Otse põhisisu juurde Jäta jalusesse

Hindamis- ja nõustamisteenused

Kinnisvara väärtus on märgilise tähtsusega iga omaniku jaoks ning seda enam mida konkreetsemalt osaleb omanik oma varaga kinnisvaramaailmas


Colliers Internationali tunnustatud, tugeva ja kogenud hindamismeeskonna eesmärk on pakkuda turu parimaid teadmisi ja tuge oma klientidele vara hindamisega seotud küsimustes. Meie hindamis-ja nõustamisteenus aitab mõista vara väärtust kujundavaid aspekte, riske ning potentsiaali. 

Meie hindajad omavad kas kohalikku või rahvusvahelist kutsekvalifikatsiooni tunnustust ning meie hinnanguid aktsepteerivad kõik juhtivad finantsasutused. Tugineme oma töös nii kohalikele kui rahvusvahelistele standarditele ning väljakujunenud põhimõtetele.

Hindamisteenuse fundamentaalne tugi on meie tugev ja põhjalik turuanalüüsi võimekus ning samuti ärikinnisvara vahendusosakonna igapäevane turutunnetus. Leiame, et vara hindamine ei ole pelgalt protseduur, vaid sisuline ja põhjendatud seisukoht vara väärtuse osas.

Meie hindamis- ja konsultatsiooniteenus hõlmab, kuid ei ole piiratud alljärgnevaga:


Vara väärtuse hindamine laenutagatisena
Vara väärtuse hindamine finantsaruandluse tarbeks
Nõustamine vaidlusküsimustes ja kokkuleppemenetlustes (üüriläbirääkimised, ettevõtete jagunemised/ühinemised, kahjude hüvitamine)
Parima kasutuse analüüsid (detailplaneeringute algatamine, vara rekonstrueerimine, arendusprotsessid)
Vara väärtuse hindamine tehingute teostamisel (ostu-müük, due diligence protsess, üüriarvamused)
Teostatavusanalüüsid (arenduskavade analüüs, projektianalüüs)