Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Blogi: In Colliers we collaborate – mitä se tarkoittaa talousjohdolle?

alt=""

Terävän numeropään lisäksi tarvitaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja kykyä luoda luottamuksellisia henkilösuhteita

Colliers’in yksi arvoista on ”We collaborate”. Collaborate-verbille ei löydy suomen kielestä suoraa käännöstä. Se on enemmän kuin co-operate eli ”tehdä yhteistyötä”. Google antaa collaborate-verbille selitykseksi [work jointly on an activity, especially to produce or create something]. Eli luodaan aktiivisesti yhdessä jotain uutta. 

Onnistuakseen talouden ammattilaisten pitää olla hyviä kollaboroimaan - aktiivisesti yhteistyössä luomaan uutta.  Tähän ei riitä pelkkä terävä numeropää, vaan tarvitaan myös vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja kykyä luoda luottamuksellisia henkilösuhteita. Talouden tehtävänä on auttaa toimitusjohtajaa, organisaatiota, hallitusta, omistajia ja muita sidosryhmiä tekemään erinomaisen taloustiedon pohjalta mahdollisimman fiksuja päätöksiä. Meillä talouden ammattilaisilla on iso vastuu, että nostamme esille oikeita asioita ja huomioita. Tätä varten on tärkeää pitää mielessä kunkin omistajan tavoitteet. 

Talouden pitää aina ymmärtää omistajien tahtotila: onko kyseessä tasaista kassavirtaa hakeva säätiö vai ehkä opportunistinen hedge fund, joka hakee aggressiivista kasvua. Tärkeää on myös ymmärtää omistajien sijoitushorisontti: onko tavoitteena pitkätähtäimen arvonluonti vai lyhyempi arvonnousu.

Kansainvälisten sijoittajien määrän kasvu ja ulkomaalaisten hallitusten jäsenten laajempi mukaantulo Suomen markkinaan on nostanut vaatimustasoa talousjohdolle. Lukujen tuntemisen, hyvien raporttien ja analyysien lisäksi myös esitykset ja viestintätaidot pitää olla kansainvälistä tasoa.  Uusien governance-vaatimusten eli hyvän hallintotavan seurauksena pitää pystyä myös paremmin kuvaamaan ja dokumentoimaan, miten tietoihin on päästy. Pelkkä oikea lopputulos ei riitä. 

Ollaakseen menestyksekäs kollaboraatiokumppani, talousjohdon pitää osata asettua kumppanin tilanteeseen ja rakentamaan luottamukselliset suhteet. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet kantavat juridisen vastuun ja joutuvat esitysten perusteella hyväksymään monimutkaisia rahoitusjärjestelyitä ja pitkäkantoisia investointeja.  Talousammattilaisten pitää pystyä vakuuttamaan, että asiat ovat huolella valmisteltuja ja kaikki tarvittavat näkökohdat huomioitu. 
Erityisesti silloin, kun asiat eivät mene suunnitellusti – tulee pandemia tai muu vastaava ja suhdanteet kääntyvät - on tärkeää, että yhdessä tartutaan toimeen välittömästi. Matkan varrella rakennettu luottamus on silloin arvokas perusta.

Kollaboraatio perustuu yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Vastuullisuudesta on tullut kaikkeen päätöksentekoon vaikuttava näkökulma. Ei riitä, että talousjohtaja auttaa yritystä kannattavan kasvun luonnissa, pitää edistää myös vastuullisuusasioita ja hyvää hallintotapaa. Vastuullisuudesta on kannattavan kasvun lisäksi tullut kaikkia meitä yhdistävä tavoite.  

Kirjoittaja: Heli Iisakka

Heli Iisakka toimii Colliers Finlandin talousjohtajana ja vetää lisäksi talouspalvelut-liiketoimintayksikköä, joka tuottaa talouden, vuokrahallinnon  ja yhtiöhallinnon palveluja kiinteistönomistajille. Heli on myös hallitusammattilainen ja RAKLI:n sijoittaminen johtoryhmän jäsen. Tutustu Helin profiiliin.

Lue Colliersin palveluista.

 

Related Experts

Heli Iisakka

Talousjohtaja

Helsinki Pasila

Chief Financial Officer of Colliers International Finland, also head of REMS Financial Services (Financial services and lease administration). Responsible for Finland's IT Function and Procurement services. I have worked in Colliers International since 2016.

Previously worked as Group CFO in private equity companies in retail (Anttila Group) and healthcare sector (Terveystalo and Mainio Vire). Also Group CFO in Ramirent Plc (construction machinery rental).

View expert