Skip to main content Skip to footer
  • For sale
2235 E Kansas City Road - Mia's Bridal - #1
2235 E Kansas City Road - Mia's Bridal - #2
2235 E Kansas City Road - Mia's Bridal - #3
2235 E Kansas City Road - Mia's Bridal - #4

For Sale

$1,150,000 USD

NEC of Renner Road and E Kansas City Road, 1/10th mile south of 119th Street in Olathe, Kansas.