Skip to main content Skip to footer
Joanna Chacinska | Colliers | Warsaw

Joanna Chacinska

Director l Finance

Call now
View Less

About

Professional Summary

CURRENTLY - COLLIERS INTERNATIONAL

Joanna joined Colliers International in April 2008 as the Financial Controller for the Property Management Department. Joanna has overall responsibility for all aspects of property accounting and financial reporting for Colliers’ clients.

PRIOR TO COLLIERS

Prior to joining Colliers, Joanna worked for Cushman & Wakefield Zarządzanie Sp. z o.o. where she was responsible for all financial issues for the Złote Tarasy Shopping Center such as – issuing and preparing tenant invoices, preparing financial reports for VAT and CIT declarations, analysis of marketing and service charge budgets and controlling various other financial issues relating to the property.

Joanna also worked with Rodamco Europe Sp. z o.o. where she was in charge of accounting systems. Joanna was responsible for preparing tenant lists and invoicing, preparing bank transfers, day to day bookkeeping, and preparing cash flow statements.

 

AKTUALNIE - COLLIERS INTERNATIONAL
Joanna dołączyła do zespołu Colliers International w kwietniu 2008 jako Kontroler Finansowy w dziale Zarządzania Nieruchomościami. W styczniu 2013 została awansowana na stanowisko  Dyrektora  Finansowego i jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty zarządzania nieruchomościami od strony finansowej oraz raportowanie do Klientów.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE
Joanna pracowała wcześniej w firmie Cushman & Wakefield Zarządzanie
Sp. z o.o., gdzie była odpowiedzialna za wszystkie zagadnienia finansowe związane z centrum handlowym Złote Tarasy, w tym m. in. za: przygotowywanie oraz wystawianie faktur dla najemców, przygotowywanie raportów finansowych VAT oraz deklaracji CIT, analizę budżetów marketingowych, kosztów eksploatacyjnych oraz innych spraw finansowych związanych z nieruchomościami.
Joanna pracowała także w Rodamco Europe Sp. z o.o. gdzie była odpowiedzialna za system finansowy. W ramach swoich obowiązków przygotowywała listy najemców, wystawiała faktury, dokonywała przelewów pieniężnych oraz przygotowywała zestawienia przepływów pieniężnych.

 

 

 

Accomplishments

Implemantation of the property management system that meets all the requirements of the audit

 

Education

Course for independent certified accountant

 

M.Sc at Warsaw University of Technology, Environment Enginery Department

 

Kurs na licencjonowanego niezależnego księgowego

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

Clients

tenants

Services

Service Lines

Real Estate Management Services

Property Type

Office

How can I help you?

* Required Field