Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Blogi: EU-taksonomia – Askel kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

eutaxonomy1536x1040

Euroopan Unionin tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Taksonomia-asetuksen avulla Euroopan Unioni ohjaa pääomavirtoja investointeihin, jotka tukevat EU:n ilmastotavoitteita.

Kestävän kehityksen luokittelujärjestelmä

EU:n taksonomia määrittelee kriteerit kestävän kehityksen mukaisille investoinneille ja raportointivaatimukset niihin liittyen. Yhtenäiset raportointitavat mahdollistavat sijoittajille mahdollisuuden vertailla yritysten toimintaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 

Taksonomiajärjestelmä kattaa kuusi kestävän kehityksen mukaista tavoitetta:
  1. Ilmastonmuutoksen torjunta
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Kestävä veden käyttö
  4. Siirtymä kiertotalouteen
  5. Pilaantumisen ehkäiseminen 
  6. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Taksonomian mukainen investointi edesauttaa merkittävästi vähintään yhtä näistä tavoitteista, haittaamatta kuitenkaan samalla muiden tavoitteiden saavuttamista tai ihmisoikeuksia. Tällä hetkellä tarkemmat toimialakohtaiset kriteerit on luotu liittyen ilmastonmuutokseen, ja muiden osa-alueiden kriteerit tarkentuvat myöhemmin.

EU-taksonomian vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan

Kiinteistö- ja rakentamisalalla taksonomian kannalta tärkeimpiä toimintoja ovat uudisrakentaminen ja olemassa olevien rakennusten kunnostaminen, kiinteistöjen hankinta ja omistaminen, sekä energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investoinnit. Näille on määritelty myös tarkemmat luokituskriteerit.

Kiinteistöala on merkittävänä investoijana keskeisesti sidoksissa rahoitussektoriin ja sijoittajiin. Alan toimijat voivat siis investointiensa avulla vauhdittaa siirtymistä kohti kestävämpää ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Vaikka taksonomia-asetus ei vaikuttaisi yrityksiin suoraan, odotettavissa on vaikutuksia alan toimijoihin rahoituksen saatavuuden ja sijoittajilta tulevien vaatimusten kautta.

Kestävän kehityksen investoinnit näkyviksi

Rahoituksen lisäksi EU-taksonomia sisältää yrityksiä koskevia raportointivaatimuksia. Vaatimuksiin sisältyy taloudellisia ja ei-taloudellisia vaatimuksia muun muassa tilinpäätöksen liitetietoihin liittyen. Aluksi raportointivaatimukset koskevat yli 500 henkeä työllistäviä ja PIE-yhtiöitä, mutta EU:n tavoitteena on laajentaa vaatimukset koskemaan paljon laajempaa joukkoa yrityksiä.
Taloudellisessa raportoinnissa vaaditaan eriteltyinä kestävän kehityksen alaisen toiminnan osuus liikevaihdosta, Opexista ja Capexista.

Tämä tulee asettamaan haasteita raportointijärjestelmille, jotka eivät vielä nykyisin tue toimintojen erottelua. Yksi konkreettinen askel kohti luokitusjärjestelmään siirtymistä onkin tunnistaa taksonomian vaatimukset ennakolta, ja kehittää käytössä olevia työkalujamme vastaamaan uudistuvia vaatimuksia.

Milloin taksonomia alkaa vaikuttaa toimintaan?

EU on useamman vuoden koostanut luokittelujärjestelmää, ja taksonomia-asetus on tullut voimaan vuoden 2020 kesällä. Luokittelujärjestelmää kehitetään kuitenkin edelleen ja se astuu käyttöön vaiheittain. Ilmastonmuutoksen osalta säädökset tulevat voimaan jo 1.1.2022 ja muiden tavoitteiden osalta vuoden 2023 alusta.

Vastuullisuuden ja taloushallinnon ammattilaisemme auttavat mielellään arvioimaan taksonomian vaikutusta yrityksenne toimintaan. Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä!

 

Teksti: Tarja Turkulainen & Emmi Kaven

Tarja Turkulainen
Head of Sustainability
tarja.turkulainen@colliers.com | +358 20 130 2759

Emmi Kavén
Head of Controlling
emmi.kaven@colliers.com | +358 44 237 9509