skall-nystartade-foretag-kopa-eller-hyra-kontorslokalerSkall nystartade företag köpa eller hyra kontorslokaler?

Valmöjligheterna för nystartade svenska företag är många. Framförallt i stora städer som Stockholm och Göteborg. I samband med etableringen skall man till exempel hinna med att anställa rätt kandidater, ordna med finansiering och bokföring, söka sponsorer och färdigställa lokaler. Platsen för verksamheten är en av de viktigaste frågorna och till att börja med gäller det för nystartade företag att ta ställning till om man vill köpa eller hyra sina kontorslokaler. Det finns flera möjliga scenarion i sammanhanget, där både köp och hyra av utrymmen kan visa sig vara mer fördelaktigt än alternativet. Mycket beroende på vilken verksamhet det är fråga om. Nedanstående faktorer beskriver mer ingående hur man kan tänka kring de olika alternativen:

Köpa lokaler

Om företagets storlek inte är tänkt att förändras nämnvärt inom den närmsta framtiden kan det ofta vara rimligt att köpa sina lokaler och låta de anställda göra sig hemmastadda i ett samlat utrymme. På så sätt undviker den nystartade verksamheten också återkommande hyreskostnader som i längden kan vara tunga för företaget att bära. Å andra sidan är det dessutom viktigt att se till placeringen av lokalerna.

För företag som är intresserade av lediga lokaler i Stockholm kan både marknadsutbud och affärsmöjligheter vara relevanta beslutsfaktorer vad gäller att köpa och etablera ett permanent kontorsutrymme. För nya aktörer som har tillräckligt med kapital eller investeringar kan det exempelvis vara en bra idé att köpa lokaler i de centrala delarna av en storstad.

Hyra lokaler

Nystartade företag som eftersträvar en viss grad av flexibilitet och som vill ha möjlighet att expandera är det ofta bättre att hyra kontorslokaler. Detta för att kunna fokusera på det dagliga arbetet och generera tillräcklig inkomst och vinst för att kunna köpa större och mer anpassade lokaler framöver. För många nystartade eller mindre företag märks kanske inte samma behov och krav som inom ett större bolag. Genom att hyra just det utrymme som är nödvändigt, på en strategisk plats, finns det mycket pengar att spara när det kommer till elräkningar, lokalhyra, underhåll och lokalvård.

För att komma fram till vilka platser och lägen som passar bäst för ett specifikt företag är det alltid bra att undersöka hur utbudet av fastigheter ser ut, vilka som är möjliga att köpa och vilka som hyrs ut. Att kontakta en professionell fastighetsrådgivare är ett annat sätt att få hjälp med att hitta passande lokaler. Ett företag som man kan vända sig till när det blivit dags att köpa eller hyra lediga lokaler i Göteborg och andra städer är Colliers. Mer information hittar du på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”