Uthyrning av lokaler, så här hittar ni rätt 3 fordelar med att hyra din lokal;

Den kontorslokal man arbetar i kan i många anseenden sägas vara en direkt reflektion av företaget i sig självt. När kunder och samarbetspartners stiger in på ditt kontor kan detta första intryck som lokalen gör även färga bilden av verksamhetens professionalism och seriositet. Ett välutformat och genomtänkt kontor kan även till stor del påverka trivsel, arbetsglädje och produktivitet hos de anställda. En väldesignad kontorsmiljö är alltså något du som arbetsgivare kan tjäna på att prioritera.

De flesta företag och organisationer väljer att hyra sitt kontor istället för att äga själva fastigheten. Ägande har såklart sina fördelar men innebär också en hel del ansvar som måste skötas vid sidan av den faktiska verksamheten. Genom att hyra blir du desto mer flexibel och kan istället lägga mer tid på själva arbetet. De som sköter uthyrning av lokaler är antingen fastighetsägaren eller en fastighetskonsult som har koll på hela marknadens utbud. Följande är några av de fördelar som kan komma i samband med att hyra lokaler:

Läge

Fastighetspriserna har stigit under en tid och att få tag på ett bra kontor kan vara lite knepigt. På grund av hög efterfrågan kan det vara mycket svårt att hitta kontorslokaler i centrala och attraktiva områden att investera i. Även om du lyckas hitta en lokal som passar perfekt för verksamheten sätter de höga priserna ofta käppar i hjulet. Om du bestämmer dig för att hyra istället för att köpa en lokal får du oftast fler valmöjligheter. Söker du lediga lokaler i Stockholm kan du till exempel hyra in dig i en byggnad med flera andra verksamheter och utnyttja ett attraktivt läge utan att själv stå för hela kostnadsbördan.

Smidighet

Innan man slår upp dörrarna till det nya kontoret är det mycket som ska planeras och ordnas. Maskiner, utrustning, telefon, internetuppkoppling och andra inventarier ska installeras och ställas i ordning innan arbetet kan ta vid. När du hyr en kontorslokal finns dock vanligen många av dessa saker redan på plats och du kan flytta in snart efter kontraktsskrivning. När du hyr färdigutrustade lokaler sparar du inte bara tid, utan kan också spara på kostnaderna som kommer av införskaffandet av ny utrustning.

Flexibilitet

När du hyr din lokal har du chansen att vara mer flexibel. Du behöver inte planera långt in i framtiden för att förutse framtida behov, utan kan med relativt kort varsel byta lokal om du ska expandera eller flytta till ett mer strategiskt läge. Att äga lokalerna gör istället att du behöver längre tid på dig för att göra förändringar inom verksamheten.

Letar du efter lediga lokaler i Göteborg? Colliers International hjälper dig att snabbt få en överblick över marknadens utbud för att hitta en lokal som matchar verksamhetens behov och förutsättningar.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”