Skip to main content Skip to footer
  • For sale
Attraktive næringstomter for salg - #1
Attraktive næringstomter for salg - #2
Attraktive næringstomter for salg - #3
Attraktive næringstomter for salg - #4
Attraktive næringstomter for salg - #5
Attraktive næringstomter for salg - #6

Vi har 6 store næringstomter for salg/utleie. Samlet areal er 44 000 m², tomtene er regulert for næring. Gode muligheter for leie av skreddersydde bygg dersom man ikke ønsker kjøp.


Tomtene er beliggende på Heiane, Stords ledende næringpark hvor 130 forskjellige bedrifter er lokalisert.
Heiane vest har god eksponering og tilkomst til E39 - hovedfartsåren mellom Bergen og Stavanger. Til daglig kjører ca. 12 000 biler forbi området. (ÅDT)


Tomtene for salg - Gnr/Bnr - Kvm:


A - Del av 46/396 og 46/397 - 21 000 kvm
B - Del av 46 /396 og 46/405 - 17 200 kvm
C - 46/459 - 1 205 kvm
D - 46/458 - 5 754 kvm
E 46/464 - 2 413 kvm
F - 46/460 - 6 335 kvm


Se vedlagte bilder for oversiktskart over tomtene.


Se mer informasjon om prosjektet i vedlagte presentasjon, egen fil.


Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 4614
Gårdsnr: 46
Bruksnr: 396


Gårdsnr: 46
Bruksnr: 459


Gårdsnr: 46
Bruksnr: 458


Gårdsnr: 46
Bruksnr: 464