Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Ilkka Taivassalo: Eikö meillä olekaan varavoimaa tässä talossa?

Ilkka Taivassalo: Eikö meillä olekaan varavoimaa tässä talossa?

Kiinteistöjen varautumissuunnitelmien laatiminen erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoksiin, kannattaa aloittaa viimeistään nyt

Toimistotalon vuokralaisille tulee usein yllätyksenä, että kiinteistössä ei ole lainkaan koko talon kattavaa varavoimaa käytössä. Tämä epäkohta tulee vuokralaisille tietoon yleensä siinä vaiheessa, kun kiinteistössä mietitään niin vuokralaisen toimesta kuin omistajan toimesta erilaisia varautumissuunnitelmia mahdollisten talven aikana tulevien sähkökatkojen varalle. 

Ajalle ominaista on nyt tehdä erilaisia varautumissuunnitelmia kiinteistön omistajan ja vuokralaisten toimesta. Sähkön kantaverkon toimivuus on Fingridin mukaan talvella mahdollisesti uhattuna sähkönkulutuksen piikkien ja tuotannon ristiriitaisuuksien vuoksi. Mediassa kehotetaan varautumaan mahdollisiin suunniteltuihin sekä yllättäviin sähkökatkoihin. Fingrid on kertonut, että yllättävä kantaverkon ylikuormittuminen voi pahimmillaan aiheuttaa osiin maata jopa päivien sähkökatkon.

Miten yritysten toiminta jatkuu, jos sähköä ei ole tarjolla päiviin? Entä miten kiinteistöjen päivittäisiä järjestelmiä ylläpidetään tai miten mahdollista varavoimaa on tarjolla?

Kiinteistöjen omistajat varautuvat mahdolliseen sähköpulaan suunnitelmissaan useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin vuokralaisia ja kiinteistössä toimivia käyttäjiä kehotetaan säästämään energiaa niin sähkön, lämmityksen, viilennyksen kuin vedenkin osalta. Omistaja tiedottaa käyttäjiä omista tavoitteistaan ja neuvoo erilaisia energiansäästövinkkejä, jotta tavoitteisiin päästään. Toiseksi kiinteistöillä varaudutaan ylläpidon näkökulmasta mahdollisiin sähkökatkoihin muun muassa lisäämällä huoltoyhtiön ja vartioinnin mahdollisia päivystyskäyntejä, jotta voidaan varmistua kriittisten laitteiden toimivuudesta sähköjen palauduttua. Järjestelmien osalta varmistetaan, että akkuvarmennukset niin poistumisvalaistuksen kuin paloilmoittimen osalta ovat kunnossa. Olen jopa kuullut, että vuokralaisille on jaettu taskulamppuja mahdollisen pimeyden varalle. 

Koko kiinteistön varavoiman ylläpitäminen ei ole juuri koskaan normaalissa toimistokiinteistössä ollut taloudellisesti järkevää eikä riskiarvioissa mahdollisen sähkökatkon vaaraa ole luokiteltu kovin todennäköiseksi vahingoksi. Nyt sähkökatkon mahdollisuudesta on tullut todennäköinen, joten on ihan syytä varautua niin hyvin kuin mahdollista.

Kiinteistön omistajan tai ylläpidon pitäisikin huolehtia ainakin seuraavat asiat kuntoon:
  1. Kriittisten järjestelmien akustot ovat kunnossa. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. turvavalokeskus, paloilmoitin, rikosilmoitin, kulunvalvonta ja erilaiset aikaohjaukset. 
  2. Vuokralaisia tiedotetaan sähkökatkon mahdollisuudesta mahdollisimman ajantasaisesti ja johdonmukaisesti.
  3. Poistumistiet ja niiden valaistus sekä ohjaukset katsotaan kuntoon.
  4. Ylimääräisen tavaran poistaminen kulkuväyliltä.
  5. Väestönsuojan kunnon seuraaminen ja tarvittaessa tiiveyskokeet sekä varusteiden tarkistukset. 
  6. Huoltoyhtiön ja vartioinnin kanssa yhteisten toimintamallien läpikäynti sähkökatkojen varalle: Kuka tekee mitäkin ja missä vaiheessa, miten varmistetaan IV-koneiden toiminta sähköjen palautumisen jälkeen tms. 
  7. Tyhjien tilojen lämpötilan laskeminen sekä vesikalusteiden ja sähkölaitteiden läpikäynti koko kiinteistössä, jotta turha ja ylimääräinen kulutus saadaan karsittua pois. 

Tuossa muutamia esimerkkejä siitä, miten omistajan on syytä kiinteistössään varautua. Vuokralaiset ovat nykyisin näistä asioista kiinnostuneita, ja tällaisten suunnitelmien jakaminen vuokralaisten kanssa lisää kokemuksemme mukaan jopa vuokralaistyytyväisyyttä. Hyvällä valmistautumisella ja asioiden tiedostamisella vältetään arjen häiriötilanteessa mahdollisesti syntyvä paniikki ja epätietoisuus. 

Nyt jos koskaan on oikea aika päivittää kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ja varautumissuunnitelmat ajan tasalle yhdessä vuokralaisten, käyttäjien ja palveluntuottajien kanssa. Vain oikeaoppisesti varautumalla voi mahdollisiin yllätyksiin suhtautua positiivisesti. 

Ilkka Taivassalo
Health & Safety manager
ilkka.taivassalo@colliers.com
+358 40 559 5073