Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Asiakastarina: Antilooppi – Vastuullisuusraportti toi läpinäkyvän ja luotettavan työkalun vastuullisuusviestintään

alt=""

Colliers laati Antiloopille vastuullisuusraportin aineiston Global Reporting Initiative -standardin mukaisesti

Antilooppi omistaa ja vuokraa toimistokiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Vastuullisuudesta on tullut valttikortti ja valintakriteeri myös tilavuokrauksessa. Colliersin tuottama vastuullisuusraportti on osoitus vuokralaiselle, että vuokranantajalle vastuullisuus merkitsee pitkäjänteistä kehitystyötä ja tekoja. 

Lähtötilanne, taustat

Antilooppi on pääkaupunkiseudun toimistokiinteistöihin keskittynyt kiinteistönomistaja, joka kehittää ja tarjoaa tiloja yrityksille heidän tarpeistaan lähtöisin. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring.

Vastuullisuudesta on tullut kiinteistönomistajille yhä keskeisempi liiketoiminnan ajuri, niin myös Antiloopille. Kesäkuussa 2020 Antilooppi nimitti Erika Salmenvaaran Antiloopin vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi. 

Osana vastuullisuuden vahvistamista Antilooppi päätti aloittaa vastuullisuusraportoinnin kansanvälisen ja laajalti tunnetun Global Reporting Iniative (GRI) -vastuullisuusraportointistandardiin perustuen. 

”Haluamme tehdä vastuullisuudesta strategisen kilpailuedun Antiloopille. Colliersin meille laatima GRI-standardit täyttävä vastuullisuuraportti auttaa meitä viestittämään vastuullisuudestamme läpinäkyvästi ja yhteismitallisesti kaikille sidosryhmillemme”, Salmenvaara toteaa. 

Colliersilta projektista vastasi energia- ja vastuullisuusasiantuntija Nina Karisalo. ”Vastuullisuuden korostuminen on trendi, joka kulkee läpi koko yhteiskunnan. Ihmiset haluavat työskennellä vastuullisissa yrityksissä, kuluttaa vastuullisesti sekä harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti toimivien vuokranantajien tiloissa, jotka pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään. Vastuullisuusraportointi yleistyy nopeasti kiinteistöalalla, ja se on erittäin positiivinen ilmiö", Karisalo jatkaa.  

Haasteet ja tavoitteet

Yhteistyöprojektin tavoitteena oli tunnistaa Antiloopin vastuullisuusdatan nykytila ja tarvittavat toimenpiteet, jotta Antilooppi voi raportoida toimintaansa GRI:n vaatimusten mukaisesti keväällä 2021 vuoden 2020 tietoihin perustuen. Antiloopille vastuullisuusraportti oli ensimmäinen laatuaan. 

Colliersilla oli hyvät lähtökohdat toimia laajemmin Antiloopin vastuullisuuskumppanina, koska Colliers tunsi asiakkaan toimintatavat ja kiinteistöt pitkäaikaisen yhteystyön takia. Lisäksi Colliers oli tehnyt Antiloopille hiilijalanjälkilaskentaa vuosina 2017-2019 sekä energiatehokkuuden vuosiraportointia vuodesta 2015. 

Ratkaisu

Projekti käynnistyi sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysin laadinnalla, jossa tunnistettiin ja valittiin Antiloopille tärkeät vastuullisuuden standardit. Työ tehtiin työpöytätyönä tutkimalla  Antiloopin sidosryhmien omia vastuullisuusraportointeja. Eri vastuullisuusnäkökohtien olennaisuutta Antiloopin liiketoiminnalle arvioitiin Antiloopin avainhenkilöille tehdyn kyselyn avulla. 

Varsinainen työ alkoi historiatietojen keruulla vuosien 2018-2019 osalta. Samassa yhteydessä tunnistettiin eri tietojärjestelmät ja -lähteet vastuullisuusraportoinnin tekemiseksi. Olennaisten näkökohtien osalta tietoa kerättiin sekä Antiloopin sisältä että Colliersin järjestelmistä. Tietoa kerättiin kaikista eri vastuullisuuden osa-alueista, jolloin tarkastelussa olivat mukana taloudellisen-, sosiaalisen- ja sekä ympäristövastuun näkökohdat. Tuloksena syntyi tiedosto, jonka avulla tietoa on jatkossa helpompi kerätä. Viimeisessä vaiheessa kerättiin vastaavat toteumatiedot vuodelta 2020. Samalla Colliers toteutti Antiloopin hiilijalanjälkilaskennan sekä energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin. 

Hyödyt

Projektin lopputuloksena Antiloopille syntyi valmis GRI-raportin aineisto lukuineen, jota yhtiö hyödyntää yhteistyössään omien asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa sekä kehityssuunnitelman pohjana tuleville vastuullisuutta edistäville toimenpiteilleen. Yllätyksellisintä oli havaita, että Antiloopin jätteidenkierrätysaste oli korkealla tasolla. Kehityskohteista nousi esille rakennusprojektien aikaisten materiaalivirtojen tunnistaminen ja raportointiin sisällyttäminen ensi vuoden osalta, jolloin myös näiden hiilijalanjälki tulee laskettua. 

Menestystekijät

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Antiloopin kanssa, ja raportin laadinnan yhteydessä käytiin koko ajan keskusteluja Antiloopin avainhenkilöiden kanssa. Vastuullisuusraportointi-projekti toteutettiin sovitussa aikataulussa ja ennalta sovitun työmääräarvion mukaisesti. 

”Vastuullisuusraportoinnin projekti yllätti ketteryydellään. Colliers hoiti kokonaisuuden todella ammattitaitoisesti ja vaivattomasti, jolloin omaksi tehtäväksi jäi lähinnä keskittyä työn tuloksiin ja siitä saatuun arvokkaaseen tietoon”, Erika Salmenvaara iloitsee. 

”Oli todella antoisaa saada olla toteuttamassa Antiloopille heidän ensimmäistä vastuullisuusraporttiaan ja huomata, kuinka järjestelmällisesti kerätty vastuullisuusdata tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaalle”, kertoo puolestaan Nina Karisalo Colliersilta. 

Antiloopissa yhteistyöprojektista vastasi Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management.
Colliersilla projektin toteuttamisesta vastasi Nina Karisalo, Specialist, Energy and Sustainability.

Tutustu Antiloopin vastuullisuusraporttiin

Tutustu Colliersin vastuullisuuspalveluihin