Siirry pääsisältöön Siirry alatunnisteeseen

Kiinteistöjen ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut


Colliersilla tehtävämme on kiihdyttää muutosta kohti kestävää rakennettua ympäristöä ja vastuullisia toimintatapoja.

 

Tavoitteemme on vähentää kiinteistöjen käytön ja ylläpidon aikaista ympäristökuormitusta, tehostaa energian ja raaka-aineiden käyttöä sekä varmistaa turvalliset ja terveelliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille.

Tuemme asiakkaidemme vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Määrittelemme yhdessä tavoitteet, autamme niiden toteuttamisessa ja seurannassa sekä varmistamme vastuullisten toimintatapojen toteutumisen.

Yli 15 vuoden kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuskokemuksella tuomme asiakkaillemme välineitä kehittää kiinteistömaisuuden rahoituskelpoisuutta, arvoa ja kilpailukykyä, brändiarvon lisäksi. Laaja-alainen ymmärryksemme asiakkaan toimintaympäristöstä, kiinteistöistä ja kiinteistömarkkinasta ovat keskeisiä asioita yhteisen menestyksen takaamiseksi. 

Me Colliersilla olemme ottaneet vastuullisuuden (ESG) yhdeksi keskeiseksi strategiseksi painopistealueeksi. Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius oman toimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä.

 

Lue lisää Colliersin yritysvastuullisuudesta

 

 

Palvelumme

Kiinteistöjen energiajohtaminen

Energiatehokkuus on keskeisessä asemassa ilmastoviisaassa, kustannustehokkaassa ja tuloksellisessa kiinteistöjen ylläpidossa. Energiajohtamispalvelussa toteutamme aktiivista kiinteistökohtaista energiatehokkuuden seurantaa, johtamista ja kehittämistä.

Lue lisää

Vastuullisuusjohtaminen ja –raportointi

Vastuullisuusjohtamisen palvelut auttavat asiakkaitamme toteuttamaan ja kehittämään vastuullisuustyötä systemaattisesti ja tuloksellisesti. Huolehdimme politiikkojen ja toimintatapojen määrittelystä, toimenpideohjelmien toteuttamisesta sekä tulosten mittaamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Kiinteistöalaa tunteva vastuullisuusammattilainen jalkauttaa periaatteet osaksi koko palveluverkoston toimintaa.

Lue lisää

Ilmastonmuutos

Kiinteistöjen käytöllä on merkittävä rooli ilmastopäästöjen tuottajana ja keskeinen rooli etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmastonmuutoksella tulee olemaan huomattavat vaikutukset koko kiinteistö- ja rakennusalaan sekä muuttuvan ilmaston että muuttuvan toimintaympäristön kautta. 

Colliersilla haluamme vauhdittaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Monipuolisten asiantuntijapalveluidemme ansiosta meillä on erinomaiset valmiudet tukea asiakkaitamme kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Lue lisää

Sertifioinnit

Colliers toimii kumppaninasi BREEAM-sertifioinnissa. BREEAM on kansainvälisesti tunnustettu työkalu kiinteistöjen vastuullisuuden arvioimiseksi. Olemme toteuttaneet useita BREEAM-sertifiointeja niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaillemme.

Lue lisää

Hyvinvointi ja turvallisuus kiinteistöissä

Terveys -ja turvallisuuspalveluiden tavoitteena on ylläpitää, seurata ja parantaa kiinteistösalkkujen turvallisuus- ja terveellisyysasioita kokonaisuutena. Vähennämme riskejä liittyen paloturvallisuuteen, sisäilman laatuun sekä ympäristöriskeihin. Varmennamme lakisääteisten vaatimusten ja viranomaistarkastusten toteutumisen. Seuraamme onnettomuuksia, läheltä piti -tilanteita ja reklamaatioita. Colliersilla sitoutamme koko palveluverkoston osaksi yhteisesti sovittuja tavoitteita, sillä tilojen käyttäjien turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Lue lisää