Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

EMEA Market Snapshot I Q1 2021

alt=""

”Kiinnostus teollisuus-, logistiikka- ja asuntokiinteistöjä kohtaan jatkui EMEA:ssa Q1 2021 aikana, useissa maissa investointivolyymit jäivät silti puoleen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”


LONTOO, Iso-Britannia, 21.4.2021 – Kaupankäynti kiinteistöistä teollisuus- ja logistiikkasektorilla jatkuu vahvana, kun taas suurten toimitilakiinteistöjen kauppa näyttää hidastuneen ja laskeneen investointivolyymeja Euroopassa. Monissa maissa aktiviteetit puolittuivat vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, selviää maailman johtavan kiinteistöalan neuvontanto- ja asiantuntijapalveluyritys Colliersin tuoreesta EMEA Markets Snapshot Capital Markets Q1 2021 -julkaisusta. 

Richard Divall, Head of Cross Border Capital Markets, EMEA, Colliers, totetaa raportin tuloksista seuraavaa: “Teollisuus- ja logistiikkasektori jatkaa kiinnostavuuttaan, koska tuottovaatimukset laskevat ja toisaalta portfoliokaupoista maksetaan preemiota. Kiinteistösijoittajat ovat valmiita ottamaan tällä sektorilla enemmän riskiä. Edelläjohtuvista syistä, osa investoreista kokee painetta yksikköhintojen noususta ja siitä, kykenevätkö kiinteistökehittäjät neuvottelemaan hinojen nousua vastaavia korkeampia vuokria”.

Sijoitukset suoraan eurooppalaisiin kiinteistöihin olivat 51 miljardia euroa, mikä on 35 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin investoinnit olivat toiseksi korkeimmalla tasolla kvartaaleittain mitattuna kuluneen 10 vuoden aikana. 

Richard jatkaa: “Koronapandemian kolmannen aallon takia monet tarjouskilpailuprosessit ovat viivästyneet Euroopassa, mutta liikehdintää silti tapahtuu etenkin pienemmissä tarjouskilpailuissa. Vaikka kaupankäyntiä merkittävistä toimistokohteista ei tällä hetkellä juuri tapahdu, tunnelmat ensimmäisellä neljänneksellä ovat edelleen positiivisia etenkin parhalita paikoilta löytyviä matalan riskin premium-kohteita kohtaan. Odotamme useiden merkittävien kohdeiden tulevan markkinoille toisen vuosineljänneksen aikana ja kaupankäynnin volyymien kasvavan matkustusrajoitusten poistuessa.”

Asuntosektorilla kysyntä on edelleen vilkasta Pohjoismaissa, Italiassa sekä nousevana omaisuusluokkana Keski- ja Itä-Euroopsssa. Myönteinen ilmapiiri on palaamassa myös Iso-Britannian opiskelija-asuntomarkkinoille. Kiinnostus vaihtoehtoisiin segmentteihin, kuten biotiede- ja teknologiakeskuksiin sekä hyvinvointikiinteistöihin on edelleen merkittävää. Hotelli- ja majoitusalalla näkyy ensimmäistä kertaa jälleen toimintaa useilla markkinoilla koronapandemian alkamisen jälkeen. Markkinoille on tullut useita core- ja hotelliprojekteja. On mielenkiintoista nähdä, mille tasolle hinnat ja tuottovaatimukse asettuvat. 

Colliers Finlandin vastanimitetty Capital Markets -liiketoiminnan johtaja Matti Ahrelma kuvaa kiinteistömarkkinanäkymiä Suomessa näin: ”Markkinatunnelmat  jatkuvat Suomessa positiivisina, ja kuten muuallakin Euroopassa, logistiikka, asuminen ja yhteiskuntakiinteistöt ovat suosituimmat käyttötarkoitukset. Jatkuvaa kassavirtaa hakevia ostajia on markkinoilla paljon. Kaupan volyymia rajoittaa sopivien kiinteistöjen vähäinen tarjonta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tästä syystä kiinnostus on levinnyt myös muihin yliopistokaupunkeihin, joissa tuottoprosentit ovat korkeampia. Uskon, että tulemme ennen lomia näkemään merkittäviäkin kauppoja jo alkuvuonna tehtyjen lisäksi. Myös kehityskiinteistöt kiinnostavat sijoittajia, vaikkakin rahoituksen saaminen on vaikeampaa.”

Median yhteydenotot EMEA:
Aleksandra Wasilewska
PR Director, EMEA
aleksandra.wasilewska@colliers.com
Mobile +48 510 020 050

Tietoja Colliersista
Colliers on maailman johtava kiinteistöalan neuvonta- ja asiantuntijapalveluyritys. Toimimme 67 maassa yli 15 000 yritteliään ammattilaisen voimin tarjoten asiantuntija- ja neuvontapalveluita kiinteistön käyttäjille, omistajille ja sijoittajille. Maksimoimalla kiinteistöjen potentiaalin kiihdytämme asiakkaidemme ja henkilöstömme menestystä. Colliers (CIGI) on noteerattu NASDAQ:ssa ja TXT:ssä. Lisätietoja osoitteessa corporate.colliers.com, Twitter @Colliers tai LinkedIn.