Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Euroopan kiinteistömarkkina pysyi vakaana kovenevassa taloudellisessa vastatuulessa

EMEA Capital Market Snapshot Q3 2022

Korkojen nousu ja kasvunäkymien heikkeneminen alkavat heijastua kiinteistöjen hinnoitteluun

Euroopan taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus alkavat näkyä kaupallisten kiinteistöjen sijoitusmarkkinassa, vaikkakin kolmannella vuosineljänneksellä sijoittajien aktiivisuus oli edelleen vahvaa, selviää Colliersin tuoreesta EMEA Capital Market Snapshot Q3 2022 -raportista.

Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa kiinteistöinvestointien volyymi oli kvartaalilla korkea, vaikka keskuspankit nostivatkin korkoja. 

Colliersin mukaan vankoista luvuista huolimatta makrotaloudellista tilannetta ei voida jättää huomiotta, sillä se tulee todennäköisesti hidastamaan sijoitusaktiviteetteja ja luomaan paineita hinnoitteluun tulevina kuukausina. "Kahden prosentin tuottovaatimuksen ajat voivat olla ohi", toteaa Colliersin EMEA Cross Border Capital Markets toimitusjohtaja Luke Dawson. "Korkeammat korot johtavat omaisuuserien uudelleenhinnoitteluun, jolloin tuotot heikkenevät vastaavasti."

Eräs jyrkästi hidastuvista markkina-alueista oli Iso-Britannia, jossa investointimäärät puolittuivat toisen ja kolmannen vuosineljänneksen välillä poliittisen epävakauden vallitessa. "Vuoden viimeisestä neljänneksestä voi muodostua selkeä suunnannäyttäjä Ison-Britannian markkinoiden kehitykselle", sanoo Richard Divall, Director, EMEA Cross Border Capital Markets, Colliers. "Kaikesta huolimatta Isossa-Britanniassa ja laajemmin EMEA-alueella kiinteistöjen suhteellinen houkuttelevuus tukee markkinoita ja jatkuvaa investointitoimintaa, erityisesti suurimpien kaupunkien prime-kohteiden osalta.”

Isossa-Britanniassa investointien kasvu hidastui jyrkästi

Ison-Britannian markkinoilla investoinnit puolittuivat toisen ja kolmannen vuosineljänneksen välillä ja putosivat yli 16 miljardista punnasta 8 miljardiin puntaan. Hidastunut kasvu näkyi kaikilla sektoreilla. Uudelleenhinnoittelu hidastaa transaktioita, kun sijoittajat pohtivat nousevien korkojen, poliittisen epävakauden ja yskivän talouskasvun vaikutuksia.

Ranskassa nähtiin aktiivinen kolmas kvartaali

Pariisin keskustassa sijaitsevan 160 Champs Elysées'n huippu-primekohteen 640 miljoonan euron myynti vaikutti osaltaan Ranskan 7,4 miljardin euron transaktiovolyymiin, kokonaistransaktioiden kasvaessa 34 prosenttia 19,7 miljardiin euroon edellisvuoteen verrattuna. Vaikka Pariisin suuralue muodosti noin neljänneksen kaupoista, myös muut sektorit, kuten logistiikka, selviytyivät hyvin. Tästä huolimatta, kuten muuallakin maailmassa, kohoavat joukkolainojen korot ja velkarahoituskustannukset lisäävät markkinoiden epävarmuutta lähitulevaisuudessa.

Espanjassa solmittiin opiskelija-asuntojen suurkauppa

Espanjan ensimmäisen vuosipuoliskon loistava kehitys kiinteistösijoituksissa jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä investointivolyymin yltäessä 4,75 miljardiin euroon. Lukua kasvatti yksittäinen opiskelija-asuntojen suurkauppa, kun PGGM osti 900 miljoonalla eurolla 42 rakennuksen asuntoportfolion. Suurista kaupoista huolimatta korkea inflaatio, energian jyrkästi nousevat hinnat ja rahoituskustannusten nousu vaikuttavat todennäköisesti tuntuvasti kotitalouksien säästämiseen ja kulutukseen, mikä tulee vaikuttamaan erityisesti asuntomarkkinoihin.

Keski- ja Itä-Euroopan volyymit jäivät jälkeen viimevuodesta

Myös Keski- ja Itä-Euroopassa näkyi epävarmuuden merkkejä. Puolan volyymi laski 10 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan neljännekseen verrattuna ja Tšekeissä aktiivisuus pysyi minimaalisena. Kuitenkin Romaniassa volyymi kasvoi, ja maassa odotetaan potentiaalisesti vahvaa viimeistä vuosineljännestä.

Saksan kasvu nojaa suuriin kauppoihin

Saksan kokonaistransaktiovolyymi oli 13,1 miljardia euroa, ja se kasvoi noin 27 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden kokonaistransaktiovolyymi kasvoi noin 8 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua vauhdittavat yli 250 miljoonan euron sopimukset, jotka keskittyvät erityisesti kestävän kehityksen mukaisiin rakennuksiin. Kasvusta huolimatta Colliers näkee markkinoilla muutoksen vallan siirtyessä myyjiltä ostajille ja laajemman taloudellisen kuvan muuttuessa yhä epävakaammaksi. 

Alankomaiden turvasatamaksi luonnehditut markkinat kuumenevat

Alankomaiden core-kiinteistöjä on pitkään pidetty sijoittajien turvasatamana vaikeina aikoina, ja Q3 tulokset viittaavat siihen, että näin on edelleen kysynnän ollessa vilkasta. Colliers odottaa kehityksen tukevan investointivolyymin kasvua loppuvuonna, ja vuodelle 2023 suunnitellun varainsiirtoveron korotuksen antavan tähän lisävauhtia.

Suomen markkinoillakin epävarmuuden kasvua

Muuallakin Euroopassa vaikuttavat talouden epävarmuutta korostavat tekijät vaikuttavat markkinoihin myös Suomessa. Kolmannen kvartaalin kauppavolyymi oli 1,5 mrd euroa ja koko vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden 6 miljardia. Vuoden viimeisestä neljänneksestä odotetaan kuitenkin Q3:a vilkkaampaa, joten edelleen voidaan odottaa, että 8,2 mrd:n euron kokonaiskauppamäärä voidaan saavuttaa. Eräiden suurten portfolioiden myymisen vaikeudet kuitenkin kertovat sentimentin muuttumisesta ja onkin oletettavissa, että ostajat tulevat olemaan kriittisempiä kohteiden ja portfolioiden ominaisuuksia ja tuottoja kohtaan.

Lataa EMEA Capital Markets Q3 2022 Snapshot