Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Euroopan toimitilamarkkina pitää pintansa epävakaassa makrotaloudellisessa tilanteessa

Euroopan toimitilamarkkina pitää pintansa epävakaassa makrotaloudellisessa tilanteessa

EMEA-alueen toimitilamarkkina näyttää selvinneen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vaikutukset tulevaisuuteen ovat epävarmat

Vuoden 2022 ensimmäistä neljännestä varjosti Venäjän järisyttävä shokkihyökkäys Ukrainaan. Tästä huolimatta markkinoiden vakaus ja historiallisen korkeat kassavarannot tukivat edelleen sijoittajien kiinnostusta toimitiloihin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, selviää Colliersin tuoreesta EMEA Capital Market Q1 2022 -raportista.

Raportin mukaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoittajien kiinnostus toimitiloja kohtaan jatkoi elpymistään pandemian jälkeen, ja monet sijoittajat näkivät kiinteistöomaisuuden hyvänä suojana nousevaa inflaatiota vastaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen alustavat luvut kertovat viiden prosentin volyymien kasvusta verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan, kun 12 kuukauden volyymit kasvoivat seitsemän prosenttia.

Colliersin mukaan globaalien toimitusketjujen ja hyödykemarkkinoiden sokki on nopeuttanut inflaatiota, joka oli jo vahvassa nousussa. "Inflaatio tuntuu muun muassa rakennusteollisuudessa", sanoo Luke Dawson, Managing Director, EMEA Cross Border Capital Markets. "Kalliimmat materiaalien hinnat ovat lisänneet ennustamattomuutta uusien asuntojen ja liikekiinteistöjen kehittämisessä."

Sekä tilojen käyttäjät että sijoittajat ovat olleet aktiivisia useimmilla Euroopan markkinoilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja luottamus toimitilamarkkinaan on vahvistunut. "Yksi johtavista toimijoista oli internet-jätti Google, joka solmi 762,5 miljoonan punnan sopimuksen Lontoon Central St Giles -kehityksestä ja 583 miljoonan euron kaupan The Warsaw HUB -toimistokompleksista Puolan Varsovassa. Tämä kertoo pitkäaikaisesta luottamuksesta alueen markkinaan pandemian jälkeen", kertoo Richard Divall, Director, Cross Border Capital Markets.

Pandemia koetteli kovasti hotelli- ja vapaa-ajan sektoria, joka on ollut selkeästi elpymässä vuoden 2021 puolivälistä alkaen. Erityisesti Etelä-Euroopassa on ollut uutta kiinnostusta kyseiseen kiinteistöluokkaan. Espanjalaiset hotellit houkuttelivat 1,1 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä – enemmän kuin koko vuonna 2020 yhteensä. ”Matkustusrajoitukset ovat helpottamassa eri puolilla maailmaa, ja sijoittajat ovat odottaneet patoutuneen vapaa-ajan matkustuksen kysynnän purkautumista, mikä edistää hotellimarkkinan voimakasta elpymistä. Elinkustannusten jyrkkä nousu saattaa kuitenkin vaimentaa tätä kiinnostusta, koska kotitalouksien käytettävissä oleviin varoihin kohdistuu paineita", Luke Dawson sanoi. ”Vapaa-ajan kohteet tulevat säilyttämään houkuttelevuutensa, ja hotellien käyttöasteet vuoden 2022 lomakaudella lähestyvät pandemiaa edeltävää tasoa."

Saksa kertoi toisesta perättäisestä huippuneljänneksestä

Sijoittajat sijoittivat ennätykselliset 18,2 miljardia euroa Saksan toimitilamarkkinaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kolme neljäsosaa siitä strategisten yritysostojen muodossa kriisinkestäviin sektoreihin, kuten rakentamisen ja elintarvikealan erikoisliikkeisiin. Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen investointitrendi jatkui vahvana ollen investointivolyymeilla mitattuna toisella sijalla toimistojen jälkeen.

Iso-Britannia palaa entiseen loistoonsa

Colliersin mukaan Iso-Britannian markkinassa on nyt runsaasti pääomaa toimijoiden pyrkiessä tekemään toimitilakauppoja. Matkustusrajoitusten purkaminen monissa osissa maailmaa tuo globaaleja sijoittajia takaisin Britannian markkinoille. Investointivolyymit olivat 13 miljardia puntaa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 10 % enemmän kuin viime vuonna ja linjassa 10 vuoden keskiarvon kanssa. Eräs merkittävä trendi oli kiinnostuksen kasvu kauppakeskuksia kohtaan – kyseiseen kiinteistöluokkaan kohdistuvat investoinnit olivat korkeimmalla tasolla sitten viiteen vuoteen.

Italiassa ennätyksellinen alkuvuosi 2022

Italian investointivolyymit nousivat ensimmäisellä neljänneksellä ennätykselliseen 3,1 miljardiin euroon. Massiivinen Project Dream -portfolio keräsi ennen sijoitusmahdollisuuksien päättymistä 842 miljoonan euron pääoman, sisältäen toimistoja, teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjä, kauppapaikkoja, asuntoja ja hotelleja. Suurin osa 68 kiinteistöstä on Milanossa ja ne kuuluvat value add-luokkaan niissä olevan suuren parannus- ja kunnostuspotentiaalin johdosta. 

Puolassa markkina kohentui, mutta näkymät epävarmat

Huolimatta Venäjän hyökkäyksestä sen naapurimaahan Ukrainaan helmikuussa, Puolan ensimmäinen vuosineljännes oli vahva 1,5 miljardin euron investoinneilla, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuotta aiemmin. Colliers kuitenkin odottaa länsimaisten sijoitusten muuttuvan valikoivammaksi vuoden edetessä, jolloin Keski- ja Itä-Euroopan sijoittajat jatkavat kasvuaan.

Ranskassa vaisu alkuvuosi

Investointivolyymit laskivat Ranskassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä seitsemän prosenttia vuodentakaiseen verrattuna sekä Ukrainan sodan että Ranskan presidentinvaaleihin liittyvän geopoliittisen epävarmuuden vuoksi. Toiminta Pariisin suuralueella oli erityisen vaimeaa. Toimistot säilyivät pääasiallisena sijoitusmarkkinoiden veturina, ja niiden osuus sijoitusliiketoiminnasta oli lähes 80 %.

LATAA CAPITAL MARKETS SNAPSHOT Q1 2022