Ombildning till bostadsrätt – så funkar detOmbildning till bostadsrätt – så funkar det

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är ofta gynnsam. Bland annat på grund av dagens låga ränteläge och det höga ombildningsvärdet - två faktorer som ger bra förutsättningar för ett förhöjt fastighetsvärde.

Mitt i allt detta är det dock viktigt att tänka på att ombildningsprocessen genomförs på rätt sätt. För att det ens ska vara rimligt med en ombildning är det till exempel viktigt att det finns en andrahandsmarknad för bostadsrätter i den aktuella staden. När ni är säkra på att så är fallet så finns det grund för att dra igång ombildningen och då är det viktigt att bland annat följa nedanstående steg:

Besiktning

Om det finns tillräckligt intresse för ombildning och bostadsrättsföreningen har bildats och registrerats hos Bolagsverket så ska en intresseanmälan om att köpa fastigheten lämnas in. Därefter görs en besiktning av fastigheten som kartlägger byggnadens eventuella behov av underhåll, renoveringar och reparationer. Detta är i sin tur avgörande när det kommer till själva prissättningen av fastigheten. Elsystem, rör och tak är exempel på sådant som besiktigas.

Ekonomisk plan

Innan köpet av fastigheten krävs upprättandet av en ekonomisk plan. Denna fungerar som en typ av budget och förtydligar kostnader för framtida renoveringar, men omfattar även uppgifter om medlemmarnas insatser och avgifter. Detta beslutsunderlag ska sedan godkännas i flera led, både av intygsgivare och av Bolagsverket.

Finansiering

Dels ska själva fastigheten finansieras, och dels ska de respektive medlemmarna finansiera sina lägenhetsköp. Lån mot säkerhet är ett vanligt sätt att komma vidare med detta på ett smidigt sätt. Vissa följer att slå sig samman och gör en gemensam upphandling för att lättare kunna förhandla till sig bättre ränta.

Upplåtelse

När köpet av fastigheten av klart ska föreningen skriva upplåtelseavtal med varje enskild medlem, för att förklara att denne nu är bostadsrättsinnehavare. Detta görs enbart i samband med ombildning till bostadsrätt. Vid ”vanliga” lägenhetsförsäljningar är det annars fråga om överlåtelseavtal.

Det finns mycket att vinna på att ombilda, om förutsättningarna är de rätta. Dock är det en hel del att tänka på och därför är det bra att få guidning och hjälp genom de olika stegen i ombildningsprocessen. Kontakta Colliers. De är en professionell ombildningskonsult och fastighetsrådgivare som kan ta er från första möte till slutförd affär. De erbjuder också rådgivning för dig med intresse av kommersiella fastigheter. Läs mer på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”