaaren energiankulutukseen ja sen parantamiseen. Konsultointimme tuottaa kiinteistökohtaista päätöksenteon taustamateriaalia puolueettomasti ja teknologioihin sitoutumattomasti erilaisten energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksista kustannuksineen ja kannattavuuslaskelmineen. Talotekninen konsultointi on järkevää kiinteistöjen ylläpitoa parhaimmillaan.

Kirjoittaja Marko Huovinen toimii Building Technology -tiimin vetäjänä Colliersilla. Hänen erikoisosaamisalaansa ovat talotekniset ratkaisut, erityisesti energiatehokkuus ja lämpöpumpputeknologia.

Lue lisää ympäristö- ja vastuullisuuspalveluistamme

Marko Huovinen
Team Manager, Building Technology
marko.huovinen@colliers.com | +358 50 469 8404