Skip to main content Skip to footer
  • For lease
Möjlighet till skräddarbyggd logistikanläggning intill E6:an - #1
Möjlighet till skräddarbyggd logistikanläggning intill E6:an - #2
Möjlighet till skräddarbyggd logistikanläggning intill E6:an - #3
Möjlighet till skräddarbyggd logistikanläggning intill E6:an - #4
Här erbjuds möjligheten att tillsammans med Wihlborgs uppföra en modern logistikbyggnad utefter specifika behov.
Fastigheten är strategiskt placerad en minut från E6:an och sex minuter från Landskronas industrihamn.

Tomten kan bebyggas till en yta om cirka 15 000 kvadratmeter med en höjd om 20 meter, vilket möjliggör stora automationsvolymer. Vid behov av större kontorsytor kan dessa förläggas på ett entresolplan ovanför portarna.

Landskrona har de senaste åren vuxit fram som ett starkt logistiksnav inom storstadsregionen Greater Copenhagen, med en rad stora etableringar som följd exempelvis Dagab, NA-KD och DSV. Öresundsregionen i sin helhet räknas numera som ett av Skandinaviens hetaste logistiklägen.

Wihlborgs Fastigheter AB är marknadsledande inom kommersiella fastigheter i Öresundsregionen med egen långsiktig förvaltning som genomsyras av ambitiösa kvalitets- och miljömål.