Skip to main content Skip to footer
  • For lease
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #1
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #2
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #3
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #4
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #5
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #6
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #7
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #8
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #9
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #10
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #11
Modern lagerbyggnad som kan anpassas i samråd med hyresgästen. - #12
I samarbete med Fastighetsägaren Evolv Property kan Colliers International erbjuda nyproducerade lagerlokaler i Enköping med suveränt skyltläge mot motorvägen. Inom 45 minuter reser du till Stockholm, Uppsala och Västerås. Inom 60 minuters restid från Enköping arbetar och lever tre miljoner människor. Det betyder fantastiska möjligheter för ditt företag. Detaljplanen är färdig, så inflyttning kan ske inom 12 - 18 månader.

Evolv Property är ett fastighetsbolag inriktat på förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med tonvikt på lager- och logistikfastigheter. Bolaget grundades 2015. Fastighetsportföljen består idag av ett trettiotal kommersiella fastigheter med tyngdpunkt i Stockholm, Mälardalen och Östergötland. Därutöver förvaltar Evolv Property externt ägda fastigheter omfattande ca 70 000 kvm lokaler.

Evolv Property investerar tillsammans med Slättö, vilket säkerställer finansiell stabilitet och muskler för att expandera fastighetsbeståndet. Slättö är ett onoterat