Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Talotekninen konsultointi

Konkreettiset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistössäsi


Talotekninen konsultointipalvelumme auttaa asiakkaitamme osallistumaan ilmastotalkoisiin, ja saavuttamaan asetetut päästövähennystavoitteet tehokkaasti. 

 

Asiantunteva talotekniikan ja energia-alan ammattilaistiimimme tarjoaa konkreettisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen, energian säästämiseen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen kiinteistöissäsi.

aurinkopaneeli kiinteistö

Suomessa energian kokonaiskulutuksesta noin 40 % tapahtuu kiinteistöissä. Jo 40 % ammattimaisesti omistetusta kiinteistökannasta on asettanut itselleen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

 

Kiinteistöjen talotekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Talotekninen konsultointipalvelumme vastaa asiakkaidemme asettamaan haasteeseen, ja tarjoaa kiinteistökohtaisia ratkaisuja kiinteistöjen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelutuotteet

Talotekniikka ja energian käyttö -kartoitus

Talotekniikka ja energian käyttö -kartoitus on kattava kohdetarkastelu, missä pureudutaan perinteistä kuntoarviointia syvällisemmin nykytilanteen lämpö-, vesi- ja viemäri, ilmanvaihto-, jäähdytys-, rakennusautomaatio- sekä sähkötekniseen laitekantaan. 

Palvelu selvittää kohteen kokonaisvaltaisen tilanteen ymmärrettävästi ja antaa erilaisten energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen asennettavuudelle ja soveltuvuudelle laajat taustatiedot.

Selvityksessä pureudutaan käytetyn energian hinnoitteluun sekä tarkastellaan energian käytön jakaumaa kiinteistössä. Selvitys nostaa esille taloteknisiin järjestelmiin kohdistuvia tulevaisuuden investointeja ja erityisesti antaa suosituksia sekä ehdotuksia siitä, mitä tulevissa investoinneissa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista tavoiteltaessa.  

Perinteinen kuntoarviointi esittää laitekannan tekniseen käyttöikään perustuvan ennusteen tulevista järjestelmätason uusinnoista. Talotekniikka ja energian käyttö -kartoitus puolestaan laatii ehdotuksia siitä, miten kyseiset järjestelmätason ratkaisut voitaisiin uusia energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvan energiamuodon hyödyntämismahdollisuudet huomioiden.

Uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet -selvitys

Selvityksessä tarkastellaan mahdollisuuksia tuottaa lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergiaa paikallisesti kiinteistön tarpeisiin. Selvityksessä pohditaan myös poistuvien energiavirtojen kierrätysmahdollisuuksia, erityyppisiä lämpöpumppuratkaisuja sekä kohteeseen soveltuvan aurinkovoimalan sähköntuottokapasiteettia. 

Selvityksessä pureudutaan luonnollisesti käytetyn energian hinnoitteluun sekä tarkastellaan pintapuolisesti energian käytön jakaumaa kiinteistössä voidaksemme arvioida mitoitus- ja kannattavuustekijöitä uusiutuvien ratkaisuille.

Rakennusautomaation selvitys

Rakennusautomaation selvityksessä havainnoidaan automaation näkökulmasta sen ohjauksessa olevien prosessien toimivuutta ja puututaan esille tuleviin epäkohtiin. Puutteellisesti toimivat ja huonosti optimoidut prosessit lisäävät kiinteistön energiankulutusta.

Selvitys tarkastelee kiinteistöhuollon osaamista rakennusautomaation tuottaman informaation näkökulmasta, mikä osoittaa mahdollisen koulutus- ja perehdyttämistarpeet.

Rakennusautomaatio on tärkeässä roolissa sisätilojen olosuhteiden valvonnassa ja säädössä, missä muun muassa tarkastellaan samanaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen esiintyvyyttä. Sisäilman olosuhteilla on luonnollisesti vaikutusta kiinteistön käyttäjien viihtyvyyteen. 

 

Vedenjäähdyttimen korvaaminen lämpöpumpulla

Kiinteistön olosuhteiden ylläpitämiseksi on usein asennettuna vedenjäähdytin tuottamaan tarvittua jäähdytysenergiaa. Laitteisto usein jäähdyttää tuloilmaa ja sen lisäksi voi olla tilakohtaisia jäähdytysverkostoja, kuten puhallinkonvektori- tai jäähdytyspalkkiverkostoja. 

Usein vedenjäähdytin on mahdollista korvata lämpöpumpulla, jolloin ratkaisu tuottaa jäähdytystä kesäaikana ja tukee lämmitysjärjestelmää lämmityskautena hyödyntäen uusiutuvaa ulkoilman energiaa.

Investoinnille saadaan huomattavasti enemmän käyttötunteja Suomen olosuhteissa ja osa kohteen tarvitsemasta energiasta tuotetaan paikallisesti.

Lämpöpumppuratkaisu luo usein muutospaineita rakennusautomaatiolle, joten sen muokkaaminen järjestelmän käytön optimoimiseksi sisältyy tarkasteluun.

 

Lämmitystapamuutokset ja lämpöpumput

Colliersin konsultaatiopalvelu tutkii kiinteistön mahdollisuuksia siirtyä nykyisestä lämmitysratkaisusta muuhun edullisempaan lämmitystapaan, mikä usein perustuu erilaisten lämmitystapojen hybridiratkaisuun. Palvelussa tutkitaan erilaisten lämpöpumppujen mahdollisuudet, energian kierrätys sekä sähköenergian tuottaminen lämmitystapamuutoksen edellyttämin tarpein paikallisesti.

Lämmitystapoja verrataan keskenään niin käyttö- kuin investointikustannustenkin näkökulmasta sekä peilataan lämmitystapojen hiilidioksidipäästöjä asetettuihin vähennystavoitteisiin. 

Lämmitystapamuutoksissa tarkastellaan myös kohteen jäähdytysenergian tarvetta, minkä tuottamiseen nykyteknologialla pystytään samalla investoinnilla vieläpä siten, että tuotannossa syntynyt lauhdelämpö voidaan käyttää hyödyksi tai varastoida myöhemmin hyödynnettäväksi. 

Uusiutuvan energian ratkaisut

Uusiutuvan energian ratkaisut -palvelumme vie tutkimuksen huomattavasti pelkkien mahdollisuuksien kartoitusta syvemmälle. Ratkaisuista laaditaan palveluun sisältyvänä esisuunnitelmat, joiden avulla yhteistyökumppanimme ovat kykeneviä arvioimaan ratkaisujen toteutuskustannuksia tarkempien kannattavuuslaskelmien tuottamiseksi.   

Palvelu tarkastelee mahdollisuuksia tuottaa lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergiaa paikallisesti kiinteistön tarpeisiin. Selvityksessä pohditaan hukkaenergiavirtojen kierrätysmahdollisuuksia, erityyppisiä lämpöpumppuratkaisuja sekä kohteeseen soveltuvan aurinkovoimalan sähköntuottokapasiteettia eri ratkaisumallien tarpeisiin. 

Selvityksessä pureudutaan luonnollisesti käytetyn energian hinnoitteluun sekä tarkastellaan energian käytön jakaumaa kiinteistössä voidaksemme arvioida mitoitus- ja kannattavuustekijöitä uusiutuvien ratkaisuille.

 

Lue lisää aiheesta

12 huhti 2022

Marko Huovinen: Tulevaisuuden energiahinnat askarruttavat

Elämme tällä hetkellä erittäin poikkeuksellisia aikoja Venäjän aloitettua Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan. Venäjään kohdistetaan historiallisen suuria talouspakotteita sodan lopettamiseksi, ja vaatimukset Venäjän energiakaupan lisäämiseksi pakotelistalle kasvavat.
Read More
22 loka 2021

PTS-suunnitelmalla ei ratkota kiinteistösijoittajien tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämisestä

Vallitsevan perusajatuksen kiinteistöjen PTS-suunnitelmien riittävyydestä on aika muuttua. Asiantuntijamme Marko Huovinen kertoo miksi:
Read More
6 syys 2021

Uusi palvelu: Talotekninen konsultointi

Talotekninen konsultointipalvelu tarjoaa konkreettisia keinoja energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
Read More

Ota yhteyttä taloteknisen konsultoinnin tiimiimme:

marko huovinen colliers
Team Manager
Building Technology Services
+358 50 469 8404

Täytä lomake: olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
* PAKOLLISET KENTÄT