Skip to main content Skip to footer
Monika Bronicka | Colliers | Warsaw

Monika Bronicka

MRICS

Associate Director

License # 4454

Call Monika
View More

About

Professional Summary

EN:
Monika joined the Valuation Department at Colliers in May 2007. Monika evaluates properties and coordinates projects within team. In 2011 Monika become member of the Royal Institution of Chartered Surveyors.
 
PL:
Monika dołączyła do działu Doradztwa i Wyceny Nieruchomości Colliers International w maju 2007 roku. Zajmuje się wyceną nieruchomości i koordynuje prace nad projektami wewnątrz działu. W 2006 roku Monika uzyskała licencję Rzeczoznawcy Majątkowego, a w 2011 licencję RICS.

Accomplishments

EN:

· Licensed valuer with accreditation of Polish Ministry of Infrastructure;

· MRICS.
 
PL:
· Rzeczoznawca Majątkowy - uprawnienia zawodowe wydane przez Ministra Infrastruktury;
· Członek Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).
 

Education

EN:
· 2012 Colliers University - Amsterdam, Holland Producer Track;
· 2011 MRICS;
· 2006 Polish Valuation License;
· 2003-2004 Postgraduate Real Estate in Kraków Institute of Technology;
· 1994-1999 University of Economics in Krakow, master degree in economics.
 
PL: 
· 2012 Colliers University - Amsterdam, Holandia;
· 2011 Uzyskanie członkostwa Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS);
· 2006 Uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego;
· 2003-2004 Politechnika Krakowska - studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
· 1994-1999 Akademia Ekonomiczna w Krakowie - uzyskanie tytułu magistra ekonomii.

Memberships & Involvements

RICS - Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors, The Polish Federation of Valuerrs' Associations (PFVA)

Clients

Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, Westdeutsche ImmobilienBank AG, BRE, HSBC, Trigranit, Neinver, Reiffeisen Bank Aval, Skanska, Pramerica.

Testimonials

 

Services

Service Lines

Valuation

Property Type

Retail, Land

How can I help you?

* Required Field