Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Oikea lämpötila säästää toimistotilan kustannuksia

Toimistotiloja on hyvin erilaisia ja niiden puitteet ja sisustus vaihtelevat suuresti rakennuksen iän, kunnon ja varustelun mukaan. Varsinaisella työskentelytilalla on kuitenkin suuri merkitys työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta, sillä hyvä ilmanvaihto sekä oikea lämpötila vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin työaikana. Lämpötilan tunteminen sopivaksi on hyvin yksiköllistä. Suositusten mukaan toimiston tavoitelämpötila on talvella 21,5 °C (tilakohtainen säädettävyys 20–23 °C) ja kesällä 24,5 °C (23–25 °C). 

Oikea lämpötila ja lämpöhäviöiden vähentäminen ovat avainasemassa lämpöenergian kulutuksen vähentämisessä. Ylilämmittämistä tulee välttää, sillä karkeasti arvioiden jokainen 1 °C korotus huonelämpötilassa tarkoittaa noin 5 % lisäystä lämmityskuluihin.

Jos tiloja lämmitetään samanaikaisesti, kun ikkunoita tai ovia pidetään auki, lämmitysenergiaa kuluu varmasti hukkaan. Huomiota kannattaa kiinnittää myös vedon tunteeseen, sillä syynä saattaa olla liian suuri tuloilmavirta. Älä myöskään sijoita työpisteitä liian lähelle ikkunaa, sillä tilojen suunnittelussa oleskeluvyöhyke alkaa noin puolen metrin päästä ikkunasta - lähempänä saattaa tuntua kylmältä.

Näillä neljällä vinkillä säästät lämpöä:
1. Tarkkaile huonelämpötilaa ja pidä lämpötila lämmityskaudella 20 – 23 °C
2. Aseta alempi lämpötila tiloihin, joissa ei oleskella
3. Älä sijoita kalusteita patterin eteen niin, että ilmankierto estyy
4. Sijoita työpisteet yli puolen metrin päähän ikkunasta