Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Colliers julkaisi ensimmäisen toimitilaraportin kiinteistöjen käyttäjille

Colliers julkaisi ensimmäisen CRE-raportin

Tavoitteena toimistokiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöalan sidosryhmien välisen yhteistyön kiihdyttäminen pandemian jälkeisessä ympäristössä

Colliersin tuoreen toimitilaraportin mukaan joustavat työympäristöratkaisut ja hybriditiimien edellyttämät, kestävää yhteistyötä tukevat teknologiat ovat vain muutamia niistä tekijöistä, joiden tulisi löytyä yritysten työympäristö- ja toimitilastrategioista niiden sopeutuessa uusiin pandemian jälkeisiin työskentelytapoihin. 

Raportti on kattava opas siitä, miten toimitiloihin tulisi ylipäätään suhtautua pandemian jälkeisessä tilanteessa, mitkä tekijät mahdollistavat ammattimaisten toimitilastrategioiden toteuttamisen ja organisaation toimintamallien muokkaamisen sekä miten kasvua voidaan tehostaa tulevina ajanjaksoina.

Lue lisää

Vastaako yritysten työympäristökokemus ja kiinteistöstrategia työntekijöiden tarpeita hybridityömaailmassa?

Andrew Hallissey, Managing Director, EMEA Occupier Services, kommentoi asiaa seuraavasti: "On selvää, että nyt on suuryritysten aika toimia ja varmistaa, että heidän työympäristökokemuksensa ja kiinteistöstrategiansa vastaavat asianmukaisesti työntekijöiden tarpeita pandemian jälkeisessä hybridityömaailmassa. Raporttimme on ensimmäinen laatuaan – se koostuu useiden eri alueiden, toimitilaosaajien ja asiantuntijoiden näkemyksistä ja arvioista työympäristöjen ja toimistojen tulevaisuuteen liittyen. Raporttimme toimii käytännön oppaana toimistojen käyttäjille, jotta he pystyisivät kehittämään vankan ammatillisen toimitilastrategian vastaamaan muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin."

Kuusi teemaa, jotka määrittelevät toimistokiinteistöjen tulevaisuutta

Raportissa tunnistettiin kuusi keskeistä teemaa, jotka määrittävät toimistokiinteistöjen ja niiden käyttäjien tulevaisuutta:

  1. Uudet työskentelytavat
  2. Kestävä kehitys ja monimuotoisuus
  3. Tilojen tulevaisuus
  4. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja soveltaminen
  5. Sijoitukset ja salkunhoito
  6. Kumppanuuksien hyödyntäminen

Raportin mukaan yllä olevilla teemoilla on vaikutusta organisaatioiden tuottavuuteen ja työn tekemisen tulevaisuuteen. Trendit ovat erittäin monimutkaisia ja ne liittyvät toisiinsa. Jokainen niistä edellyttää organisaation reagointia, sillä ne tarjoavat joukon erityisiä mahdollisuuksia ja uhkia. Perinteinen näkemys, että kiinteistöstrategiassa olisi kyse vain sijainnista, ei enää päde. Tila palveluna ja hybridityöskentelymalli ovat tulevien vuosien muutosten liikkeellepaneva voima – ja näitä kuusi teemaa sivuavat. 

"Tulemme näkemään toimistojen renesanssin"

Andrew jatkaa: "Seuraava vuosikymmen tulee muuttamaan ennennäkemättömällä tavalla tapaa, jolla organisaatiot käyttävät tilaa niiden haastaessa perinteiset liiketoimintamallit ja hyödyntäessä pandemian aikana luotuja uusia toimintatapoja. Näemme toimistojen renessanssin, kun edistykselliset organisaatiot keskittyvät toden teolla työntekijä- ja asiakaskokemusten luomiseen. Se tarkoittaa fyysisen ja digitaalisen kokemuksen hyödyntämistä tuottavuuden optimoimiseksi, organisaatiokulttuurin rakentamiseksi, työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja liiketoiminnan tulosten parantamiseksi. Lisäksi yritysten ESG-tavoitteiden saavuttamiseen suuntautunut päätöksenteko yhdistettynä nollapäästösitoumuksiin tulee luomaan ajanjakson, joka tulee olemaan yksi toimialamme historian jännittävimmistä.

Vastuullisuus on kasvanut näkyväksi osaksi koko yhteiskuntaa. YK:n 26. ilmastokonferenssi COP26 Glasgow'ssa lähestyy. Odotetusti rakennetulla ympäristöllä tulee olemaan keskeinen merkitys siinä, millaisia kansallisia strategioita hallitukset rakentavat ympäristötavoitteidensa saavuttamiseksi ja yhteiskunnan yleisen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Kohti hiilineutraaliutta 

”Todennäköisesti aikamme tärkeimmät yhteiskunnalliset ja liiketoiminnalliset kysymykset liittyvät sen varmistamiseen, että kiinteistöala ja yritykset täyttävät nollapäästösitoumuksensa. Kiinteistöalalla on tärkeä rooli älykkäiden hiilineutraalien rakennusten tulevaisuudessa luomalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja kestävää kehitystä. Olemme matkan alussa, mutta panokset eivät voisi olla korkeammat", Andrew lisää.

Lopuksi Andrew toteaa: "Muutokset, joita tarvitaan vastaamaan edessä näkyviin uhkiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ovat todella syvällisiä. Nyt ei ole lisäpohdinnan vaan päättäväisen toiminnan aika. Toimialamme tulevaisuuden määrittävät ne organisaatiot ja johtajat, jotka ymmärtävät haasteet, omaksuvat uudet toimintatavat, uudet ajattelutavat, uudet teknologiat ja ryhtyvät toimiin ja toteuttamaan ESG-tavoitteitaan. Colliersin toimitilaraportti auttaa kuromaan umpeen tietovajetta ja auttamaan yrityspäättäjiä navigoimaan muutosten keskellä kehittämällä harkittuja ja tehokkaita strategisia ratkaisuja."

Lataa opas

Haluatko keskustella toimitilojen merkityksestä strategisena työkaluna yrityksellesi?
 
Colliersilta saat toimitilat myös avaimet käteen -palveluna. Ota yhteyttä vuokralaisedustukseemme tai Jussi Järviseen, Head of Leasing, Offices & retail, Colliers Finland, puh: +358 400 421 464.

Vuokralaisedustus