Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Kiinteistöpäälliköllä pysyy monet langat käsissä

Kiinteistöpäällikön tehtävänkuva on laaja ja yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Jos tehtävän ydin pitäisi puristaa yhteen lauseeseen, niin voisi sanoa, että kiinteistöpäällikkö vastaa tietyn kiinteistömassan ylläpidosta. Ja tämä sisältääkin paljon.

Kiinteistöpäällikön tärkeimmät sidosryhmät

Kiinteistöpäällikön työ on hyvin vahvasti asioiden koordinointia. Kiinteistöpäällikkö huolehtii siitä, että kiinteistön ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan sovitun aikataulun, budjetin ja laadun mukaisesti.

Tärkein yhteistyökumppani on luonnollisesti asiakas. Kiinteistöpäällikkö vastaa yhdessä asiakkuusvastaavan kanssa sovittujen palveluiden tuottamisesta. Asiakas määrittelee kiinteistön ylläpidolle budjetin ja se sitten priorisoidaan yhteistyössä lähivuosille.

Yksi kiinteistöpäällikön tärkeimmistä kontakteista ovat tekniset palvelut. Tekniset palvelut tekevät kiinteistöön tarvittavat tutkimukset ja antavat syvempää asiantuntijaosaamista korjaustöiden läpiviemiseksi. Huolto- ja korjaustyöt toteutetaan huoltoyhtiön tai muiden toimittajien toimesta ja kiinteistöpäällikkö koordinoi työt, raportoi asiakkaalle ja huolehtii että korjaustöiden osalta toimitaan kustannustehokkaasti ja palvelukuvaussopimuksen mukaisesti.

Erityisesti toimitilapuolella kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu kiinteistön käytettävyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen yhdessä huoltoyhtiön tai huoltomiehen kanssa. Tätä tehtävää sanelevat paljon viranomaistahon määräykset. Asuntopuolella tämä rooli kuuluu pääasiassa isännöitsijälle kiinteistöpäällikön hoitaessa asioiden koordinointia. Huolto tekee usein pienempiä korjaustöitä omatoimisesti, mutta merkittävämmät korjaustyöt menevät aina kiinteistöpäällikön kautta. Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan siitä, millainen roolitus ja vastuu kiinteistöpäälliköllä ja huoltoyhtiöllä on kiinteistön huollon tehtävistä.

Kiinteistöpäällikkö tekee myös usein tiivistä yhteistyötä vuokrauksen ja talouden kanssa. Usein työ linkittyy vuokraukseen ja käyttöön/asumiseen, sillä kiinteistöihin tehdään korjauksia ja sopivan ratkaisun löytymiseksi saatetaan neuvotella esimerkiksi vuokrauksen ehtoja uudelleen.