Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen edellyttää hyvää tiedolla johtamisen strategiaa

Patrick Ghraizi: "Asuntosalkkujen manageerauksessa Colliers360-raportointialusta on auttanut lyhentämään asuntojen tyhjäkäyttöaikoja ja tehostamaan saatavien hallintaa"

Tiekartta kohti tuottavampaa kiinteistösalkkua? Colliers360 auttaa pysymään oikealla reitillä

Tiedolla johtaminen. Mitä se on? Miten sitä voi hyödyntää ja toisaalta, mitä sillä voi tavoitella? Kuinka tämä kaikki tehdään kiinteistöjohtamisen näkökulmasta tuottaen arvoa sekä vuokralaiselle että sijoittajalle. Käsittelen asiaa tekstissäni itselleni luontevasti asuntojen kiinteistöjohtamispalveluiden näkökulmasta.

Mitä liiketoimintatavoitteita tiedolla johtaminen palvelee?

Tavoitteellisessa ja vastuullisessa kiinteistöjohtamisessa päämääränä on arvonnousun maksimointi, vuokrausasteen ja vuokratuottojen optimointi sekä vuokralaiskokemuksen kehittäminen. 

Tietoa on paljon saatavilla, ja vieläpä eri lähteistä. Kiinteistöjohtamispalveluissa tarvittavia tietoja ovat muun muassa kiinteistöihin, vuokralaisiin, sopimuksiin, taloudelliseen suoriutumiseen, sijoitusstrategiaan tai markkinatilanteeseen liittyvät tiedot. Jokaiselle edellä mainitulle osa-alueelle on asetettava tavoitteet sekä mittarit, jotta kiinteistösalkun tehokas operatiivinen johtaminen on mahdollista. Kun tiedot ovat digitaalisessa muodossa ja näkymät ohjattu yhdelle alustalle, kiinteistöomaisuuden ja vuokralaiskokemuksen johtamisesta tulee selkeämpää ja ennustettavampaa.

Millaisia ongelmia datan avulla pyritään ratkomaan?

Monesti tiedot sijaitsevat useissa eri tietojärjestelmissä. Kriittistä tietoa löytyy myös henkilökohtaisista muistivihkoista ja ihmisten muistista. Tiedon säilytystapaa oleellisempaa on kuitenkin se, miten hyvin olemassa olevaa tietoa kyetään hyödyntämään, siirtämään ja jalostamaan tarvittavaa käyttötarkoitusta varten. Asiakkaan kiinteistösalkun menestyksen kannalta kiinteistömanagerin tärkein tehtävä on osata tehdä datasta oikeita analyyseja, johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. 

Konkreettiset onnistumiset rohkaisevat hyödyntämään tietoa laajemminkin

Tiedolla johtaminen luo omat vaatimukset teknisen toteutuksen lisäksi myös henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Olemme lähteneet kehittämään tiedolla johtamisen toimintatapaa sekä palveluitamme osa-alue kerrallaan ja saavuttaneet onnistumisia muun muassa lyhentämällä tyhjäkäyttöaikoja vuokralaisvaihdosten yhteydessä ja tehostamalla kassavirtoja tehokkaalla saatavien hallinnalla.  Tämä on rohkaissut organisaatiotamme etsimään uusia tapoja kehittää palvelumme arvontuottoa asiakkaillemme. Kehitämme kompetenssejamme jatkuvasti yhdessä toinen toistemme kanssa sparraillen, parhaimpia ajatuksia jakaen, sekä tietenkin yhdessä asiakkaidemme kanssa.   

Kaiken kaikkiaan tiedolla johtaminen tuo entistä suuremman arvontuoton asiakkaillemme paremman laadun ja kasvaneen tehokkuuden kautta. 
Kurkista rohkeasti Colliers360-raportointialustaan.

Olethan yhteydessä niin keskustellaan lisää siitä, kuinka tuottaisimme lisää arvoa kiinteistösijoituksillesi!

Terveisin,

Patrick Ghraizi
Vice President Residential Property Management  
+358 40 635 3437 | patrick.ghraizi@colliers.com


Katso video ja tutustu Colliers360-raportointialustaan