Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Uusi palvelu: Talotekninen konsultointipalvelu

talotekninenkonsultointi1536x1040

Konkreettisia keinoja energiatehokkuuden parantamiseen, energian säästämiseen, sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Colliersin asiakkaat osallistuvat aktiivisesti ilmastotalkoisiin ja ovat asettaneet toiminnalleen konkreettisia ilmastotavoitteita. Haluamme osaltamme vastata haasteeseen ja auttaa asiakkaitamme asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiinteistöjen talotekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa, sillä Suomessa energian kokonaiskulutuksesta noin 40 % kulutetaan kiinteistöissä. Uusi talotekninen konsultointipalvelumme hahmottelee kiinteistökohtaisesti talotekniikan kautta mahdollistuvat energiatehokkuuden ja -säästön sekä uusiutuvan energian hyödyntämisen keinot.

Colliersin taloteknistä konsultointipalvelua tuotetaan asiantuntijaryhmällä, jonka kokemus ja kiinteistöjen järjestelmätuntemus on korkealla tasolla. Asiantuntijaryhmämme ensisijainen tehtävä on auttaa ja tukea asiakkaitamme ratkaisuvalinnoissa, joiden vaikutukset ulottuvat kiinteistön elinkaaren energiankulutukseen ja sen parantamiseen. Konsultointimme tuottaa kiinteistökohtaista päätöksenteon taustamateriaalia erilaisten energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksista kustannuksineen ja kannattavuuslaskelmineen.

Marko Huovinen, Colliersin talotekniikkaosaston vetäjä, kuvailee kiinteistöjen haasteita näin:

”Monissa kiinteistöissä korjausvelka näkyy vanhentuneena tekniikkana, mikä puolestaan nostaa kiinteistön energiankulutusta. Säätötekniikka on vanhentunutta, eikä sen avulla voida juurikaan vaikuttaa energiankulutukseen. Tekniikkaa on ajan saatossa uusittu ja parsittu sieltä täältä, kun siihen on ilmennyt tarvetta, tai ongelmia on järjestelmän toimimattomuuden kautta noussut esille jopa käyttäjien olosuhdereklamaatioiden muodossa.

Tämä on monissa kiinteistöissä arkipäivää, kun saneerausperiaatteena on ”mätien omenoiden korvaaminen tuoreilla”. Usein tämä tarkoittaa tilannetta, missä järjestelmät saneerataan pohtimatta sen enempää energiatehokkuutta tai kohteen muiden järjestelmien vaikutuksia. Tehtyjen ratkaisujen kanssa joudutaan sitten elämään.”

Miksi perinteinen PTS ei ole riittävä?

Konsultointi tuo kuvaan mukaan koko kiinteistön talotekniikan, huomioiden järjestelmien ikärakenteen ja saneeraustarpeet. Kiinteistölle luodaan saneerauksen skenaario, jossa huomioidaan eri järjestelmien keskinäiset vaikutukset, parantamisen mahdollisuudet ja soveltuvuudet.

Tavallisesti PTS-korjaussuunnitelmassa nostetaan esille järjestelmien arvioitu saneerausajankohta, mutta ei oteta kantaa niiden energiatehokkuuteen. Konsultointimme tuottaa lisähyötyjä kiinteistön omistajalle, kun ehdotamme saneerattavan järjestelmän parantamista myös energiatehokkuuden näkökulmasta.

Kun ymmärrämme tulevaisuudessa saneerattavien järjestelmien laajuuden ja toteutustavat, voimme ottaa tulevaisuuden tarpeet jo ennakolta huomioon osajärjestelmiä saneerattaessa. Suunnitelmallisuus vähentää päällekkäisyyksiä ja tulevaisuuden muutostarpeita jo rakennettuihin järjestelmiin, ja luonnollisesti pienentää investointia.

Talotekninen konsultointi on järkevää kiinteistöjen ylläpitoa parhaimmillaan. Ota yhteyttä asiakkuusvastaavaasi tai suoraan taloteknisen konsultoinnin tiimiin, ja keskustellaan tarkemmin:

Marko Huovinen

Team Manager, Building Technology Services
marko.huovinen@colliers.com | +358 50 469 8404

Kuka on Marko Huovinen?
  • Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen puolestapuhuja
  • Kattava kokemus lämpöpumpuista ja niiden sovelluskohteista Suomessa ja maailmalla
  • Toiminut yrittäjänä, mukana useiden uusien liiketoimintojen kehitystyössä sekä johtoryhmätoiminnassa mm. Oilonissa
  • Intohimoinen perhokalastaja