Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

EMEA Capital Market Snapshot | Q2 2022

EMEA Capital Market Snapshot Q2 2022

Talouden epävarmuustekijät heijastuivat investointiaktiivisuuteen Euroopassa vuoden 2022 toisella neljänneksellä

Colliersin toisella vuosineljänneksellä keräämän markkinadatan ja siihen pohjautuvan EMEA Capital Market Snaphot Q2 2022 -raportin perusteella taloudellinen epävarmuus alkaa heijastumaan Euroopan kiinteistömarkkinaan. Toisaalta raportti indikoi, että ennusteet talouden epävarmuuden vaikutuksista vaihtelevat suuresti, ja tiettyjen alojen sekä osamarkkinoiden kysyntä tulee jatkumaan.

Kasvuennusteiden heikkeneminen, nopea hintojen nousu, kiristynyt rahapolitiikka ja Venäjän sota Ukrainassa ovat saaneet sijoittajat harkitsevaisiksi tietyillä suurilla markkina-alueilla. Isossa-Britanniassa investointien määrä laski toisella neljänneksellä ensimmäisen kvartaalin 17 miljardista punnasta 10 miljardiin puntaan (11,8 miljardiin euroon), kun markkinat hiljenivät kaikissa kiinteistöluokissa, lukuun ottamatta merkittäviä transaktioita ydinalueilla, jotka jatkuivat ennallaan. Myös Saksassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä havaittu optimismi väheni toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaisinvestoinnit olivat 28,4 miljardiin euroa hyvästä alkuvuodesta johtuen – markkinan paras puolen vuoden tulos tällä vuosikymmenellä.

Vahvaa kasvua Keski- ja Itä Euroopassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa

Muut suuret kiinteistömarkkinat kasvoivat voimakkaasti. Ranskassa elpyminen vauhditti retail-, toimisto- sekä teollisuus- ja logistiikkainvestointeja. Italiassa puolestaan toiminta kasvoi lähes kolmella miljardilla eurolla toisen vuosineljänneksen aikana etenkin teollisuus- ja logistiikkasektorin, mutta myös hotellisektorin ansiosta. Myös Espanjan volyymit ylittivät selvästi aiemmat keskiarvot. Keski- ja Itä-Euroopan markkinat pitivät pintansa – erityisesti Puolassa koettiin poikkeuksellinen toisen vuosineljänneksen tulos Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilta tulevien investointien ansiosta.

”Huolet talouden näkymistä ja nopeasti kasvavista velanhoitokuluista heikensivät kysyntää erityisesti ydinmarkkinoilla useimmissa kiinteistöluokissa. COVID-19-rajoitusten päättyminen on kuitenkin lisännyt vapaa-ajan matkailun kysyntää, joka lisää kiinnostusta hotellisektorille, erityisesti Etelä-Euroopan turistikohteissa. Vaikka epävarmuuden odotetaan jatkuvan vuoden 2022 jälkipuoliskolla, laskusuhdanteisiin liittyy todennäköisesti myös käännekohtia tietyillä sektoreilla ja osamarkkinoilla sijoittajien etsiessä turvasatamia omaisuudelleen.” – Luke Dawson, Managing Director, EMEA Cross Border Capital Markets

Vähentyneestä aktiivisuudesta huolimatta Iso-Britannia kertoo suurista kaupoista

Ison-Britannian markkinoiden yleisen hiljenemisen keskellä toisella neljänneksellä solmittiin kuitenkin merkittäviä sopimuksia muun muassa Lontoossa, Birminghamissa ja Glasgow'ssa. Sijoittajia kiinnosti erityisesti monikäyttöiset rakennukset, jotka sisältävät sekä asuin- että liikehuoneistoja. Esimerkkinä GIC Real Estate, joka osti 694 miljoonalla punnalla enemmistöosuuden Lontoon Paddington Centralista.

Ranskassa merkittäviä toimistotransaktioita 

Kuukausien hiljaiselon jälkeen Ranskan toimistosektorilla tehtiin mittavia kauppoja, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. M&G Real Estate France osti Pariisin yrityskeskittymässä sijaitsevan The Rio Building -toimistorakennuksen ARDIANilta 270 miljoonalla eurolla, kun taas Swiss Life REIM myi Marseillessa sijaitsevan La Marseillaise Tower -pilvenpiirtäjän 2 SCPI:lle 250 miljoonalla eurolla.

Saksassa painetta kiinteistöjen arvojen laskuun tuottovaatimusten noustessa

Saksan kiinteistömarkkinassa sijoittajat tekivät hyviä löytöjä toisella vuosineljänneksellä tarjous- ja pyyntihintojen välisen kuilun kasvaessa. Käynnissä olevien transaktioiden perusteella Colliers arvioi toimistokiinteistöjen hintojen laskevan tuottovaatimusten 10–25 peruspisteen (basic points) nousun johdosta Saksan seitsemässä suurimmassa markkinassa, mikä todennäköisesti nostaa prime- tuottoa yli 3 prosentin rajan.

Italiassa hotellisektori elpyy

Merkkejä hotellialan elpymisestä ilmeni toisen neljänneksen aikana selkeimmin Italiassa, jossa matkailu tekee vahvasti paluutaan. Toisen kvartaalin merkittävimmät kaupat tapahtuivat Roomassa, jossa Hotel Majestic vaihtoi omistajaa, ja Four Seasons osti toimistorakennuksen pääkaupungin historiallisesta keskustasta.

Tanskassa ja Irlannissa transaktiot keskittyivät asuntosektoriin

Asunnot säilyivät pääinvestointikohteena joillakin pienemmillä Euroopan markkinoilla. Tanskan transaktiovolyymi toisella neljänneksellä oli 3,2 miljardia euroa, mikä on lähes 30 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Näistä transaktioista lähes puolet liittyivät vuokra-asuntoihin. Irlannissa puolestaan asuntojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 36 %, toimistojen osuuden ollessa vain 22 %. Kvartaalin kolmesta suurimmasta kaupasta jokainen oli yksityisen vuokrasektorin omaisuutta Dublinissa.

Suomen markkinat jatkuneet vilkkaina

KTI:n mukaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon kauppavolyymi oli 4,4 miljardia euroa, mikä on hieman korkeampi kuin edeltävän vuoden vastaavan ajanjakson määrä. Kesäkuussa viimeisteltiin useita merkittäviä tranasaktioita, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että markkinoilla vallitsee tietynlainen huolestuneisuus, mikä johtuu ennen kaikkea kustannusten nousemisesta, rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin liittyvästä epävarmuudesta sekä tietysti poliittisesta tilanteesta Euroopassa. 
”Uskomme, että loppuvuoden aikana kaupankäynti tulee jossakin määrin hiljenemään ja alimmat tuottovaatimukset ostajien puolella nousemaan”, kertoo Matti Ahrelma, Head of Capital Market, Colliers Finland.

Teksti: Anna Silkstone ja Luke Dawson

Lataa EMEA Capital Market Snapshot Q2 2022