Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Lakitietoa: Kiinteistöverotus uudistuu

Lakitietoa: Kiinteistöverotus uudistuu

Lakimuutoksessa on kyse kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen vastaavuuden parantamisesta

Kiinteistöverotuksen uudistusta ollaan monen vuoden valmistelun jälkeen viemässä vauhdilla eteenpäin. Keväällä lausuntokierroksella ollut hallituksen esitysluonnos sai aikaan julkista keskustelua, ja useat tahot antoivat lausuntoja esityksestä. Näillä näkymin lainsäädäntöhanke etenee heti eduskunnan syysistuntokauden alkupuolella, ja tarkoitus on, että uudistettua kiinteistöverotusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verotuksessa vuonna 2024.

Uudistuksella haetaan verotusarvojen ja käypien arvojen vastaavuuden parantamista

Uuden lain tavoitteena on uudistaa verotusta niin, että se ottaisi maapohjan ja rakennusten markkina-arvon huomioon eli päämääränä on uudistus, jossa kiinteistöjen verotusarvot kokonaisuutena vastaavat nykyistä paremmin käypiä arvoja.

Sijainnilla ja rakennuskustannuksilla on keskeinen vaikutus verotuksen suuruuteen

Maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten Maanmittauslaitos tuottaa koko maan kattavan hinta-aluekartan. Hinta-alueet ja niiden hinnat perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin. Näin ollen kiinteistön sijainnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus kiinteistöverotuksessa. Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä uudistetaan. Rakennusten arvostamisen on tarkoitus perustua keskimääräisiin rakennusluokka-kohtaisiin uudisrakennuskustannuksiin, eikä rakennuksen ominaisuuksilla olisi enää vaikutusta verotusarvoon. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä rakennuksen käyttötarkoitus on lähtökohtana rakennusluokkia määriteltäessä. Kiinteistöinvestointien osalta ehdotus sisältää muutoksen, ettei rakennusten peruskorjaus enää nostaisi kiinteistöveron määrää.

Muutoksen vaikutusta yksittäisen kiinteistön verotukseen on vaikea arvioida

Uuden lainsäädännön tavoitteena ei ole korottaa kiinteistöveron kokonaisverokertymää, vaan toteuttaa verotus oikeudenmukaisemmin ja tasapuolisemmin. Tosiasiassa kuitenkin muutos tarkoittanee sitä, että jonkun kiinteistön verotus nousee (jopa merkittävästi), kun taas toisen kiinteistön verotus kevenee. Hallituksen esitysluonnoksen perusteella on mahdotonta arvioida uudistuksen vaikutusta yksittäisen kiinteistön verotukseen.

Kunnat päättävät jatkossakin alueillaan sovellettavista kiinteistöveroprosenteista lain sallimien rajojen puitteissa. Nyt on kuitenkin jo arvioitu, että toimistorakennusten kiinteistövero laskisi, kun puolestaan liikekiinteistöjen veron määrä saattaa nousta huomattavastikin. Uuteen kiinteistöverotukseen on suunniteltu kolmen vuoden mittaista portaittaista siirtymäaikaa, jonka aikana verotus voi kiristyä yksittäisen kiinteistön osalta enintään 30 prosenttia.

Colliers tiedottaa asiakkaitaan lakimuutoksen etenemisestä

Seuraamme Colliersilla tiivisti lainsäädäntöhankkeen etenemistä ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla. Jo ensi vuonna tulee budjetoinneissa ottaa huomioon muutoksen vaikutukset, sikäli kuin niitä pystytään ennakoimaan. Uudistetun lain tullessa voimaan vuonna 2024 varaudumme tarkistamaan kiinteistöveroilmoitukset erityisen huolellisesti.

Teksti: Hille Amnell, Group Lawyer, Colliers Finland