tips-for-dig-med-intresse-av-fastighetsinvesteringTips för dig med intresse av fastighetsinvestering

Det talas ofta om fastighetsinvesterande och om de många möjligheterna för dem som väljer att placera sina pengar på ett sådant sätt. Men vilka är egentligen de här möjligheterna, och vad krävs av den som investerar?

Den stora fördelen med fastighetsinvestering är att det ofta ger relativ stabil avkastning. Detta eftersom fastigheter ofta behåller sitt värde över tid, även i perioder av hög inflation och höga räntor. Samtidigt hänger värdet nära samman med faktorer som läge och fastighetsmarknadens status. Innan en investerare tar beslut om vilken, eller vilka fastigheter som pengarna ska placeras i är det med andra ord viktigt att först undersöka förutsättningarna.

Det finns också olika sätt att investera i, och förvalta en fastighet. Vissa väljer att köpa, renovera och utveckla den för att i ett tredje steg sälja den till ett högre pris. Ett tillvägagångssätt som också kräver god inblick i fastighetsmarknaden, kunskap om riskfaktorer samt de rent bygg- och besiktningstekniska förutsättningarna.

Andra föredrar istället att hyra ut fastigheten, eller dess lokaler, till kommersiella verksamheter eller företag. Även i dessa lägen är det nödvändigt med vissa specialkunskaper, men av lite annat slag än för den som fokuserar på snabbare vinster och fastighetsförädling.

Du med intresse av investeringsstrategier i Stockholm och som funderar över att hyra ut bör till exempel tänka på följande:

Rätt hyresgäster på rätt plats

Som fastighetsägare är det alltid bra att lägga tid och energi på att få en tydlig bild av hyresgästerna redan innan hyresavtalet är påskrivet, för att försäkra sig om att samspelet kommer att fungera bra. Valet av hyresgäster kan dessutom påverka fastighetens värde. Genom att locka en viss slags företag eller verksamhet till lokalerna finns det en chans att väcka intresse hos fler företag av samma storlek eller inom samma nisch. Detta kan i förlängningen påverka och lyfta området i stort.

Juridik, ekonomi och bokföring

Uthyrning av lokaler och fastigheter innebär att man som ägare kommer ha löpande och regelbunden kontakt med hyresgästerna. Därför är det också viktigt med social kompetens och att ha både tid och möjlighet att sköta kommunikationen löpande. Även goda kunskaper i juridik och ekonomi är betydelsefullt, liksom att ha viss inblick i fastighetsvärdering och marknadsanalys.

Att investera i fastigheter är ett bra sätt att förvalta sina pengar. Men, det kräver en del tålamod och också vissa kunskaper. Om du är intresserad av lönsamma och effektiva investeringar kan kontakta Colliers för att komma vidare på bästa sätt. De är en professionell rådgivare som också kan hjälpa till med fastighetstransaktion, corporate solutions och fastighetsförvaltning i Stockholm. Mer information hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”