Vad är fastighetsförvaltning och hur fungerar det?Vad-en-professionell-fastighetsrad-ivare-kan-gora-for-dig

Hyresbostäder, kommersiella fastigheter, fritidshus, lagerlokaler etc. är alla investeringar som har möjlighet att driva inkomster i form av hyror. Hur hög hyran kan vara och hur mycket man som ägare kan tjäna på sina fastigheter varierar och påverkas av en rad antal faktorer. Ett sätt att öka en fastighets värde är genom proaktiv fastighetsförvaltning. Med fastighetsförvaltning menar man det underhåll och den service som utförs i en fastighet och dess byggnader. Förvaltningen sköts i vissa fall av fastighetsägaren själv men ofta även av en utomstående part. En fastighetsägare bosatt i Stockholm kan till exempel vända sig till en professionell fastighetsförvaltare för att få hjälp med fastighetsförvaltning i Göteborg. Fastighetsförvaltaren representerar då ägarens intressen och går dennes ärenden på plats.

När en fastighetsägare tar hjälp av en förvaltare sätter de sig ner för att gemensamt gå igenom lång- och kortsiktiga mål. Dessa mål kan bland annat handla om att öka fastighetsvärdet över tid eller att skapa lönsammare förutsättningar för en framtida transaktion. Därefter utformas en arbetsplan som ska bidra till att sänka kostnader och öka fastighetens avkastning. Vare sig förvaltningen sker under en kortare eller en längre period kan fastighetsvärdet öka genom strategisk planering och kostnadsbesparingar. Den aktiva fastighetsförvaltningen kan innefatta tjänster som:

Teknisk förvaltning

Med teknisk förvaltning menar man skötsel och underhåll av en fastighet. Det är en bred term som bland annat innefattar planerat och löpande underhåll, drift, projektledning, upphandling, avtalshantering och fastighetsutveckling. Den tekniska förvaltningen verkar för att upprätthålla fastighetens standard och värde.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen handlar om tjänster som rör fastighetens ekonomi. Detta kan innebära att justera avgiftsnivåer, sköta löpande redovisning, göra årsbokslut, sköta omförhandlingar, hantera fakturor samt att budgetera, rapportera och följa upp arbetet.

Administrativ förvaltning

Inom den administrativa förvaltningen hanteras hyresgästrelaterade frågor som hyresförhandlingar, hyresaviseringar, upprättande av kontrakt och kontraktsskrivning samt kravhantering. Fastighetsförvaltaren fungerar här som ägarens förlängda arm och sköter ofta direktkontakten med hyresgästerna.

Om du är intresserad av fastighetsförvaltning i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan stad i Sverige eller utomlands kan du vända dig till Colliers International. De erbjuder skräddarsydda lösningar inom fastighetsförvaltning för alla typer av kommersiella fastigheter samt bostadsfastigheter med hyresrätt.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”