Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

EU-taksonomia ja Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

EU-taksonomia ja Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Raportointivaatimukset tarkentuvat: Kiinteistöjen omistamisen ja hankinnan osalta ilmastonmuutoksen hillinnän kriteerinä on, että kiinteistö kuuluu energiatehokkuudeltaan parhaiden 15 % joukkoon

EU-taksonomia on luokittelujärjestelmä kestävän kehityksen mukaisille toiminnoille ja investoinneille. EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään pääomavirtoja ohjaamaan ilmastonmuutosta hillitseviin investointeihin. Taksonomian periaatteet tulevat myös osaksi yritysten vuosittaista lakisääteistä raportointia.

Colliers on mukana FIGBC:n perustamassa taksonomiatyöryhmässä, jossa seurataan taksonomian kriteereiden kehittymistä, tulkitaan kiinteistö- ja rakennusalaa koskevia linjauksia ja pyritään vaikuttamaan tulevien asetusten sisältöön.

Taksonomian mukainen raportointi

Taksonomian mukaisen raportoinnin vaatimuksena on osoittaa, kuinka suuri osuus yhtiön toiminnasta on taksonomian piirissä olevaa toimintaa (taksonomiakelpoisuus) ja täyttääkö toiminta taksonomian luokittelukriteerit (taksonomian mukaisuus). Eli onko yhtiön toiminta Euroopan unionin kriteereiden mukaisesti vastuullista.

Tällä hetkellä taloudellisissa raportointivaatimuksissa vaaditaan eriteltyinä kestävän kehityksen alaisen toiminnan prosenttiosuus seuraavista eristä: 1. Liikevaihto 2. Operatiiviset kulut (OPEX) 3. Käyttöomaisuus (CAPEX).

Taksonomia-asetus on osa laajempaa kestävän rahoituksen ohjelmaa, johon kuuluu myös erillinen yritysvastuuraportoinnin direktiivi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vastuullisuusraportointi laajenee vuosi vuodelta koskemaan suurempaa joukkoa yrityksiä. Todennäköisesti vuosi 2025 tulee merkitsemään monelle muutoksia raportointiprosesseihin, koska tällöin raportointivaatimukset tulevat laajenemaan myös suureen joukkoon listattuja ja ei-listattuja yhtiöitä. Kiinteistöportfolioiden omistajayhtiöistä suuri osa on todennäköisesti raportoinnin piirissä vuodesta 2025 lähtien. Taksonomian mukainen raportointi ja siihen valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa, jotta tarvittavat luokittelut on tehty jo hyvissä ajoin ennen tilinpäätöstä.

Raportointivaatimuksissa on taloudellisia ja ei-taloudellisia vaatimuksia mm. tilinpäätöksen liitetietoihin liittyen. Raportointivaatimukset ja niiden tulkinta täsmentyy vuosittain ja kriteerit luokitteluille tulevat ajansaatossa tarkentumaan. Raportoinnin osalta on myös esitetty, että siihen tultaisiin vaatimaan erillistä varmennusta, jolloin todennäköisesti se sisällytettäisiin jollain tapaa esimerkiksi vuositilintarkastukseen.

Kiinteistöt taksonomian luokittelussa

Kiinteistöjen omistamisen ja hankinnan osalta ilmastonmuutoksen hillinnän kriteerinä on, että kiinteistö kuuluu energiatehokkuudeltaan parhaiden 15 % joukkoon. 

Rakli julkaisi kesällä selvityksen, miten Suomessa energiatehokkuuden kyseinen paras 15 % määritellään. Raja-arvot perustuvat rakennusten energiatodistuksissa määritettyihin E-lukuihin ja niitä voidaan käyttää arvioitaessa, täyttääkö omistettu tai kiinteistökaupan kohteena oleva rakennus taksonomian teknisten arviointikriteerien mukaiset ehdot.

Rakennusten energiatodistusten laskenta on muuttunut vuosien varrella useampaankin kertaan, ja mikäli todistus perustuu lainsäädäntöön ennen vuotta 2018, suositellaan todistuksen päivittämistä.  Taksonomia-asetus tuokin uuden näkökohdan aiemmin osto- ja vuokraustilanteissa vaadittuun energiatodistukseen ja sen päivittämiseen, joka saattaa tulla kyseeseen myös vaikka aikaisempi todistus olisikin vielä voimassa. Kuluneen syksyn aikana olemme Colliersilla arvioineet kiinteistöjen sijoittumista suhteessa top 15 % raja-arvoon sekä antaneet suosituksia energiatodistusten päivittämisestä. Vanhaa energiatodistusta päivittämällä saadaan E-lukua tyypillisesti nostettua vähintään yhdellä luokalla. 

Colliers mukana taksonomian vaatimusten saavuttamisessa

Colliers on mukana vahvalla energia- ja vastuullisuusosaamisella tukemassa kiinteistösijoittajia saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. Teknisiin arviointikriteereihin liittyy valtavasti kysymyksiä ja tulkintoja mm. käytettävistä laskentaohjeista, tarvittavien selvitysten sisällöstä, laadunvarmistamisesta ja dokumentaatiosta. Seuraamme taksonomiakriteereiden kehittymistä ja tuotamme tietoja osaksi asiakkaittemme vastuullisuusraportointia ja sidosryhmäkommunikaatiota. Taloustiimimme huolehtii taloudellisesta raportoinnista taksonomiaohjeistusten mukaisesti.

Jos taksonomia-asiat askarruttavat, ota rohkeasti yhteyttä!

Emmi Kavén
Head of Controlling
emmi.kaven@colliers.com
+358 44 237 9509

Tarja Turkulainen
Head of Sustainability
tarja.turkulainen@colliers.com
+358 40 550 3122

Lue lisää ympäristö- ja vastuullisuuspalveluistamme