Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme

alt=""

Fokus vaikuttavuudessa

Haluamme toimia oikein tavalla, joka hyödyttää paitsi yritystoimintaamme, myös henkilöstöämme, asiakkaitamme, yhteisöjä ja ympäristöä. Colliers on sitoutunut edistämään yhteistä hyvää maailmanlaajuisesti. Olemme ylpeitä saadessamme julkaista ensimmäisen, ESG-kriteereihin pohjautuvan vaikuttavuusraporttimme. ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista Environment, Social and Governance. Raportissa tarkastellaan Colliersin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä hyvää hallintotapaa. Vuoden 2021 aikana luomme vahvan vaikuttavuusstrategian, johon sisällytämme parhaat ESG-käytännöt ja jota sovellamme koko organisaatioomme.
alt=""

Colliersin globaali vaikuttavuusraportti 2020

Lue raportti

Ympäristönäkökulma

alt=""

Autamme asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa

Autamme asiakkaitamme parantamaan kiinteistöjensä suorituskykyä sekä saavuttamaan parempia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia tuloksia tarjoamalla kattavia kestävän kehityksen strategioita.

 

Pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme

Olemme sitoutuneet edistämään terveellisiä työympäristöjä sekä vähentämään ympäristövaikutustamme kestävällä suunnittelulla, järkevillä hankinnoilla, hyvällä energianhallinnalla, hävikin ja jätteen vähentämisellä, kierrätyksellä sekä oikeaoppisella jätteiden jatkokäsittelyllä.

Sosiaalinen näkökulma

alt=""

Henkilöstömme valtuuttaminen

Henkilöstömme on suurin voimavaramme. Vahvalla suorituskyvyn johtamisella ja koulutuksella tuemme henkilöstön urakehitystä ja työssäoppimista. Autamme henkilöstöämme menestymään tukemalla heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.
alt=""
Osallistavan ja monimuotoisen kulttuurin vaaliminen
Iloitsemalla siitä, mikä tekee meistä ainutlaatuisia ja vaalimalla luottamusta ja rohkeutta käydä vaikeitakin keskusteluita mahdollistamme paremman tiimityöskentelyn ja laadukkaan työn. Lue lisää: Global Diversity & Inclusion Statement.
alt=""

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Tuemme lukuisia paikallisia hyväntekeväisyyshankkeita, joilla on merkitystä alueen hyvinvoinnille.
alt=""
Innovoimme luodaksemme hyvinvointia henkilöstöllemme ja asiakkaillemme
Nopeutamme uusien teknologioiden käyttöönottoa tarjotaksemme entistä älykkäämpiä, oivaltavia ratkaisuja ja paremmat yhteistyömahdollisuudet.

Hyvän hallintotavan näkökulma

alt=""

Toimimme rehellisesti ja oikein

Colliers on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyvää hallintotapaa, joka täyttää tai ylittää toimialan standardien mukaiset vaatimukset avoimuudesta, oikeellisuudesta ja eettisyydestä.

Työmme käytännössä

alt=""

Case-esimerkki

Työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen Intiassa.
Lue lisää
alt=""
Case-esimerkki
BudaPart GATE-rakennuksen LEED Gold -sertifikaatti.
Lue lisää
ESG Case Study Singapore WWS Triad
Case-esimerkki
Singaporelaiset liikkeellä Out For Good! -projektin merkeissä
Lue lisää

Miten voimme auttaa?

* PAKOLLISET KENTÄT
Contact Us